#nkul: New Millenium Learners. Evidence from empirical research Dr. Francesc Pedro, OECD.

9:05:24 AM: #nkul RT @NielsD: Dagens keynote er igang nå her: http://z.pe/3VK – husk – vises best med IE eller med FF på MAC

9:23:10 AM: #nkul Technology is shaping learners lives

9:27:10 AM: #nkul mykje bruk av ikt, men lite på skulen. Mange elevar i EU som ikkje bruker IKT i skulen

9:31:19 AM: #nkul Det blir fleire og fleire som har god kunnskap, forskjellig bruk avh. av kjønn. Jenter viser meir moden bruk av teknologi.

9:32:59 AM: #nkul Gutar bør læra noko av jentene innan IKT-bruk og….

9:35:38 AM: #nkul IKT gjer at det vert større forskjellar (sosioøkonomi)

9:43:27 AM: #nkul Lite dokumentasjon på om IKT har noko seie for læringseffekten. (Tips: Learning by, with or through computers, G. Salomon m.fl)

9:44:15 AM: #nkul Dei ressurssterke lærer mest (men det er vel eigentleg uavhengig av IKT?)

9:49:09 AM: #nkul Kan skulen konkurrera med MMOG? Som å samanlikna ein Hollywoodproduksjon med «ferievideoen»

9:50:20 AM: #nkul Viktig å bli kjent med kulturen til NML, det kan gi spanande mulighetar. Virtuelle verdenar blir oftare brukt i skulen.

9:51:06 AM: #nkul web 2.0 gir elevane /NML ei stemme

9:53:01 AM: #nkul Sikkerhet: Viser ein fantastisk video frå klicksafe.de. Kva skjer når me slepp «internett» inn i heimen.

9:54:40 AM: #nkul: Her er videoen frå klicksafe: http://bit.ly/JX4iT

9:55:39 AM: #nkul Elevane likar kanskje ikkje best å læra med IKT, grupper og praktisk arbeid går framfor

9:56:39 AM: #nkul NML føretrekk fjes til fjes-undervising.

9:58:22 AM: #nkul IKT verkar auka convenience, produktivitet, ekte engasjement (eller underhaldning)

9:59:32 AM: #nkul elevane veit dei lærer betre med samarbeid, tek med hensyn til det?

9:59:48 AM: RT @einberg: #nkul Hvis elevene er motiverte og er klar over hva de skal lære seg, bør og kan de selv få velge læremidler og læringsmåte…

Legg att eit svar