Free Tools for Teachers – TechHelp

Free Tools for Teachers – TechHelp: «Free Tools for Teachers

There are probably close to a million different free tools out there for computer use. The goal is finding ones that work for you that work in your classroom and those that work. Remember just because it is free doesn’t mean it is necessarily better then spending the money for a commercial version.»

Her finst det ei brukbar oversikt over programvare til personleg bruk og ikkje minst til pedagogisk arbeid.

Personleg så saknar eg Opera (Norsk nettlesar), Pidgin (Chat), Mediamonkey (Media, gratisversjonen held.), Monkeyjam (Animasjon), Feeddemon (RSS), Paint.NET (Bilete), Faststone (Bilete) IHMC CMap og nokre andre…

Men her er det altså berre å forsyna seg.

Programvare for tankekart.

Eg får ofte e-postar med spørsmål om kva tankekartprogram som er best. Og då svarar eg kvar gong at det er avhengig av brukaren og bruken. Mange klarar seg med freemind eller Cmap, medan andre kanskje vil føretrekkje openmind eller mindmanager. Sjølv bruker eg hovudsakleg mindmanager. Etter kvart har det og dukka opp ein del nettbaserte verktøy som t.d. comapping.com og mindomo.com.

Her er i alle fall eit tips til oversikt over programvare:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mind_Mapping_software

Downloads – XMIND – Structure Your Mind

Downloads – XMIND – Structure Your Mind: «XMIND, a flexible program for creating, collecting, and organizing information, gives your a creativity a kick start with an application that’s designed to help you think. XMIND has clean, kind interface and many powerful features, such as fishbone-chart, 2D-chart, audio notes, presentation, drill-down and drill-up and much more»

Xmind ser lovande ut, installerer i dag for å testa. Det finst ein eigen portabel versjon og.
Ein bør nok vurdera PRO-versjonen, men du kan sjølv sjå forskjellen her.

BBC Learning English | Home page

No underviser eg ikkje engelsk, men sjølv ein «ufaglært» kan sjå noko som kan minna om gode ressursar på BBC Learning English | Home page.
Her finn ein lyd, bilete, film og tekst. Og så kan ein jo testa seg sjølv og få tilbakemelding på gloseprøvar og anna. Ein kan til og med velje oppgåver der ein skal høyra på fotballkommentatorar og så sjå om ein klarar å få med seg noko av innhaldet. Det burde jo kanskje fengja nokon.

Engelsklærarar kan gjerne gi tilbakemelding i kommentarfeltet under her.

Featured Windows Download: Supercharge Outlook with Xobni

Featured Windows Download: Supercharge Outlook with Xobni: «Windows only: Freeware Microsoft Outlook plug-in Xobni (that’s inbox backwards) adds a handful of killer features to its new Outlook sidebar. Among those features: Email analytics, extraordinarily useful contact cards, fast search, threaded (Gmail-like) conversations, and more. The video above gives an excellent overview, so give it a look. Seeing as Xobni has successfully made Outlook appear exciting (which is no easy feat), this freeware, Windows-only plug-in looks like a winner. Currently Xobni is in a closed beta.»

På jobb er eg storbrukar av outlook til e-post og kalender. Eg saknar rett nok ein del funksjonar som trådar og etikettar frå opera.
Tillegget Xobni (inbox baklengs…) gjer meg heldigvis ein del praktiske funksjonar.
Dersom du er brukar av outlook så kan det vere lurt å kikka på demoen på: http://www.xobni.com/
Ein treng eigentleg ein kode for å verte invitert til å lasta ned tillegget, men om ein søkjer litt så kjem ein raskt fram til denne lenka: http://download.xobni.com/r2588/XobniSetup.exe