About Guttorm

Guttorm Hveem er namnet, eg arbeider med brukerkontakt hos Nasjonal digital læringsarena (NDLA.no). Tidlegare har eg arbeidd som IKT-pedagogisk ansvarlig og lærar ved Kirkenes VGS. I tillegg jobber eg med etter- og vidareutdanning for Nyweb innan IKT i læring. Innhaldet på bloggen er eigne tankar og meiningar og er ikkje nødvendigvis arbeidsgivar sitt syn. Det du finn på bloggen er i utgangspunktet merka med CC-BY-NC (du bruka det meste så lengje du følgjer vilkåra). Dersom du er interessert i å bruka noko på anna vis så ta kontakt, kanskje eg har meir på lager, eller kan halda eit føredrag om det... Av utdanning har eg ein mastergrad innan IKT i læring, der eg forska på bruk av grafiske organisatorar (tankekart/mindmapping/concept mapping) i læringsarbeid og ei allmennlærarutdanning.

NKUL 2013

Augneblinkar og innspel frå NKUL. Sett saman av Guttorm/@ghveem NKUL 2013 går mandag 6. mai til onsdag 8. mai i Realfagbygget ved NTNU i Trondheim. Tema er bl.a BYOD, klasseledelse, spill i undervisning og digital dannelse.