Pernille Moe – Læring, vurdering og IKT: Vurderingskriterier og tilpasset opplæring – noen sammenheng?

Pernille Moe skriv om Læring, vurdering og IKT: Vurderingskriterier og tilpasset opplæring – noen sammenheng?. Her er det mange gode tankar og tips til korleis ein kan koma litt nærare betre vurdering og tilpassa opplæring.
Skulen eg jobber på er deltakar i det nasjonale prosjektet «Bedre vurderingspraksis» der me sjølv skal laga og prøva ut kjenneteikn på låg og høg måloppnåing i norsk, matematikk, samfunnsfag og mat og helse på årstrinna med kompetansemål i barnetrinnet (Modell A). Eg trur det er lurt å dra med elevane sjølv i utviklinga av kjenneteikn, men i barneskulen kan det kanskje vere lurt at dei er med på å utvikla generelle kjenneteikn for skriftleg arbeid, muntlege presentasjonar og liknande.

Eg har og tenkt ein del på administrasjon av alle kjenneteikna og korleis eg enkelt kan ha styr på dei sjølv, korleis elevane skal kunne sjå sin eigen progresjon og korleis føresette skal kunne sjå dette. Så langt har eg berre sett ei løysing som kan verke skreddarsydd for formålet, men kom gjerne med tips til andre. Erfaringar frå løysinga er og interessant å få tak i.

Både Pernille og eg er sjølvsagt interessert i innspel og kommentarar!

3 Replies to “Pernille Moe – Læring, vurdering og IKT: Vurderingskriterier og tilpasset opplæring – noen sammenheng?”

 1. Hei, mitt navn er Rolf-Anders Moldeklev og jeg jobber på Skranevatnet skole.

  Det er en kombinert skole i Bergen kommune, og vi har de siste to årene jobbet mye med vurdering. Vi er også med i prosjektet Bedre vurderingspraksis.

  Jeg har også tenkt en del på dette med å finne et system for å administrere og systematisere de vurderingene som blir gitt.

  Har blant annet hatt en dialog med It’s learning, om det er mulig å lage system for dette i læringsplattformen. Foreløpig har vi konkludert med at det ikke finnes hensiktsmessig verktøy pr idag, og mitt konkrete forslag er sendt videre til utviklingsavdelingen.

  Hadde ikke tenkt på at skolearena var en mulighet. Hadde vært interessant å høre litt om hvordan du tenker å legge til rette for det praktiske arbeidet med vurderingene.

 2. På min tidligere arbeidsplass, en videregående skole i Bergen, brukte vi modulen Vurdering i Skolearena til føring av vurderinger. Min erfaring er at vurderingsarbeidet ble veldig dekontekstualisert av dette, og kommentarene til elevene (som også foreldrene hadde tilgang til) ble generelle og intetsigende. For oss ble det mer som et system for føring av karakterer, men de formative underveisvurderingene uten karakter ble lite læringsfremmende. Men skoleledelsen var fornøyd, for utad hadde man dekket kravet departementet stilte til dokumentasjon av vurdering. For eleven fikk de en oversikt over sine resultater iht karakterer, men etter endringene i forskriften til opplæringsloven blir dette også missvisende, da man nå kun skal gi sluttvurdering etter de resultatene elevene viser på slutten av året.
  Med andre ord- SkoleArena er i k k e et pedagogisk verktøy. Det gjør heller det motsatte – undergraver læringsdialogen med elevene og får skoleledelsen til å lene seg tilbake fordi de har ryggen fri.

  Mitt forslag er heller å jobbe systematisk i lærerteamet med å utvikle vurderingskriterier ut fra tema og læreplanmål i arbeidsplaner og bruke mappevurdering som basis for underveisvurdering – og på slutten av året som sluttvurdering i forbindelse med en sluttpresentasjon i faget.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *