Programtips: Ript™

Ript™«Rip just about anything.
Part scrapbook, part “to-do” list (or to-buy list), Ript mimics the actions
of ripping, piling and arranging scraps of information. If you can see it on
your computer, you can “rip” it. Simply drag and drop images and text from the
internet or your computer and arrange them however you please — making it easy
to compile, print and share your handiwork.»

Ser lovande ut til å laga multimedia og presentasjonar!

Erfaringar ein søndag (Readyboost + Memorystick = brannfare)

For å få litt raskare pc så har eg bruk funksjonen Readyboost i Windows Vista på maskinen min. Readyboost gjer at ein kan bruka ein minnepinne (flashdisk, usbdisk, usbkey, minnekort…) for å avlasta RAM. Altså ein måte å få litt kjappare maskin utan å investera i meir RAM. Eg har hatt eit minnekort (Memorystick Pro Duo) frå Sony liggjande og brukt det til Readyboost eit stund, men det var ikkje så lurt. I dag byrja det nemleg å lukta svidd elektronikk. Ganske raskt såg eg at det kom litt røyk frå PCen, nærare bestemt minnekortet. Eg nappa det ut, drog ut straum og batteri og venta i spaning på om maskinen skulle ta fyr. Heldigvis gjorde den ikkje det, men det luktar svidd elektronikk av PCen enda…

Og minnekortet? Det er svidd, plasten er delvis svart og smelta. Heldigvis har eg sett i 2GB RAM så eg kjem nok ikkje til å savna minnekortet.

Kombinasjonen HP Pavillion dv9005ea, Sony Memory Stick Duo Pro (med adapter MSAC-M2), Windows Vista med ReadyBoost vert ikkje tilrådd frå underteikna.

Tips: Presentasjon som Flash?

No om dagen ser eg at mange legg ut presentasjonar på Slideshare. Eg likar ikkje å leggje ut eige omateriale på andre sine serverar, spesielt ikkje viss det er andre som tener på mitt materiale, Og i tillegg har vilkår dei kan gjera akkurat som dei vil med, akkurat når dei vil…
Ikkje at eg tener noko på det eg legg ut (utanom tilbod om å halda føredrag og slikt).
Eg vil gjerne ha retten til å sletta mine presentasjonar og filer når det passar meg. Heldigvis disponerer eg eige sub-domene og serverplass.

Ein kan jo ikkje gardera seg mot alt og at ting eg eventuelt vil sletta frå serveren forsvinn med ein gong, wayback machine har jo vore praktisk ein heil del gonger.

Men tilbake til saken: Presentasjon som flash. Og då gjerne powerpoint til flash. Det finst faktisk ei veldig enkel løysing på det.
Gratis til og med! Høyrt om Impress? Kva med Openoffice?
Visste du at du kan eksportera presentasjonar frå Impress som Flash (.swf)?
Det visste ikkje eg heller før i dag, for det er ingen som har spurt meg om det før.

Mitt neste prosjekt er herved å testa eksport frå Mindmanager til Powerpoint-fil som eg opnar i Impress og lagar Flash av! (Eller så vert det skjermfilming med verktøy som t.d. Camtasia i Mindmanager..)

Og med Openoffice installert igjen har eg Windows på nynorskgir eit lokalisert brukargrensesnitt for nye marknader i vekst og minoritetsgrupper», tru om me er i vekst eller minoritetsgruppe…), kontorprogram på nynorsk, nettlesar på nynorsk og nyhendeprogram på nynorsk. Fine greier.