Guttorm Hveem: Leksjonar i mindmanager

Har lagt ut nokre leksjonar i mindmanager. Desse er mynta på studentar og andre som deltek i prosjektet mitt, men du kan sjølvsagt nytta dei.. Når det gjeld kopiering finn du det du treng nedst på sida. (CC)

Legg att eit svar