Bokmerke denne veka (weekly)

 • Digital ADHD? Om kva oppvekst med IKT kan gjera. Litt om konsentrasjonsevne..

  tags: ikt-i-læring, ikt-ped, undervisning

 • Mange gode idear og moment til mappevurdering

  tags: mappe, mapper, vurdering

 • Mange pedagogiske spel og spel ein kan bruka i undervising/læring

  tags: ikt-i-læring, edugames, spill

 • 100 Best iPhone Apps for Serious Self-Learners

  tags: iphone, ikt-i-læring

 • How to Create Your Own Online Course.
  100 verktøy, tips og guidar for å driva betre undervising.

  tags: ikt-i-læring, ikt-ped, web2.0, undervisning, læring, lms

 • 3D-tillegg til sketchup.

  tags: sketchup, 3d, simulering

 • Ved Petter Bae Brandtzæg og Vibeke Kløvstad

  tags: ikt-i-læring, ikt-ped, web2.0

  • skolen
  • har et ansvar i forhold til å utvikle elevenes digitale kompetanse
  • Selvfølgelig skal ikke elever sjekke Facebook i timene
  • levene ikke skal rope høyt eller sende lapper.
  • viktigere å fokusere på god klasseledelse der læreren stiller tydelige krav til hvilke medier og metoder som brukes til ulike deler av undervisningen
  • retningslinjer utarbeidet av lærere og elever sammen
  • 99 % av alle unge bruker Internett daglig og har det tilgjengelig både hjemme og på skolen, må skolen ta sitt ansvar å være med og utvikle elevenes digitale kompetanse.
  • digitale verktøy som en basisferdighet
  • Å bruke digitale verktøy handler om å utvikle kompetanse i viktige egenskaper som å søke etter informasjon, bruke og dele informasjon på en fornuftig og rettskaffen måte, være kildekritiske, skape og produsere sammensatte tekster med bruk av bilder, film og tekst.
  • Vi kan ofte høre elever ironisere over lærernes manglende tekniske ferdigheter. Men selv om elevene vet hvordan de skal taste inn søkeord i Google eller lage profil på Facebook, så har de som regel liten eller ingen kompetanse når det gjelder for eksempel kildekritikk.
  • det er lærerne som må lære elevene kildekritikk
  • krever lærere som utnytter IKT i undervisningen og som trekker inn elevenes brede erfaring med medier som en ressurs i undervisningen
  • fortsatt altfor mange lærere som kun bruker datamaskinen i sin egen forberedelse og administrasjon av timene og til eget etterarbeid
  • Teknologien i seg selv gir ikke læring, og kan heldigvis ikke erstatte den sårt tiltrengte læreren. Derimot vil måten lærerne og elevene bruker teknologien på gi læringseffekt.
  • forbudslinje mot sosiale medier og enkelte steder også Internett medfører at skolene utelukker barn og unges digitale hverdagsliv
  • Hvis skolen reagerer med å stenge ute nye fenomen som sosial medier vil til syvende og sist elevenes digitale kompetanse bli mangelfull. Og resultatet kan bli at de unge ikke har utviklet reell og konkurransedyktig digital kompetanse til å søke arbeid eller studier i det informasjonssamfunnet de er født inn i.
  • En studie jeg har gjennomført viser at de fleste unge bruker sosiale medier til å ”slå i hjel tid”
  • skolen kan utnytte sosiale medier med hell i undervisningen, men da bør dette være noenlunde planlagt og integrert i undervisningen, i kombinasjon med lærere som har kompetanse innen dette
  • digital kompetanse begrepet alt for underutviklet til at vi kan kaste teknologi inn i skolen på alle nivåer
  • Det savnes med andre ord en konkretisering av hvilke elementer i den digitale kompetansen som bør inngå på ulike alderstrinn i skolen.
 • Rapport om spesialundervising i vgs

  tags: vgs, spesped, FOU

  • Spesialundervisning i videregående – ingen endring med Kunnskapsløftet
  • i egne klasser med redusert elevtall
  • vesentlig dårligere
  • elevene på yrkesfag tjener prestasjonsmessig på å ha elever med spesialundervisning inne i klassene sine
  • noen elever som går ut av grunnskolen uten karakterer, men de går ut av vg1 med 4’ere og 5’ere i alle fag.
  • høyt pedagogisk bevissthetsnivå hos skolens ledelse og blant skolens ansatte identifisert som et suksesskriterium i forhold til å lykkes med spesialundervisning,
 • Ferdig student/elevmal for notat (inkludert video og lyd)…

  tags: gtd, studieteknikk, mal, office

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Google Sketchup – endå meir levande?

Kom over denne videoen der ein viser at ein enkelt kan henta ut modellane ein lagar i sketchup og visa/manipullera med hendene med eit tillegg til Sketchup. Rimeleg tøft, og sjølvsagt kan dette brukast i læring…

Eg bruker ofte Sketchup i undervising og læring. Gjerne knytt til matematikk. Ein kan gi instruksar og spørsmål undervegs som til dømes:
1. Konstruer en garasje med grunnflate lik 42m2

2. Sett opp reisverk, bruk mal fra Google Warehouse (med bilde av malen, må manipulerast for å passa)

3. Sett inn dør, Google Warehouse

4. Sett inn garasjeport, Google Warehouse

5. Sett inn vegger, Google Warehouse

6. Regn ut volum av garasjen
6m * 7m * 3,4m = 142,8 m3

7. Regn ut hvor mange meter 2 tom 4 du trenger til reisverket
16 * 3 m = 48 m
+ 19 * 3 m = 57m
+ 19 * 3 m = 57 m
+ 17 * 7 m = 119 m
Totalt = 281 meter

8. Regn ut utvendig overflate på vegger
2,9m * 7m = 20,3 m2
2,9m * 7m = 20,3 m2
2,9m * 6m = 17,4 m2
2,9m * 6m = 17,4 m2
Totalt: 20,3+20,3+17,4+17,4=75,4m2

Og slik kan ein jo fortsetja med utviding, målestokk, vinklar, form, setja saman fleire modellar til ein by osb…

Sketchup 3D

Oppdatert:

Einar Berg tipsar om denne saken, du må klikka på  See the AR version of Materials Card Game movie for å sjå videoen.

Kom på at eg hadde sett denne videoen der ein kan styra nokre andre element. Ein kan lasta ned demo her.

Bokmerke denne veka (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Bokmerke denne veka (weekly)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

#nkul Paul Chaffey: På høyden i en flat verden

12:05:49 PM: #nkul – Hvordan globalisering og innovasjon forandrer spillereglene. Skolens rolle i en verden i endring .

12:07:50 PM: #nkul Chaffey: http://paulchaffey.blogspot.com/

12:09:00 PM: #nkul Chaffey: Endringane kjem raskare. Ein må investera slik at ein kjem ut styrka. Utdanning og forskning er viktig for å komma bedre ut

12:11:20 PM: #nkul Chaffey: 18% arbeideri helse og omsorg i dag. i 2025 blir det rundt 25%. Halvparten av dei som er i skulen må utd. seg til H&O-sekt

12:12:58 PM: #nkul Chaffey: Korfor er sjømat, olje og gass viktig? Utdanning er viktigare, me treng fleire kunnskapsekspertar. «The search for talent»

12:14:19 PM: #nkul Chaffey: Det spelar mindre rolle kvar i verda du er født, dersom du har kompetanse. Stadig fleire får kompetanse. Ref. Thomas Friedman

12:16:26 PM: #nkul Chaffey: «Det spiller ingen rolle hvilken farge katten har så lenge den kan fange mus.»

12:16:55 PM: #nkul Chaffey: To hoveddrivkrefter: politikk og økonomi

12:17:15 PM: RT @junebre: #nkul Chaffey viser til Friedmands bok http://bit.ly/q5QB8 den anbefales, en veldig god bok

12:18:30 PM: #nkul Chaffey: Ein kan gjera jobben der det passar best, der kompetansen er best. Referansar til Slumdog Millionaire.

12:20:06 PM: RT @kyrkjebo: #NKUL – ser at ca 90% av alle skjermar er fylt med Twitter/Facebook etc Og vi snakkar om å hindre elevane i å gjere det samme?

12:20:40 PM: RT @junebre: #nkul i norge gjør vi ting vi ikke kan – viser til oljeindustrien (håper det er slik, det er utvikling)

12:23:06 PM: RT @t_rodland: En liten historie fra idag: Rektorene i tønsbergskolen annulerer vedtak om å stenge for facebook, twitter, nettby, youtube ..

12:23:20 PM: RT @t_rodland: Riktig lenke til Tønsbergskolen som snur i «facebook»saken: http://bit.ly/jlLoI

12:24:18 PM: #nkul Chaffey: Kan ein tenkja seg noko dummare enn å laga noko som konk. med Microsoft og gir det bort gratis? http://opera.no

12:25:26 PM: #nkul Chaffey: Lite hjemmemarked. Treng me ein norsk søkemotor, nettlesar, teleselskap? Kundane er over heile verda.

12:26:28 PM: #nkul Chaffey: Kven kunne spå at sms og twitter skulle bli ein suksess? Kva blir det neste? Spelkonsollar? MP3-spelar? Legal nedlasting?

12:27:37 PM: #nkul Chaffey: Me må ha kompetanse for å beherska ting som kjem. Dybde og breddekunnskap er viktig. Fiksar me dette i skulen?

12:28:26 PM: #nkul Chaffey: Abelia: «Hvordan står det til med ikt i skolen?»

12:28:59 PM: #nkul Chaffey: Me er ikkje flinke nok på FOU og digitale læringsressusar i skulen

12:31:04 PM: #nkul Chaffey: Bygg og anleggsbransjen: samme informasjon må leggjast inn 7 gonger frå teikn. til ferdig hus. Ref. Hegnar om Nav – diskettar

12:33:51 PM: #nkul Chaffey: Skolespm 1: Hvorfor finnes skolen?

12:35:11 PM: #nkul Chaffey: 1. nasjonsbygging og dann.. 2. Opplær. til yrke i arb.liv. 3. Bygge ned sos. skiller i samf. 4. Sørge for komp. til glo. konk

12:35:40 PM: #nkul Chaffey: Ref: Disrupting Class: Clayton M. Christensen

12:36:34 PM: RT @ceciliea: @junebre 25 % av tiden til å lete? derfor 25 % fler må jobbe i helse og omsorg om 10 år? #NKUL

12:37:21 PM: RT @junebre: #nkul Disrupting class http://bit.ly/146Mez den er og verdt å lese (merkelig at alle de gode bøkene kommer fra ikke-pedagoger)

12:39:08 PM: #nkul Chaffey: For å konkurrera mot verden må ha enda meir kompetanse. Klarar me dette? Nei. Ein må finna område/kjernekompetanse.

12:39:32 PM: #nkul Chaffey: Kva med alt det me ikkje greier?

12:39:52 PM: #nkul Chaffey: Skolespm. 2: Hva slags virksomhet er skolen?

12:41:10 PM: #nkul Chaffey: Løsningsbutikk? (konsulenter) Standardisert verdiøkende prosess? Tilrettelegger av brukernettverkt?

12:42:56 PM: #nkul Chaffey: Refererer til televerket/telenor, bankar.

12:44:22 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 1: Spillteknologi og simulatorar. Ikkje berre forsvaret og flyselskap lenger. Blir fleire og fleire muligheter

12:45:04 PM: #nkul Chaffey: ein del av dette vil bli levert frå utsida. Kommersialisering

12:45:57 PM: RT @nielsivar: simuleringspill for lærerrollen – http://bit.ly/6MYnh

12:46:02 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 2: Podcasting og modularisering. Oxford, iTunes U, NTNU Open

12:47:19 PM: #nkul Chaffey: http://youtube.com/edu for å sjå om igjen førelesingar. Bedre læringseffektar fordi ein kan sjå fleire gonger?

12:48:01 PM: #nkul Chaffey: VGO og grunnskule kan nyta godt av podcastinga til større UNI.

12:48:53 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 3: Kunnskapsdeling i nettverk. Refererer til #delogbruk

12:49:43 PM: #nkul Chaffey: Lederbloggar er viktige for å bedriftar..

12:50:59 PM: #nkul Chaffey: forestillinga om kva me gjer saman og kva me gjer aleine kjem til å forandra seg.

12:52:24 PM: #nkul Chaffey: Mange lærarar diskuterer med kunnskapsministeren @bardvegar vha sosiale tjenester.

12:53:31 PM: #nkul Chaffey: viser @arnek, @ingwii og @junebre sine bloggar på storskjerm.

#nkul Sosial web og læring – liveblog

9:06:11 AM: «#nkul Sosial web og læring – liveblog» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:08:03 AM: #nkul Søby: Grunnleggjande ferdigheter ligg i botn.

9:09:22 AM: #nkul Søby: Kompetanse er vidt, fører over i danning. Angår heile mennesket. Handlar m.a. om å takla kompleksitet.

9:10:23 AM: #nkul INFO: Sosial web og læring vert ikkje streama, lenke til prezi kjem rundt kl 1020…

9:11:09 AM: #nkul Søby: Digital dømmekraft er særs viktig når ein tenkjer på web 2.0. (Ref: «Digital skole hver dag», ITU)

9:14:47 AM: #nkul Søby: ITU lanserer boka Delte meninger saman med Grande Røys. -> http://deltemeninger.no

9:14:58 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web; morten påstår: viljen til konsentrasjon over en bok er liten blant de unge. Tvilsom påstand

9:15:54 AM: #nkul Søby: ITU og Uninett ABC fusjonerer og blir senter for IKT i utdanning i haust. 40-50 tilsette…

9:17:42 AM: #nkul Søby: Horizon report: Digital komp. mange barn og unge tek ikkje i bruk det fulle potensialet i dei nye verktøy

9:19:28 AM: #nkul Søby: Tar vi høyde for en flat verden? Det står ofte dårlegare til med digital kompentanse blandt politikarar, @bardvegar er eit unnta

9:20:44 AM: #nkul Søby: Tips Millenials (Howe og Strauss), Nettgenerasjonen (Tapscott) New mill. learners (OECD)

9:21:03 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/32VzI

9:23:00 AM: #nkul Søby: Rapport viser at bruken hovedsaklig handlar om samhandling, sosiale relasjonar, chatting, dele video/bilete, følgje med…

9:23:16 AM: RT @jaoverla: #nkul sosiale medier: se http://bit.ly/AA2s

9:25:05 AM: #nkul Søby: Både proffe og amatørar kan laga godt innhald. Viser video: http://bit.ly/s4B2U

9:26:18 AM: #nkul Søby: Tipser om siste boka til Lawrence Lessig: http://remix.lessig.org/

9:27:36 AM: #nkul Søby: Ein skule som ikkje er i stand til å møta noko av den digitale mediautviklinga og utnytta mulighetar går glipp av læringsmuligh.

9:29:11 AM: #nkul: Horntvedt: Hva er veien videre? Læringsmuligheter. Korleis kan ein tenkje nytt med teknologi.

9:29:40 AM: RT @jaoverla #nkul den skolen som ikke er med i tiden og tar i bruk ny teknologi er virkelighetsfjern – men har ikke skolen alltid vært det?

9:33:56 AM: #nkul Hontvedt: Ungdom er skeptiske til å blanda det seriøse i nettsamfunn (Ref, stoltenberg/facebook)

9:35:05 AM: #nkul Hontvedt: Facebook kan vere ein læringsressurs. Viser til disk. om historisk facebook. Sjå D. Boyd-video på http://itu.no

9:36:25 AM: #nkul Hontvedt: Samanhengen mellom tekno. og måten den blir brukt på i læring er avgjerande. Læraren er viktig.

9:37:11 AM: #nkul Hontvedt: Viser fan fiction http://www.fanfiction.net (370 000 i sjangeren Harry Potter)…

9:38:06 AM: #nkul Søby: poengterer at elevar som ikkje er så gode til å skriva på skulen kan levera lange gode tekstar på fanficion. Det er interessant

9:38:37 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/XdbnF

9:40:25 AM: #nkul Hontvedt: viser blåblokka http://www.skole.trondheim.kommune.no/eberg/6klasse/blokka/blaa/blaablokka.htm K.I.S.S

9:42:46 AM: #nkul Hontvedt: Viser iphone reklame, iphone kan vere eit nyttig læringsverktøy. Treningstracker-app (logging, bilder) Tips GPSLite MotionX

9:44:27 AM: #nkul Hontvedt: Kanskje elevane kan hjelpa til med å utvikla http://www.openstreetmap.org/ for sitt nærmiljø?

9:46:48 AM: #nkul Hontvedt: Viser video om wiki i skulen. Trur prosjektet heiter TWEAK (Norsk)

9:47:57 AM: #nkul Hontvedt: Dataspel kan vere utviklande: samarbeid, utforsking. Det er ikkje nødvendigvis nokon overføringsverdi til RL

9:49:25 AM: #nkul Hontvedt: Spill: Urban Science. Du er byplanleggar for eit am. selskap. http://epistemicgames.org/eg/?cat=14

9:50:07 AM: #nkul Hontvedt: Tipser om http://klimamysteriet.dk Kjem i utvida versjon i sept.

9:50:36 AM: #nkul Hontvedt: Rollespel strukturert gjennom PC, krev akt. utanom PC og

9:52:49 AM: #nkul KongsbergVGS: Elevrefleksjon. Lærarar synes det er vanskeleg å bruka IKT, mykje som kan gå galt. Men ein del ser muligheter

9:53:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev – læraren er viktigast. Forskjell frå time til time. Nokon er klare på KVA ein skal bruka IKT til.

9:55:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Eldre lærarar meiner ein ikkje treng IKT i matematikk og fysikk.

9:55:46 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Det er lett å drifta bort til andre ting. Animasjonar i realfag er eit stort hjelpemiddel.

9:56:23 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Lærer betre ved å sjå ting. Animasjonar gjorde at han lærte raskare. Grafiske hjelpemidler er viktig.

9:57:27 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: det er viktig at elevane kan bruka forskjellige måtar å læra seg ting på. Film, animasjon, tekst…

9:58:21 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevane skal føla litt mestring. I samansett tekst kan elevane velja det dei mestrer. Roller: tekst, grafisk…

9:59:51 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Mange lærarar er kanskje redde for å bruka IKT fordi dei mister kontroll. Og manglande lærarkompetanse på IKT

10:00:40 AM: #nkul KongsbergVGS: Jan Arve legg ut lenker til mange program på bloggen, elevane testar.

10:01:41 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: me veit ikkje alltid kva me driv med. Skjønner ikkje konsekvensane av omf. msn/facebookbruk i timane… #nettfaget

10:02:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Poenget er at lærarar og elevar må skapa ein dialog om PC-bruk i skulen. Kvifor er ikkje elevane her på NKUL?

10:03:17 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Konferansen manglar halve staben i skulen (elevane…) Applaus i salen.

10:04:15 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Skikkelig kult å få tilbakemelding frå andre enn læraren og. Ikkje sikkert at tilbakemld frå læraren treff..

10:05:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Respons på det ein gjer er motiverande og viktig.

10:06:56 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: PC bruk i skulen: Svart skjerm er genialt. Heller skru av PC enn kontrollsystem. #nettfaget

10:07:50 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Kontrollprogramvare: krever enorm kompetanse fra lærar. Ein kan jo dela filer på FB.

10:10:20 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevblogg publisering opent eller lukka er opp til eleven. Kva er lekeblogging og seriøs blogging?

10:11:42 AM: #nkul KongsbergVGS: Dialogen mellom læraren og eleven er viktig. Kven skal ein dela med? Kva skal ein dela?

10:12:45 AM: #nkul KongsbergVGS: JAO: Startar med lukka blogg. Går gjennom konsekvensar med open blogg. Etter kvart opning for dei som vil. Ny verd: komm

10:14:52 AM: #nkul KongsbergVGS: Dei som har store behov for å prata i timen har blitt stille. Bruker MSN/FB. Er det eit framsteg?

10:16:54 AM: #nkul Spm.runde: Deltek fleire med IKT? Elev: Dei som ikkje har komp. tjener mindre på IKT-bruk. Skillet blir større.

10:20:15 AM: #nkul Spm.runde: Elevar må vere med å undervisa andre elevar i #nettfaget. Elevane har autensitet, det er ikkje så lurt å bruka to år mMSN

10:20:59 AM: #nkul Elev: Håper me ikkje må venta på ein ny generasjon lærarar før ikt blir tatt i bruk i skulen!

10:21:45 AM: #nkul #delogbruk: http://prezi.com/66112/view/#43

10:33:20 AM: #nkul Halve salen var sjølvsagt medlemmer…

#nkul IKT i matematikk: Geogebra

1:10:49 PM: #nkul Geogebra er fri og open programvare. Kan brukast gratis heime og på skulen.

1:11:04 PM: #Nkul Har eigen wiki for deling av opplegg: http://bit.ly/sByns

1:13:33 PM: #nkul kan brukast som teikneverktøy, gjerne komb. med rutenett. Konstruksjonsverktøy. Tips: du kan skjula hjelpelinjer. Dynamisk: Eksperim.

1:15:12 PM: #nkul Geogebra kan visa visualisering av deling av brøk. Tips: perspektivtegning, ferdig opplegg: http://is.gd/zMw7

1:17:53 PM: #nkul Tips: du kan ordna verktøyknappane slik du vil. Skjula enkelte verktøy. Dynamikk er viktig for utforsking og å visa samanhengar

1:24:02 PM: #nkul glider er ein smart funksjon ved grafar. Skriv inn funksjon og manipuler med glider for å forandra graf. Utforskring. Rekneark

1:26:30 PM: #nkul Tips til opplegg: «Potetforbruket i Norge». Tal sans. henta frå SSB. Plotting -> regresjon (reglin)-> likning m.m.

1:28:30 PM: #nkul Tips: Pythagoras av Bjørn Smedstad. Dynamisk arbeidsark. http://is.gd/zMIK og http://is.gd/zMIW

1:33:32 PM: #nkul Norsk Geogebra institutt held til her: http://www.geogebra.no/

#nkul – Vurdering av samansette tekstar, Ove Eide og Carsten Ohlmann

10:33:47 AM: #nkul Tekstbegrepet har forandra innhald. Korleis skal ein vurdera om ein tekst er god eller ikkje?

10:39:13 AM: #nkul Bok: Generasjon.com – mediakultur blandt barn og unge. Forf: Elise Seip Tønnesen

10:40:59 AM: #nkul Bok: Skjermtekstar av Ture Schwebs (red.) 1994 (hib.no)

10:42:11 AM: #nkul: Bok: tekst.no, Schwebs og Otnes 2001

10:47:24 AM: #nkul Å kunne bruke digitale verktøy – Er ein paraply.

10:48:17 AM: #nkul Literacy – grunnleggande did. modell.: søke, kritisk vurdere, kreativt (re)kontekstualisere og formidle

10:51:35 AM: #nkul Vurdering av samansette tekstar (Berre eit problemord i den setn. AV)

10:52:44 AM: #nkul Svært få norsklærarar har omfattande kompetanse for produksjon og vurdering av samansette tekstar

11:01:11 AM: #nkul Krava til samansette tekstar kan bli for avanserte. Skal krava vere dei same i RLE som i media og kommunikasjon?

11:03:09 AM: #nkul Norsklærarar har ein tendens til å oversjå tekniske feil i ein produksjon. Gir karakter etter fagleg innhald. Er det rett?

11:05:12 AM: #nkul Me må vurdera desse tekstane ut frå samanhengen dei er produsert i og ikkje minst med måla.

11:06:15 AM: #nkul Samansett tekst eignar seg for tilpassa vurdering. Bøker har god analyse av alle andre sjangrar enn samansette tekstar…

11:08:24 AM: #nkul: krit: utnytte pot. i semiotisk ress. samspelet mellom elem. kkomposisjon. estetisk kval. «det vi ikkje klarar setje ord på», kreativ.

11:09:28 AM: #nkul Refererer til Hjørdis Hjukse si masteroppgåve: http://is.gd/zKMD

11:11:21 AM: #nkul Kva er det som skapar god kvalitet, kva er talent? Vanskeleg å sei kva det er, men ein veit kva det er når ein ser det.

11:12:10 AM: #nkul Skule er øving! Me legg grunnlag for noko…

11:13:54 AM: #nkul krit: innhald, kjeldebruk/etikk, teknisk kvalitet, engasjement, grundighet. (11 kriterier etter Hjukse)

11:17:04 AM: #nkul Tolkingsfellesskap er viktig (kompetansemål + vurderingskriterier?)

11:20:42 AM: #nkul utg.pkt for vurd. 1. uttrykket: lyd, bilde, levande bilde, skrift. 2. innhaldet: fagleg, kjeldebruk, disposisjon. 3. Samspel/heilsk.  4. Kontekst.

11:21:52 AM: #nkul Kva skal ein leggje vekt på denne gangen innan: uttrykk, innhald, heilskap og kontekst? Viktig for vurdering

11:23:52 AM: #nkul Ein kan leggje vekt på prosessen. Ved utg. av 10. /vgs må ein nok vurdera meir produkt.

11:26:41 AM: #nkul Refleksjonen er viktig. Nokre legg vekt på refleksjonen etterpå. Refleksjon kan vere ein viktig del i pros. og vurdering av prod./pros

11:28:18 AM: #nkul Frå salen: Mappevurdering kan hjelpa med å samla opp ting/refleksjonar frå prosessen

11:39:26 AM: #nkul Det blir vist fleire gode samansette tekstar. Tipsar om ein av mine tidlegare elevar sin: http://is.gd/zLaF (5. trinn)

11:47:40 AM: #nkul Batman – ein samansett tekst i 4 bitar. http://www.youtube.com/ozansaklig (Elevprodukt)

12:00:55 PM: #nkul Tipser om Tilt – magasin frå http://www.lmu.no/

#nkul: New Millenium Learners. Evidence from empirical research Dr. Francesc Pedro, OECD.

9:05:24 AM: #nkul RT @NielsD: Dagens keynote er igang nå her: http://z.pe/3VK – husk – vises best med IE eller med FF på MAC

9:23:10 AM: #nkul Technology is shaping learners lives

9:27:10 AM: #nkul mykje bruk av ikt, men lite på skulen. Mange elevar i EU som ikkje bruker IKT i skulen

9:31:19 AM: #nkul Det blir fleire og fleire som har god kunnskap, forskjellig bruk avh. av kjønn. Jenter viser meir moden bruk av teknologi.

9:32:59 AM: #nkul Gutar bør læra noko av jentene innan IKT-bruk og….

9:35:38 AM: #nkul IKT gjer at det vert større forskjellar (sosioøkonomi)

9:43:27 AM: #nkul Lite dokumentasjon på om IKT har noko seie for læringseffekten. (Tips: Learning by, with or through computers, G. Salomon m.fl)

9:44:15 AM: #nkul Dei ressurssterke lærer mest (men det er vel eigentleg uavhengig av IKT?)

9:49:09 AM: #nkul Kan skulen konkurrera med MMOG? Som å samanlikna ein Hollywoodproduksjon med «ferievideoen»

9:50:20 AM: #nkul Viktig å bli kjent med kulturen til NML, det kan gi spanande mulighetar. Virtuelle verdenar blir oftare brukt i skulen.

9:51:06 AM: #nkul web 2.0 gir elevane /NML ei stemme

9:53:01 AM: #nkul Sikkerhet: Viser ein fantastisk video frå klicksafe.de. Kva skjer når me slepp «internett» inn i heimen.

9:54:40 AM: #nkul: Her er videoen frå klicksafe: http://bit.ly/JX4iT

9:55:39 AM: #nkul Elevane likar kanskje ikkje best å læra med IKT, grupper og praktisk arbeid går framfor

9:56:39 AM: #nkul NML føretrekk fjes til fjes-undervising.

9:58:22 AM: #nkul IKT verkar auka convenience, produktivitet, ekte engasjement (eller underhaldning)

9:59:32 AM: #nkul elevane veit dei lærer betre med samarbeid, tek med hensyn til det?

9:59:48 AM: RT @einberg: #nkul Hvis elevene er motiverte og er klar over hva de skal lære seg, bør og kan de selv få velge læremidler og læringsmåte…