#nkul Paul Chaffey: På høyden i en flat verden

12:05:49 PM: #nkul – Hvordan globalisering og innovasjon forandrer spillereglene. Skolens rolle i en verden i endring .

12:07:50 PM: #nkul Chaffey: http://paulchaffey.blogspot.com/

12:09:00 PM: #nkul Chaffey: Endringane kjem raskare. Ein må investera slik at ein kjem ut styrka. Utdanning og forskning er viktig for å komma bedre ut

12:11:20 PM: #nkul Chaffey: 18% arbeideri helse og omsorg i dag. i 2025 blir det rundt 25%. Halvparten av dei som er i skulen må utd. seg til H&O-sekt

12:12:58 PM: #nkul Chaffey: Korfor er sjømat, olje og gass viktig? Utdanning er viktigare, me treng fleire kunnskapsekspertar. «The search for talent»

12:14:19 PM: #nkul Chaffey: Det spelar mindre rolle kvar i verda du er født, dersom du har kompetanse. Stadig fleire får kompetanse. Ref. Thomas Friedman

12:16:26 PM: #nkul Chaffey: «Det spiller ingen rolle hvilken farge katten har så lenge den kan fange mus.»

12:16:55 PM: #nkul Chaffey: To hoveddrivkrefter: politikk og økonomi

12:17:15 PM: RT @junebre: #nkul Chaffey viser til Friedmands bok http://bit.ly/q5QB8 den anbefales, en veldig god bok

12:18:30 PM: #nkul Chaffey: Ein kan gjera jobben der det passar best, der kompetansen er best. Referansar til Slumdog Millionaire.

12:20:06 PM: RT @kyrkjebo: #NKUL – ser at ca 90% av alle skjermar er fylt med Twitter/Facebook etc Og vi snakkar om å hindre elevane i å gjere det samme?

12:20:40 PM: RT @junebre: #nkul i norge gjør vi ting vi ikke kan – viser til oljeindustrien (håper det er slik, det er utvikling)

12:23:06 PM: RT @t_rodland: En liten historie fra idag: Rektorene i tønsbergskolen annulerer vedtak om å stenge for facebook, twitter, nettby, youtube ..

12:23:20 PM: RT @t_rodland: Riktig lenke til Tønsbergskolen som snur i «facebook»saken: http://bit.ly/jlLoI

12:24:18 PM: #nkul Chaffey: Kan ein tenkja seg noko dummare enn å laga noko som konk. med Microsoft og gir det bort gratis? http://opera.no

12:25:26 PM: #nkul Chaffey: Lite hjemmemarked. Treng me ein norsk søkemotor, nettlesar, teleselskap? Kundane er over heile verda.

12:26:28 PM: #nkul Chaffey: Kven kunne spå at sms og twitter skulle bli ein suksess? Kva blir det neste? Spelkonsollar? MP3-spelar? Legal nedlasting?

12:27:37 PM: #nkul Chaffey: Me må ha kompetanse for å beherska ting som kjem. Dybde og breddekunnskap er viktig. Fiksar me dette i skulen?

12:28:26 PM: #nkul Chaffey: Abelia: «Hvordan står det til med ikt i skolen?»

12:28:59 PM: #nkul Chaffey: Me er ikkje flinke nok på FOU og digitale læringsressusar i skulen

12:31:04 PM: #nkul Chaffey: Bygg og anleggsbransjen: samme informasjon må leggjast inn 7 gonger frå teikn. til ferdig hus. Ref. Hegnar om Nav – diskettar

12:33:51 PM: #nkul Chaffey: Skolespm 1: Hvorfor finnes skolen?

12:35:11 PM: #nkul Chaffey: 1. nasjonsbygging og dann.. 2. Opplær. til yrke i arb.liv. 3. Bygge ned sos. skiller i samf. 4. Sørge for komp. til glo. konk

12:35:40 PM: #nkul Chaffey: Ref: Disrupting Class: Clayton M. Christensen

12:36:34 PM: RT @ceciliea: @junebre 25 % av tiden til å lete? derfor 25 % fler må jobbe i helse og omsorg om 10 år? #NKUL

12:37:21 PM: RT @junebre: #nkul Disrupting class http://bit.ly/146Mez den er og verdt å lese (merkelig at alle de gode bøkene kommer fra ikke-pedagoger)

12:39:08 PM: #nkul Chaffey: For å konkurrera mot verden må ha enda meir kompetanse. Klarar me dette? Nei. Ein må finna område/kjernekompetanse.

12:39:32 PM: #nkul Chaffey: Kva med alt det me ikkje greier?

12:39:52 PM: #nkul Chaffey: Skolespm. 2: Hva slags virksomhet er skolen?

12:41:10 PM: #nkul Chaffey: Løsningsbutikk? (konsulenter) Standardisert verdiøkende prosess? Tilrettelegger av brukernettverkt?

12:42:56 PM: #nkul Chaffey: Refererer til televerket/telenor, bankar.

12:44:22 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 1: Spillteknologi og simulatorar. Ikkje berre forsvaret og flyselskap lenger. Blir fleire og fleire muligheter

12:45:04 PM: #nkul Chaffey: ein del av dette vil bli levert frå utsida. Kommersialisering

12:45:57 PM: RT @nielsivar: simuleringspill for lærerrollen – http://bit.ly/6MYnh

12:46:02 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 2: Podcasting og modularisering. Oxford, iTunes U, NTNU Open

12:47:19 PM: #nkul Chaffey: http://youtube.com/edu for å sjå om igjen førelesingar. Bedre læringseffektar fordi ein kan sjå fleire gonger?

12:48:01 PM: #nkul Chaffey: VGO og grunnskule kan nyta godt av podcastinga til større UNI.

12:48:53 PM: #nkul Chaffey: Skuleendring 3: Kunnskapsdeling i nettverk. Refererer til #delogbruk

12:49:43 PM: #nkul Chaffey: Lederbloggar er viktige for å bedriftar..

12:50:59 PM: #nkul Chaffey: forestillinga om kva me gjer saman og kva me gjer aleine kjem til å forandra seg.

12:52:24 PM: #nkul Chaffey: Mange lærarar diskuterer med kunnskapsministeren @bardvegar vha sosiale tjenester.

12:53:31 PM: #nkul Chaffey: viser @arnek, @ingwii og @junebre sine bloggar på storskjerm.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *