iPhone vennleg blogg.

Har no lagt inn ein funksjon på bloggen for å gjera visinga litt betre for dei som surfar innom her med iPhone/iPod Touch. Tillegget heiter WPtouch iPhone Theme og gjer at bloggen ser nokolunde slik ut dersom du kjem innom med iPhone/iPod touch:

iPhone-tema
No med iPhone-tema. : Bloggpost

Forsida - iPhone
Forsida – iPhone

Bytt ut Internet Explorer 6!

Nett no går det ein kampanje for å bli kvitt internet explorer 6. Ein finn ein del om aksjonen på twitter (sjå t.d. her) og på nettsider som t.d. tu.no . Sjølv har eg lagt inn ein liten sak for å støtta kampanjen. Du ser det berre om du kjører IE6 eller eldre og berre ein gong om dagen, og det er det visst ein del av lesarane mine som gjer! Eg reknar med at ein del av desse treffa er søkemotorar og spammerar.

Oppdatert: Oversikt over større nettsider som støtter kampanjen her.

Statistikk frå februar viser no i alle fall dette:

Internet Explorer 5    10750
Internet Explorer 6    2648

Internet Explorer 7    1222
Firefox 3 730
Generic Gecko 500
Opera 178
Safari 127
Internet Explorer 4 115
Internet Explorer 3 83

Konqueror 62
Chrome 56
Firefox 2 56
Internet Explorer 8 53
Internet Explorer 39
Firefox 19
iCab 13
Galeon 12
Thunderbird 12
AmigaVoyager 10
Pocket Internet Explorer 4
Mozilla Minefield 2
Iceweasel 1
SeaMonkey 1

Digitale byggeklossar – TED Talks

Ein vert rett og slett imponert over mykje av det ein ser på TED talks, her ser ein umiddelbart bruksområde i skulen. Små byggjeklossar med ein del smarte funksjonar.

MIT grad student David Merrill demos Siftables — cookie-sized, computerized tiles you can stack and shuffle in your hands. These future-toys can do math, play music, and talk to their friends, too. Is this the next thing in hands-on learning? (TED)

Demoen viser matematikk, «scrabble», korleis det kan brukast for å laga ei fortelling og korleis ein kan laga/påverke musikk.

Kor kan ein bestilla?

(via moldeklev)

mellom linjene: Administrator på egen skole-pc

Einar Berg skriv om problemstillinga med om ein skal la elevane vera lokal administrator eller ikkje på skule-pc. I innlegget og diskusjonen finn ein fleire gode argument og synspunkt.

Tja, er det beste svaret eg kan gi. Elevane treng ikkje nødvendigvis å ha administratorrettar, men systemet skal vere rimeleg bra administrert for å få ting til å gå smertefritt.

Potensielle argument:
– Det tek kun kort tid å «ordna seg» slik at ein brått vert lokal administrator. Enkelt er det og.

– Det finst mange måtar å ta over kontrollen på pcen, det finst til og med ein del forumtrådar som tek for seg korleis ein skal gjera slikt på skule-pcen sin.

– Eit godt administrert system har autooppdatering av programvarepakkar, slik at elevane automagisk får siste flashplayer, java-versjon osb.

– I eit godt administrert system har eleven mulighet til sjølv å velje mellom ferdige (tilleggs)pakkar med programvare han eller ho vil installera.

– I eit godt administrert system kan ein bestilla ferdige pakkar/installasjon av programvare raskt og enkelt.

– Elevar som verkeleg er dyktige på pcen kan få dispensasjon til å vere lokal administrator.

– Ein kan bruka dual-boot, slik at eleven har ein versjon der eleven har full rett til å installera (men kjem kanskje berre inn på gjestenettet/eit offentleg nettverk), og ein versjon der eleven ikkje er administrator, men får tilgang til server/elevnettet). Er usikker på om dette har noko føre seg.

I Finnmark fylkeskommune har me eit system som gjer at IT-avdelinga kan utvikla pakkar og distribuera dei automatisk, til ein brukar, til bestemte klassar eller til alle elevar/lærarar. Elevar og lærarar kan og velje å installere tilleggspakkar (t.d. vlc, itunes, google sketchup, samisk språkstøtte osb.) utan at dei treng vere administrator. Ein kan melde inn program ein vil ha installert og då om dette skal distribuerast til ein eller mange.

For info om system/programvare ta kontakt.

(via mellom linjene)

Studentlisens.no – no og for elevar

UNINETT ABC har inngått en lisensavtale som gir alle elever i grunnskolen og videregående skole muligheten til å kjøpe forskjellige Microsoftlisenser til privat bruk til sterkt reduserte priser. Dette er samme avtale som i mange år har vært tilgjengelig for studenter i Norge, men nå da også tilgjengelig for elever.

Dette er et tilbud til elever som ønsker å kjøpe Microsoft-produkter. Vi anbefaler imidlertid skoleeiere om å også informere elevene om alternative produkter slik at de får reell valgfrihet.

Produkter som elever kan kjøpe på studentlisens.no:
Microsoft Windows Vista (Business og Ultimate)
Microsoft Office (forskjellige varianter)
Microsoft Office Sharepoint Designer
Microsoft OneNote
Microsoft Project
Microsoft Office Groove
Microsoft Visio
Microsoft Math
Microsoft Encarta Premium
Microsoft Student med Encarta Premium
Microsoft Expression (forskjellige varianter)

Det finst sjølvsagt ein del gode alternativ, no.openoffice.org for å nemna eit, men dette er eit godt tiltak for å minska piratkopiering.

Del og bruk 09 – Del det du har, bruk det du får


Gå til Del og bruk 09

Del og bruk 09:
Et nettverk for lærere og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. Del, øk og bruk din digitale kompetanse. Sammen er vi smartere!

Ingunn Kjøl Wiig har tatt initiativet til eit nettverk for lærarar og andre som er interessert i IKT i læring, læringsressursar og digital kompetanse. Og som slagordet seier: «Del det du har, bruk det du får».

Eg har allereie lokalisert ein heil del fremragande (IKT-)pedagogar i nettverket.

Du kan invitera deg sjølv  her:  http://delogbruk.ning.com/

Gå til Del og bruk 09

Utdanning – Digital kopiering lov i skolen

Nå kan skolene kopiere digitalt. Fra høsten 2008 har skolene rett til ”alle typer vederlagspliktig digital eksemplarfremstilling og bruk som Kopinor kan samtykke til”.
Dette innebærer blant annet rett til

elektronisk lagring av kopier av digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett
digitalisering av trykt materiale (f.eks. ved innskanning) og senere elektronisk lagring av dette
fremføring på elektronisk tavle, projisering på skjerm/lerret o.l.
tilgjengeliggjøring i virksomhetens/skolens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, e-post til ansatte, intranett, arkiv mm.)
utskrift til papir av digitale eksemplar
Avtalen gir rett til digital kopiering av de samme stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som omfattes av den tidligere kopieringsavtalen. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.

Nedenfor står en nærmere presisering av hvordan gjeldende kopieringsavtale nå skal forstås.

OBS:
Det er fortsatt et vilkår at bruk av kopier skal være et supplement til bruk av forlagsprodukter o.l. Det forutsettes at brukeren forholder seg til avtalte lisensvilkår ved anskaffelse av digitale produkter.

Digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider, heller ikke om nettsiden drives som ledd i lisenstakers virksomhet. Slik publisering anses å ha et forlagsmessig preg.

Kilde: http://www.kopinor.no/avtaler/avtaleomraader/grunn_og_videregaaende_skoler/digital_bruk