Utprøving

Eg har vore på møte og fått i gong eit samarbeid om utprøving av cmap i A1 ved HSH (Takk til Knut Steinar Engelsen!). Dei skal bruka emnekart i

pedagogikkundervising, samstundes skal eg ha opplæring i bruk av emnekart, og då særskild retta mot matematikkeksamen.

Utprøvinga vil sannsynlegvis skje i januar, men med ein del mindre oppgåver undervegs.

Tips frå ped:

«Bruk av emnekart i læringsarbeid» – fagartikkel av studentar

«Eit godt døme for Ã¥ bruke ikt-verkty i pedagogikk»

Bok: Mindmaps av Bjørn Ringom

Bok: Gunn Imsen – Elevens verden (s 194)grunnleggjande emnekart

Bok: Lyngsnes/Rismark: Didaktisk arbeid

Innspel og kommentar frå masterstudent

Carol Santa og Dr VosBegge internasjonale navn som har tankekart som ein av sine viktigaste strategiar for læring.

http://www.dysleksi.no/ansatte/carol.html

Jeanette Vos og Gordon Dryer har ei norsk bok Læringsrevolusjonen – flott og enkelt bok Ã¥ jobbe med.Dryden, Gordon. og Vos, Jeannette, Ed. D (1998): Læringsrevolusjonen. Telemark: Odyssey of the Mind

http://www.thelearningweb.net/

Referat frå møte med A1-ped

Tema: Guttorm Hveem – forskningsarena

Møte med ped.lærarane i A1 (Kirsti Frugård, Steinar Westerheim og Torill Hansen). Også tilstades: Guttorm Hveem og Knut Steinar Engelsen

Problemstilling:

• Guttorm treng ein forskningsarena knytt til temaet Emnekart og cMap som dataverktøy.

• Han tilbyr opplæring, oppfølgjing og gratis tilgong til cMap

Konklusjon etter møtet:

• Det er stor interesse blant ped.-lærarane i A1 for å trekke ta i mot Guttorm sitt tilbod.

• Følgjande tema/kontekstar kan vere aktuelle:

o Oppsummering av tema: læring

o Førbuing til eksamen i matematikk

o Fagartikkel (ev omgjort til erfaringsfortelling) i januar-februar

• Slik planane er vil det høve å legge inn opplæring knytt til emnekart/cMap i veke 49.

• Ped.lærarane bestemmer Guttorm sin kontaktperson og vel klasse som Guttorm skal arbeide med.

• Guttorm planlegg opplæringsopplegg, og plukkar ut nokre teoretiske referansar som studentane kan arbeide utifrå (også med utgangspunkt i gurnnboka deira (Imsen)).