Referat frå møte med A1-ped

Tema: Guttorm Hveem – forskningsarena

Møte med ped.lærarane i A1 (Kirsti Frugård, Steinar Westerheim og Torill Hansen). Også tilstades: Guttorm Hveem og Knut Steinar Engelsen

Problemstilling:

• Guttorm treng ein forskningsarena knytt til temaet Emnekart og cMap som dataverktøy.

• Han tilbyr opplæring, oppfølgjing og gratis tilgong til cMap

Konklusjon etter møtet:

• Det er stor interesse blant ped.-lærarane i A1 for å trekke ta i mot Guttorm sitt tilbod.

• Følgjande tema/kontekstar kan vere aktuelle:

o Oppsummering av tema: læring

o Førbuing til eksamen i matematikk

o Fagartikkel (ev omgjort til erfaringsfortelling) i januar-februar

• Slik planane er vil det høve å legge inn opplæring knytt til emnekart/cMap i veke 49.

• Ped.lærarane bestemmer Guttorm sin kontaktperson og vel klasse som Guttorm skal arbeide med.

• Guttorm planlegg opplæringsopplegg, og plukkar ut nokre teoretiske referansar som studentane kan arbeide utifrå (også med utgangspunkt i gurnnboka deira (Imsen)).

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *