Eit døme på kart

Les no bloggen til Tommy W. Nordeng (http://homepage.mac.com/nordeng/iblog/ rss.xml ), Cerpus, og der finst det ein del gode døme på bruk av topicmaps: http://homepage.mac.com/nordeng/Papers/dichevetal.html

Under opninga på itu-konferansen

merka eg meg at Morten Søby, leiar av ITU, sa dette:

«Vi trenger en digital agenda som … gir digital kompetanse, kvalitet i læringsutbytte og gode læringsstrategier»

«Det ville vært fantastisk dersom de nye læreplanene hadde vært laget som et emnekart»

Førre veke var eg pÃ¥ ITU-konferansen…

Fekk med meg ein del interessante presentasjonar, spesielt føredraget om emnekart var nyttig. Fekk og med meg at den flytande menyen på itu sine nettsider er generert frå emnekart, der teksten som er størst er den som ligg nærast aktuell artikkel i emnekartet, interessant!

Elles fått kontakt med ein del personar eg ser fram til å høyra frå.

ITU-konferansen 2004