Testa Ubuntu (Linux)?

Ubuntu er eit gratis alternativ til Microsoft Windows. Ubuntu er eit operativsystem med mange tilgjengeleg gratis program. Innanfor kategorien «edutainment» (kan kanskje omsetjast med pedgogisk programvare…) finst det mange brukande program.

Du treng ikkje formatera eller ta vekk operativsystemet ditt for å testa dette. Med VMPlayer installert og ein ferdig virtuell maskin kan du kjøra ubuntu i windows, ganske praktisk og ufarleg. Ein treng heller ikkje ha doktorgrad i ikt for å kunne testa dette. Prøv sjølv: http://www.vmware.com/vmtn/vm/ubuntu.html
(Last ned og installer vmplayer, deretter lastar du ned og pakkar ut den virtuelle ubuntu-pakken. start vmplayer og opne ubuntu-pakken.