Liveblogging frå #NKUL

9:44:03 AM: «Liveblogging frå #NKUL» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:47:19 AM: #nkul: første økt: Rektor Torbjørn Digernes, NTNU, Digital kompetanse i de grunnleggende ferdigheteneKunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

10:06:14 AM: #nkul: Åpning: Digernes. bruk av IKT i læring. Oppfatninga har gått frå IKT som erstatting av lærar til IKT som verktøy for læring

10:07:22 AM: #nkul: Digernes: Me har eit betydlig handicap dersom me ikkje meistrar IKT

10:10:53 AM: #nkul: Digernes: NTNU har 25 000 brukarar på its-learning. Distribusjon av læringsmiddel.

10:11:11 AM: #nkul: Digernes: Aukande bruk av streaming, i eksamensperioden: ca 800 videovisningar kvar dag.

10:13:27 AM: RT @oysteinj: NKUL streames via http://bit.ly/CKDQR

10:18:51 AM: #nkul RT @oysteinj: Statsråden viser videoklipp fra 1967, shopping from home, se http://bit.ly/vOGfD

10:21:15 AM: #nkul Solhjell: IKT kjem ikkje til å handla om teknikk, men mellommenneskelege forhold og sosiale relasjonar

10:23:00 AM: #nkul Solhjell: IKT i skulen: utvide perspektivet, ikkje berre verktøy, men og digital danning

10:24:33 AM: #nkul Solhjell: dig.verktøy kan få skulen til å vera meir virkelighetsnær

10:25:24 AM: #nkul: Solhjell: Musikk: LP-> Singel, CD -> unge forholder seg til tilgjengelighet. (youtube, spotify, wimp..)

10:26:15 AM: #nkul Solhjell: frå ein til mange, til mange til mange. Potensiale for auka deltaking og deling. Produsere innhald, forbetra innhald.

10:27:02 AM: #nkul Solhjell: handsopprekking: #delogbruk over halvparten i salen kjenner til og er medlemmer…

10:28:18 AM: #nkul Solhjell: Me skal ikkje berre læra verktøy, men samfunnsnyttig bruk. Breiare forståing og bruksevne.

10:32:22 AM: #nkul Solhjell: Det er godt med utstyr i bhg, men bruken er sporadisk. Kompetanse og utvikling må løftast

10:34:03 AM: #nkul Solhjell: Lærarane er avgjerande, og på IKT i skulen…

10:36:56 AM: #nkul Solhjell: Me har eit enormt potensiale til å bli mykje bedre på deling i skulen. (#delogbruk kan vere eit verktøy)

10:38:35 AM: #nkul Solhjell: Natteravn-reklame: Vi var der da det ikke skjedde. (NB ikkje regjeringa sitt slagord). Dette gjeld og skulen, tidleg innsats

10:39:45 AM: #nkul Solhjell: Bruk IKT til å henta inn verda utanfor i skulen. Unge kjem til å ha enorm kompetanse på IKT, men er bruken god nok?

10:40:31 AM: #nkul Solhjell: Becta: ungdom bruker nettet til underhaldning, lite eiga skaping. Det er ikkje automatikk i at ein brukar kompetansen

10:41:24 AM: #nkul Solhjell: Noreg er eit av få land med IKT i læreplan. Lærar-komp må opp. IKT vert integrert i ny lærarutdanning

10:41:33 AM: RT @oysteinj: #nkul Solhjell referer til Becta-rapport om web 2 i skolen, http://bit.ly/Lzcv3

10:42:20 AM: #nkul Solhjell: Ser på muligheten for å utvikla ein nasjonal prøve i digitale ferdigheter

10:46:33 AM: #nkul Solhjell: Viser NRK Skole_ http://www.nrk.no/kanal/undervisning/skole/733314.html

10:48:45 AM: RT @geirdahlberg: også jeg blogger fra #Nkul; http://hovsweblog.blogspot.com/

10:51:34 AM: #nkul Solhjell: refererer til: http://is.gd/zqBp . Framhevar at han sjølv kunne gjera noko med det. Deltaking og deling spelar ei rolle

10:52:02 AM: #nkul Solhjell: oppsummering: tidleg innsats, lærarkompetanse må opp.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *