Ubuden gjest – en Digital Fortelling

Nettstedet er laget av Anita Aasheim Knutsen, og er utviklet som en besvarelse av en obligatorisk oppgave ved Masterstudiet i IKT i læring ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Det finnes flere Internettsider som tar opp sjangeren Digitale Fortellinger og «de syv elementene» på norsk, men ingen som beskriver hvordan man rent praktisk jobber med dette steg for steg.
Forankring i kunnskapsløftet (L06)

I tillegg til å være en metode kan arbeidet med Digitale Fortellinger være et kunnskapsmål i seg selv. I fagplanen for Norsk i Kunnskapsløftet (L06) sies dette under norskfaget:
7. årstrinn ”- lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet og ved hjelp av digitale verktøy” (s.13) ”
– bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene” (s.13)
10. årstrinn ”- bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster” (s. 14)

Derfor håper jeg at dette nettstedet kan være en ressurs for arbeid med digitale fortellinger fra mellomtrinnet og oppover.

Kommentar:
Her finst det informasjon både til lærar og elev. Fleire viktige moment vert teke opp i rettleiinga, m.a. åndsverklova.
Korleis vurderer du slike fortellingar? Her er eit forslag til kva du kan sjå etter: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/vurdering.htm
http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/sjangeren.htm

Og digitale fortellingar i photostory er såpass enkelt at til og med første klasse kan bruka det!
I staden for tekst kan dei t.d. fortelja/spela inn lydkommentar til bileta.
Det kan vere lurt å bruka t.d. teikningar for å fortelja eventyr eller liknande.

og lurer du på kva photostory og digitale fortellingar er kan du kikka innom
Http://guttorm.hveem.no/media/photostory for ein liten demo.

FreeNAS

FreeNAS is a free NAS (Network-Attached Storage) server, supporting: CIFS (samba), FTP, NFS, AFP, RSYNC, iSCSI protocols, S.M.A.R.T., local user authentication, Software RAID (0,1,5) with a Full WEB configuration interface. FreeNAS takes less than 32MB once installed on Compact Flash, hard drive or USB key.

Definitivt verdt å kikka på!

Kirkenes-tur forandrer livet ditt – Dagbladet.no – reise

Må jo nesten vidareformidla at ein Kirkenes-tur forandrer livet ditt i følgje Dagbladet og National Geographic…

For litt bilete kan du jo kikka innom her.

Dagbladet har lagt ut bilete frå snøhotellet i Alta, men me har jo vårt eige her.

Nokon av oss er jo så heldige at me bur her og!
(3 minutt til alpinbakken, 4 minutt til kite-område og 5 minutt til næraste elv…)

Oversiktskart
Zoom inn for å sjå fleire detaljar…

Oppdatering på innhald.

Har gjort nokre forandringar på bloggen:
– ZoomClouds er fjerna (lite brukt og vart ikkje som forandra)
– Blogroll frå Bloglines er fjerna (Vart litt mange, men har 190 på lista sjølv)
– Delte nyhende frå tre kategoriar er lagt til (Boksar til høgre nede på sida)

Håpar dette vert betre.
Og vil du har litt oppsummeringar frå det eg les kan du kikka i desse tre kategoriane:
Edu
Bloggar
.NO-Edublogs