Vurdering for læring/Bedre vurderingspraksis

Kom over ein presentasjon av Sigmund Lieber (UiO) frå Rogalandskonferansen 31.03.08 med tema «fra underveisvurdering til vurdering for læring og vurdering av sluttkompetanse» (varar ca ein time og sju minutt).
Sør-Varanger kommune deltek i prosjektet Bedre vurdering og eg har planar om å lesa meg endå meir opp på området.
Det fint ein del å ta av her og her, og så skal eg vurdera om det heile kan setjast i system her.

23 ting om 2 null.

«23 ting om 2 null» er tittelen på ein nettstad med bidrag frå Nora Haneborg Finne, Jonas Svartberg Arntzen, Jannicke Røgler, og Birgit Hvoslef Dahl.

Målet med 23 ting er at man skal:
– Utforske og lære om de nye 2.0
teknologiene.
– Bli i stand til å bruke disse teknologiene i sitt arbeid.
– Prøve en ny måte å lære på.

Her kan ein altså utforska og læra om teknologiar og prinsipp frå Web 2.0. Nettsida tek for seg mange nyttige tema:
Web 2.0
Blogging
RSS og Atom
Direkte kommunikasjon
Bilder og tagger
Vennesteder
Wiki
Podkasting
Video
Musikk
Bøker
Sosiale bokmerker
Søkemotor
Personlige forsider
Lek med bilder
Mashups
Origo
Webapplikasjoner
Virtuelle verdener
E-læring 2.0
Web 2.0 Awards
Bibliotek 2.0

Definitivt verdt å ta ein kikk på!