Nyleg lagra lenker (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Tidsavgrensa gratis lisens på ConceptDraw Mindmap

Oppdaga at Lifehacker har eit innlegg der det står korleis ein kan få ein gratis og lovleg versjon av Conceptdraw i dag. Så viss du er interessert i tankekart og litt meir avanserte funksjonar enn det ein finn i t.d. freemind så kan du lasta ned programmet her, fylla inn relevant info her for å få registreringskode og så testa programmet.

Gratis lunsj? Haka er vel at det ikkje er siste versjon av programmet ein får, det er nemleg versjon 5 og ikkje versjon 6. Det kan i alle fall eg leva med. Finn du andre haker så kommenter gjerne.

Les heile artikkelen her.

Oppdatert: Tilbake frå ITU: sosial web og læring

Noko nytt og ein del gamalt for å oppsummera det heile… Det kjem litt stikkord frå notata i løpet av kort tid. Men søker ein etter tag sosialweb08 så skal ein kunne finna noko…

– Solhjell sin opningstale kan ein sjå her.
Danah Boyd holdt ein god presentasjon med godt innhald.
Andreas Lund kom med ein god del praktiske tips når det gjeld bruk av wiki.
Neil Selwyn kom med ein del interessante tankar om web 2.0, men kanskje den einaste med kritiske tankar om temaet..
Morten Søbye uttalte etterpå noko til slutt om at "dei" (ITU?) kanskje hadde vore litt blenda av web 2.0 hypen. Eg hadde fryktelig lyst til å visa denne nettsida på storskjemen…

Hadde elles gleda av å treffa igjen kjente som Anne Kristin, Pernille og Marianne, helsa på nye som t.d. Ingunn og Anne Cathrine.

Ingunn har skrive et referat frå konferansen her og her, samt tipsa meg om ressursen med heile det periodiske system i videoformat, takk!

Til gjengjeld tipsa eg om "Experiment of the week" med Robert Krampf. Eg brukar Miro for å sjå desse.

På mandag og tirsdag skal eg vera med på gjennomføringa av OilSimvidaregåande, det vert spanande.

Oppdatering:

Det vart snakka om å la elevane få laga profilar med kjente historiske personar på facebook. Kva vegg-til-vegg meldingar ville Einstein hatt? Kva bilete ville Leonardo da Vinci lagt ut? Kven ville vore på vennelista til Michelangelo eller Platon? Denne ideen har eg gått og grubla litt på. Eg vil nødig gjera slikt på facebook eller andre eksterne system, ein kan jo risikera følgjer… Men så finst det jo ein heil del sosial programvare ein fakisk kan bruka, gjerne på eigen server. Makeuseof.com har lagt ut nokre tips om sosiale system ein kan bruka her. I joomla har ein jo community builder, det vurderer eg om eg skal leggje inn på skulen sine nettsider.

Er det nokon som vil vera med og laga opplegg?

Särskolelever utvecklas genom filmarbete

det er tittelen på ein artikkel på «IT för pedagoger«.

Att skapa film är ett sätt för eleverna på särskolan att uttrycka sig och berätta en historia, men det ger också en möjlighet att träna sig i abstrakt tänkande.

Elevane som vert omtalt arbeider etter planar ein gong i veka. Dei er innom fleire sjangrar og arbeider seg gjennom heile prosessen med manus, regi, filmin, animasjon, lyd, klipping og vurdering.
Gjennom prosessen vert det arbeidd med verkemiddel og hendingsforløp. Dette fører vidare til at elevane kan finna tankestrukturar som hjelp dei til å tenkja abstrakt.

Att bara göra en film en gång, är det knappt någon mening med anser Agneta Winkler.

Prosessen er minst like viktig som produktet, og elevane vurderer saman med lærarane. Gjennom desse filmane kan kanskje enkelte få god kommunikasjonstrening. Samstundes får dei jo produkt dei kan vere stolte av.

Att producera film kan hjälpa eleverna att gå utanför sina gränser, konstaterar Agneta Winkler och berättar om en flicka som i normala fall inte rör sig i okända miljöer men som med filmkamerans hjälp begav sig ut på spaning långt utanför sin normalt trygga miljö. Sedan kan flickan ta sin film och visa både för sig själv och andra att ”här har jag varit”.

Ein kort film om Agneta Winkler om dette kan du sjå her:

Det vert kanskje mogleg å testa dette, men om du har synspunkt er du hjarteleg velkommen til å dela tankane i kommentarfeltet eller via e-post.

Nyleg lagra lenker (weekly)

forskning.no > Minnepinne mot eksamensjuks

Minnepinne mot eksamensjuks

Skolene skal introdusere digital eksamen der elevene bruker sine egne bærbare datamaskiner, og mange elever kan fristes til å jukse. Forskere ved Norsk Regnesentral har funnet løsningen ved hjelp av fri programvare som startes fra en minnepinne.

– Under eksamen vil elevsystemet kjøre en tilpasset variant av Linux-systemet Ubuntu. Elevsystemet vil kun inneholde programvare som er nødvendig for gjennomføring av eksamen, bare tillatte nettsider vil være tilgjengelige og nettverkstilgangen vil være begrenset til skolens eksamensnett.

– På denne måten vil elevene i mindre grad fristes til å jukse, sier Truls Fretland.

– Før eksamensstart settes minnepinnen i elevens avslåtte datamaskin. Etter oppstarten tastes kandidatnummeret inn og PC-en sender jevnlig melding til administrasjonsmodulen at den er på nett.

Dette er viktig siden en omstart av maskinen kan gi eleven tilgang til dokumenter på egen harddisk, samt tilgang til ikke-godkjente nettverk.

Heile artikkelen finn du her.

Operativsystem på minnepinne er ei særs interessant teknisk løysing, sjølv har eg fleire slike minnepinnar liggjande med xbmc, ubuntu og linux mint i bruk. (Tips til korleis ein gjer slikt finn du
her
.)

Det er sjølvsagt diskusjonar om ein skal ha tilgang til alle hjelpemiddel under ein eksamen, og op oppgåvene er gode dersom ein lett kan svara på dei med alle hjelpemiddel tilgjengeleg. Men om ein no skal arrangera eksamen med eit avgrensa utval i hjelpemiddel er nok dette ei potensiell løysing. Tru om dei har sett det opp slik at ein ikkje kan lesa innhaldet på harddisken, cd-rom eller anna, det er fullt mulig å lasta ned t.d. heile wikipedia..

Scrapbook – tillegg til Firefox

Eit verktøy mange studentar og lærarar kan ha nytte av er Scrapbook. Dette er eit tillegg til nettlesaren Firefox. Leif Harboe har laga ein instruksjonsfilm ein kan sjå her.

Eit anna program eg vil tipsa om innan same kategori er Ript. Dette kan du og bruka for å henta tekst/bilete frå maskinen du har for å setta det saman. Krev .Net 3.0

Demo Ript: