Kva bruker ein IKT til i læring? Hans Rosling demonstrerer

Eit praktdøme er Hans Rosling som visualiserer utviklinga til 200 land gjennom 200 år med 120 000 tal.

Sjå filmen tre gonger: Ein gong med bare lyd, ein gong med bare film og til sist med lyd og video.

Reflekter:
Kunne visualiseringa lært deg noko åleine? Kunne Hans Rosling lært deg noko gjennom forteljinga? Ja, til begge (kanskje forteljinga var mest lærerik?)

Poenget eg vil fram til er at denne måten å bruka IKT på (person pluss) sannsynlegvis er ein av måtane me må bli flinkare til å bruka. Kva tal kan du visualisera gjennom t.d. http://www.tableausoftware.com/, http://www.microsoft.com/silverlight/pivotviewer/ eller kanskje excel?

1 innspel

  1. Henrik Meyer februar 4, 2011 2:46 p.m.  Svar

    DNtv har møtt Hans Rosling og laget en norsk versjon av hans populære video som er vist i denne bloggen. Vil du se Roslings presentasjon av Norges utvikling kan du ta en titt her:

    http://www.dn.no/dntv/?watch=2548

Legg att eit svar