Christopher D. Sessums :: Blog :: Blended Teaching and Learning Workshop Notes

«Blended Learning – It’s not about technology; it’s about time.»

Interessant innlegg om «blended learning» frå Christopher D. Sessums.
Blended learning kan vel forklarast som hybrid-læring der ein bruker både klasseromsundervising (fjes-til-fjes/F2F) og med innslag av digitale aktivitetar.
Artikkelen på den norske versjonen av wikipedia er vel ikkje ferdig enda, men eg forstår det slik at ein bruker både mennesklege og virtuelle ressursar. Ein bør vel kanskje kikka på den engelske versjonen der det er litt fleire referansar.

Sessums trekk i alle fall følgjande konklusjonar:
How Blended Learning can work for you:

  • Allows you to rethink class time.
  • Allows for the potential of increased interaction with students in large classes.
  • Allows for the extension of classroom conversations.
  • Allows you to place lecture material online to leave more time for discussion and assignments in class.
  • Allows you to create virtual workspaces for groups.
  • It can be a healthy segue to developing courses for fully online delivery.

MEN:
Remember:

  • Building blended or any e-learning takes time.
  • Technical and design support is critical.
  • Student support is also critical.

Blogged with Flock

Fylker i Norge – SVK wiki

Døme på "samansett" tekst via Ript.Elevane eg har i femte trinn er no i gong med å laga sin eigen kunnskapsbase i wiki. Me har starta arbeidet med å skriva om fylka i Noreg. Du kan sjølv sjå her:
Fylker i Norge – SVK wiki.
Serveren er desverre/heldigvis skrudd av grunna spam.

Konverter til flash.

Lifehacker omtalar i dag nettsida moonk som gjer deg i stand til å laga flash av bilete, videoar og lyd. du kan importera frå harddisk, nettbasert album eller lenker.

Det du lagar kan du og integrera (embed) i dei fleste sosiale nettsamfunn og bloggar. Det fine med tenesta er at du kan lasta ned og ta vare på dine eigne produkt via «media manager», MEN då må du betala.
Tenesta er gratis i lettversjonen, men krev registrering.