Viktig ny forsking som skal vere med i masteroppgåva

I presentasjonen frå IMPACT 2 til

Prof Angela McFarlane

(Graduate School of Education, University of Bristol)
sist sett på ITU-konferansen 2004 står det m.a.:

1. IKT kan medverke til utbyte

– for nokre lærande

– i nokre samanhengar

2. Kva kan IKT nyttast til?

– tilbakemelding

– automatisering

– representering av dynamiske prosessar

Рmogleiken til ̴ redigera

Рfleire mogleikar til ̴ representera/presentera kunnskap

Рdelt arbeidsomr̴de

Der alt er avhengig av den læringskulturen og stilen til læraren.

Frå Ridgway and McCuster 2003 i same presentasjon:

– fremje meta-kunnskap

– bruke nye representasjonar og symbolsystem

– finna nye reglar og samanhengar

– Tvinge fram avgjeringar

– Behandla komplekse data

– Modellering av komplekse prosessar og problem

Her ser eg samanhengar med emnet mitt;

bruk av tankekart kan brukast til:

– representering av dynamiske prosessar

Рmogleiken til ̴ redigera

Рfleire mogleikar til ̴ representera/presentera kunnskap

Рdelt arbeidsomr̴de

– fremje meta-kunnskap

– bruke nye representasjonar og symbolsystem

– finna nye reglar og samanhengar

– Tvinge fram avgjeringar

– Behandla komplekse data

– Modellering av komplekse prosessar og problem

Tips frå lærar

Tips til bruk av mindmanager frå ein viss lærar innan eit visst lms-firma:

Det er jeg som bruker MM nÃ¥r jeg foreleser – og studentene mine finner de samme elementene montert inn i læringsstien de jobber med rett

etterpÃ¥ – da har jeg lagt inn oppgaver av typen Prøv selv sammen med Tips og Vis meg – lenker som de kan klikke pÃ¥. Under forelesningen

skriver jeg på skjermen med spesialpenn og noterer for å utvide presentasjonen.

Noen studenter noterer da, mens andre bare følger med og skriver ut presentasjonen rett etterpå.

Det er kombinasjonen forelesning med MM samt etetrfølgende Læringssti som er poenget her – total pakke.

Life on the Screen – George Lucas

Life on the Screen: «When people talk to me about the digital divide, I think of it not being so much about who has access to what technology as who knows how to create and express themselves in this new language of the screen. If students aren’t taught the language of sound and images, shouldn’t they be considered as illiterate as if they left college without being able to read or write?»