Viktig ny forsking som skal vere med i masteroppgåva

I presentasjonen frå IMPACT 2 til

Prof Angela McFarlane

(Graduate School of Education, University of Bristol)
sist sett på ITU-konferansen 2004 står det m.a.:

1. IKT kan medverke til utbyte

– for nokre lærande

– i nokre samanhengar

2. Kva kan IKT nyttast til?

– tilbakemelding

– automatisering

– representering av dynamiske prosessar

Рmogleiken til ̴ redigera

Рfleire mogleikar til ̴ representera/presentera kunnskap

Рdelt arbeidsomr̴de

Der alt er avhengig av den læringskulturen og stilen til læraren.

Frå Ridgway and McCuster 2003 i same presentasjon:

– fremje meta-kunnskap

– bruke nye representasjonar og symbolsystem

– finna nye reglar og samanhengar

– Tvinge fram avgjeringar

– Behandla komplekse data

– Modellering av komplekse prosessar og problem

Her ser eg samanhengar med emnet mitt;

bruk av tankekart kan brukast til:

– representering av dynamiske prosessar

Рmogleiken til ̴ redigera

Рfleire mogleikar til ̴ representera/presentera kunnskap

Рdelt arbeidsomr̴de

– fremje meta-kunnskap

– bruke nye representasjonar og symbolsystem

– finna nye reglar og samanhengar

– Tvinge fram avgjeringar

– Behandla komplekse data

– Modellering av komplekse prosessar og problem

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *