Førebels litteraturliste til ikt3c/master

Bostad, F. & Sigmundsson, H. 2004, Læring : grunnbok i læring, teknologi og samfunn, Universitetsforl., Oslo.

Gardner, H. 1993, Multiple intelligences : the theory in practice, 1st edn, Basic Books, New York.

Jonassen, D.H. 2000, Computers as mindtools for schools : engaging critcal thinking, 2nd edn, Merrill, Upper Saddle River, N.J.

Novak, J.D. 1998, Learning, creating, and using knowledge : concept maps as facilitative tools in schools and corporations, L. Erlbaum Associates, Mahwah, N.J.

Torgersen, G. & Vavik, L. 2004, Forskningsmetode i IKT-pedagogikk : om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT : en studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring, Læringsforl., Stjørdal.

Vavik, L. 2004, «Introduksjon til forskningsmetoder omkring IKT og læring. Leksjon», Leksjon, Lars Vavik, Høgskulen Stord/Haugesund, pp. Leksjon.

Strukturert representasjon av resultater fra ustrukturerte prosesser. Erfaringer fra bruk av elektroniske hjelpemidler for å lage begrepskart og tankekart [Internett] NO: Adresse: http://www.apertura.ntnu.no/IKT-babel/sem6-7des2001/Tilset%202001-seminar-print.pdf Lest: 24.11.2004

Beats Biblionetz: Begriffe Concept Map [Internett] EN/DE: Adresse: http://beat.doebe.li/bibliothek/w00445.html Lest: 24.11.2004

Mindtools for Engaging Critical Thinking in Classrooms [Internett] EN: Adresse: http://www.coe.missouri.edu/~jonassen/courses/

mindtool/mindtools.html Lest 24.11.2004

Concept mapping as a mindtool for critical thinking [Internett] EN: Adresse: http://www.iste.org/jcte/PDFs/te17216dab.pdf Lest 24.11.2004

Teaching For Understanding [Internett] EN: Adresse: http://www.exploratorium.edu/IFI/resources

/workshops/teachingforunderstanding.html Lest: 24.11.2004

What Teaching for Understanding Looks Like [Internett] EN: Adresse: http://www.ascd.org/publications/

ed_lead/199402/unger.html Lest: 24.11.2004

Project Zero’s Teaching for Understanding [Internett] EN: Adresse: http://www.pz.harvard.edu/Research/TfU.htm Lest: 24.11.2004

«What Is Understanding?» [Internett] EN: Adresse: http://www.uwm.edu/~wash/perkins.htm Lest: 24.11.2004

ICT and learning: Dust or Magic? [Internett] EN: Adresse: http://zalo.itu.no/ITU/Filer/fil_Dust_or_magic_web_version.ppt Lest: 24.11.2004

Paper 3: Students» Conceptions of Learning [Internett] EN: Adresse: http://www.learning.ox.ac.uk/iaul/IAUL+1+2+3.asp Lest: 24.11.2004

Burde fått tak i:

Entwhistle, A., & Entwhistle, N. (1992). Experiences of understanding in revising for degree examinations. Learning and Instruction, 2, 1-22.

Entwhistle, N., & Entwhistle, A. (1991). Contrasting forms of understanding for degree examinations: The student experience and its implications. Higher Education, 22, 205-277.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *