Guttorm Hveem

Guttorm Hveem er namnet, eg arbeider med brukarkontakt og sosiale medier hos Nasjonal digital læringsarena (NDLA.no). Tidlegare har eg arbeidd som IKT-pedagogisk ansvarlig og lærar ved Kirkenes VGS. Som kontaktlærar på Sandnes skole og med IKT-pedagogisk hjelp på høgskulen Stord/Haugesund. I tillegg jobber eg med etter- og vidareutdanning for Nyweb innan IKT i læring.

Innhaldet på bloggen er eigne tankar og meiningar og er ikkje nødvendigvis arbeidsgivar sitt syn. Det du finn på bloggen er i utgangspunktet merka med CC-BY-NC (du bruka det meste så lengje du følgjer vilkåra). Dersom du er interessert i å bruka noko på anna vis så ta kontakt, kanskje eg har meir på lager, eller kan halda eit føredrag om det (eller veit om andre)...

Av utdanning har eg ein mastergrad innan IKT i læring, der eg forska på bruk av grafiske organisatorar (tankekart/mindmapping/concept mapping) i læringsarbeid og ei allmennlærarutdanning.

På bloggen vil det dukka opp kommentarar og tips til det meste som høyrer til  IKT i  læring, det vil dukka opp ein del praktiske tips,  både programvare og nettsider. Det dukkar og opp ljosark frå føredrag eg held rundt om i Noreg. Du er velkommen til å dela dine tankar og idear i kommentarfelta.


automagiske oppdateringar frå bloggen IKT i læringRSS

Arbeid

Brukarkontakt, NDLA.

IKT-pedagog og lærar, Kirkenes videregående skole.

Kontaktlærar, Sandnes skole

Drift av IKT-pedagogisk støtteteneste, HSH

Grenader, Garnisonen i Sør-Varange

Avløysar, jordbruk. 

Kontakt?

SMS med ghveem til 03686

 Twitter/ghveem 

LinkedIN 

Facebook 

Skype: guttorm1979 

guttorm(snabel-a)hveem(punktum)no