Påskerapport.

Familieferie på ei flott hytte i Rauland

().

Telemarkskøyring i Rauland Skisenter

 

Og berre så det er sagt, eg trynte ikkje!

Data gjør flink

Data gjør flink: » Skoler som arbeider systematisk med organisatoriske rammer, fleksible metoder og fokus på læring, lykkes best med pedagogisk bruk av IT, sier forskningsleder Ola Erstad ved Universitetet i Oslo til VG.»

Kva skal ein gjere? Bruke IKT i faga.

Korleis skal ein gjere det? Bruke IKT som ein transparent verkty for å støtta eleven si kunnskapsbygging.

Kvifor skal ein gjere det? Den femte basiskunnskap? Nja, IKT kan vere eit bra verkty for nokon i nokon samanhengar.«Systematisk bruk

Hovedpoenget med skolenes arbeid har vært å gå bort fra at IT er et eget fag, og over til at de bruker IT-verktøyet helhetlig og systematisk i de fleste fag.»

Flott! IKT bør brukast i faga som eit verkty for å støtta undervising og/eller eleven, ein treng ikkje å vera så opptatt av korleis ting verkar, så lenge dei verkar og kan gjera noko for deg.«De skolene som har lykkes, har flyttet PC’ene fra datarommet til klasserommene. De har et tilstrekkelig antall PC’er, uten at det er nødvendig med én bærbar PC pr. elev. Og de har forankret satsingen på helhetlig digital læring hos rektor.»

Rektor og lærarar bør vere medvitne på kva tid og kvifor ein bør nytta IKT, å ha eige datarom er kanskje ikkje lurt, det gjer det kanskje vanskelegare å koma til og då vert kanskje IKT-bruken «isolert» frå faget eller arbeidsoppgåva.«For å få optimal nytte av den digitale læringen er det også nødvendig at elevene har tilgang til datamaskin og e-post hjemme. – Bare på den måten kan elevene gjøre hjemmearbeid som en del av den digitalbaserte læringen. Og bare på den måten kan foreldre få innblikk i hva eleven gjør, sier Ola Erstad.»

Det verkar her som om Ola Erstad snakkar om eit eller anna LMS (Fronter/IT’s Learning/PedIT)…

Enkel presentasjon

Eg skreiv tidlegare om OperaShow, og generering av presentasjonar for nettlesarar utan bruk av t.d. Powerpoint (som kanskje er eit av dei farlegaste verktya ein kan gi ein lærar…).
Bakdelen eller fordelen med OperaShow var at det berre verka i Opera, no har eg funne eit oppsett som gjer det mogleg å laga presentasjonar både for Opera og Internet Explorer, basert på XHTML, CSS, og JavaScript. Sidan denne typen presentasjon er litt enklare å tilpassa skulle eg tru at dette kunne verka rundt/i/med bloggen, må testast..

Du kan lasta ned ferdig pakke, der du berre treng å pakka ut og endre teksten i presentasjonen. Når du har endra tekst og lagra er både presentasjonen og utskriftsversjonen klar, trykk «t» for å veksla mellom dei to.

Les meir om «S5: A Simple Standards-Based Slide Show System«

Fleire malar er klare til bruk.

Sjekk demo her:
Presentasjon: «Lage presentasjon for Internett utan PowerPoint»

Referansar : http://www.meyerweb.com/eric/tools/s5/structure-ref.html

NRK.no – økonomi

NRK.no – økonomi: «Mange unge kan laste ned bilder og bruke dataspill, men behersker ikke den ryddige bruken av e-post som kreves i jobbsammenheng. Mellom 10 og 20 prosent av skoleelevene er ikke interessert i data, og en del elever er og vil forbli utenfor hvis man ikke tar tak i vanskene.»

Det skulle berre mangla at dei ikkje beherskar «den ryddige bruken av e-post i jobbsamanheng», dei har ikkje behov for det, og har vel heller ikkje fått noko opplæring i det. Bruk av IKT i skulesamanheng vert kanskje ikkje opplevd relevant eller interessant og det kan kanskje vere ei av årsakene til at nokre av elevane ikkje er interessert.

Kva kan ein gjere for at elevane skal oppleva IKT som eit nyttig og relevant verkty? La elevane søka på Internett og klippa og lima inn i eigne oppgåver? Laga «heimesider»?

Laga animasjonsfilm? eller redigera film?

Logge prosjektoppgåver?

Samarbeida med andre skular og elevar? Elvebakken skole i Alta har noko fornuftig på gong…

:: Guttorm Hveem si skuleside :: allmennlærarutdanning :: mastergrad IKT i læring ::

Sjølv om eg ikkje akkurat oppdaterer skulesidene mine særleg ofte er det mykje trafikk der;

Vekestatistikk veke 10 – 2005:

Guttorm Hveem si skuleside – http://stud.hsh.no/home/ko100ghv/

Unike besøk siste 7 dagar: 166.

Gjennomsnitt: 23 unike besøk pr. dag

Fordeling på vekedagar:

Mandag:29

Tirsdag:29

Onsdag:35

Torsdag:30

Fredag:13

Lørdag:16

Søndag:14

Mest populære søkeord som fører til mine sider:

1. relasjonsmodell 7

2. didaktisk 6

3. didaktiske 4

4. jernalderen 2

5. i 2

6. Novak, 2

7. MAKIS 2 (Og kjent som MAKVIS/KAMPVISE)

8. Q 2

9. Grensejeger 2

10. gsv 2

11. relasjonsmodellen 2

12. empiri 2

13. for 2

14. J.D. 2

15. Jakobselv 2

16. kleda 2

17. Donna 2

18. www.gingerjolie.com 2 (Grunna eit innlegg i bloggen om spam og telenor sine markedsføringsmetodar)

19. fronter 1

20. cmap 1

21. ( 1

22. +blogger 1

23. prosjekt 1

24. kongens 1

25. stud.hsh.no 1

Det kan jo sjå ut som om oppgåver vert delt ut på tirsdagar…

Sjekk google si oversikt over mine sider.

:: Guttorm Hveem si skuleside :: allmennlærarutdanning :: mastergrad IKT i læring ::: «::Velkommen til Guttorm Hveem sine skulesider ::»

Future of FLOSSE: Interview with Knut Yrvin – FLOSSE Posse

Future of FLOSSE: Interview with Knut Yrvin – FLOSSE Posse

«If you buy a bottle of water you shouldn?t have a law that prevents you to pour the water into a glass. You have to protect people from the technology. With DRM and patents, suddenly you are protecting the technology against people. If you have a car you need devices like airbags or safety belts by law: protective measures to help people save lifes. Now they do the opposite: they try to protect the technology because people may misuse it»

Aktuelt å høyra/lesa.