#nkul Sosial web og læring – liveblog

9:06:11 AM: «#nkul Sosial web og læring – liveblog» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:08:03 AM: #nkul Søby: Grunnleggjande ferdigheter ligg i botn.

9:09:22 AM: #nkul Søby: Kompetanse er vidt, fører over i danning. Angår heile mennesket. Handlar m.a. om å takla kompleksitet.

9:10:23 AM: #nkul INFO: Sosial web og læring vert ikkje streama, lenke til prezi kjem rundt kl 1020…

9:11:09 AM: #nkul Søby: Digital dømmekraft er særs viktig når ein tenkjer på web 2.0. (Ref: «Digital skole hver dag», ITU)

9:14:47 AM: #nkul Søby: ITU lanserer boka Delte meninger saman med Grande Røys. -> http://deltemeninger.no

9:14:58 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web; morten påstår: viljen til konsentrasjon over en bok er liten blant de unge. Tvilsom påstand

9:15:54 AM: #nkul Søby: ITU og Uninett ABC fusjonerer og blir senter for IKT i utdanning i haust. 40-50 tilsette…

9:17:42 AM: #nkul Søby: Horizon report: Digital komp. mange barn og unge tek ikkje i bruk det fulle potensialet i dei nye verktøy

9:19:28 AM: #nkul Søby: Tar vi høyde for en flat verden? Det står ofte dårlegare til med digital kompentanse blandt politikarar, @bardvegar er eit unnta

9:20:44 AM: #nkul Søby: Tips Millenials (Howe og Strauss), Nettgenerasjonen (Tapscott) New mill. learners (OECD)

9:21:03 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/32VzI

9:23:00 AM: #nkul Søby: Rapport viser at bruken hovedsaklig handlar om samhandling, sosiale relasjonar, chatting, dele video/bilete, følgje med…

9:23:16 AM: RT @jaoverla: #nkul sosiale medier: se http://bit.ly/AA2s

9:25:05 AM: #nkul Søby: Både proffe og amatørar kan laga godt innhald. Viser video: http://bit.ly/s4B2U

9:26:18 AM: #nkul Søby: Tipser om siste boka til Lawrence Lessig: http://remix.lessig.org/

9:27:36 AM: #nkul Søby: Ein skule som ikkje er i stand til å møta noko av den digitale mediautviklinga og utnytta mulighetar går glipp av læringsmuligh.

9:29:11 AM: #nkul: Horntvedt: Hva er veien videre? Læringsmuligheter. Korleis kan ein tenkje nytt med teknologi.

9:29:40 AM: RT @jaoverla #nkul den skolen som ikke er med i tiden og tar i bruk ny teknologi er virkelighetsfjern – men har ikke skolen alltid vært det?

9:33:56 AM: #nkul Hontvedt: Ungdom er skeptiske til å blanda det seriøse i nettsamfunn (Ref, stoltenberg/facebook)

9:35:05 AM: #nkul Hontvedt: Facebook kan vere ein læringsressurs. Viser til disk. om historisk facebook. Sjå D. Boyd-video på http://itu.no

9:36:25 AM: #nkul Hontvedt: Samanhengen mellom tekno. og måten den blir brukt på i læring er avgjerande. Læraren er viktig.

9:37:11 AM: #nkul Hontvedt: Viser fan fiction http://www.fanfiction.net (370 000 i sjangeren Harry Potter)…

9:38:06 AM: #nkul Søby: poengterer at elevar som ikkje er så gode til å skriva på skulen kan levera lange gode tekstar på fanficion. Det er interessant

9:38:37 AM: RT @jaoverla: #nkul sosial web – se http://bit.ly/XdbnF

9:40:25 AM: #nkul Hontvedt: viser blåblokka http://www.skole.trondheim.kommune.no/eberg/6klasse/blokka/blaa/blaablokka.htm K.I.S.S

9:42:46 AM: #nkul Hontvedt: Viser iphone reklame, iphone kan vere eit nyttig læringsverktøy. Treningstracker-app (logging, bilder) Tips GPSLite MotionX

9:44:27 AM: #nkul Hontvedt: Kanskje elevane kan hjelpa til med å utvikla http://www.openstreetmap.org/ for sitt nærmiljø?

9:46:48 AM: #nkul Hontvedt: Viser video om wiki i skulen. Trur prosjektet heiter TWEAK (Norsk)

9:47:57 AM: #nkul Hontvedt: Dataspel kan vere utviklande: samarbeid, utforsking. Det er ikkje nødvendigvis nokon overføringsverdi til RL

9:49:25 AM: #nkul Hontvedt: Spill: Urban Science. Du er byplanleggar for eit am. selskap. http://epistemicgames.org/eg/?cat=14

9:50:07 AM: #nkul Hontvedt: Tipser om http://klimamysteriet.dk Kjem i utvida versjon i sept.

9:50:36 AM: #nkul Hontvedt: Rollespel strukturert gjennom PC, krev akt. utanom PC og

9:52:49 AM: #nkul KongsbergVGS: Elevrefleksjon. Lærarar synes det er vanskeleg å bruka IKT, mykje som kan gå galt. Men ein del ser muligheter

9:53:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev – læraren er viktigast. Forskjell frå time til time. Nokon er klare på KVA ein skal bruka IKT til.

9:55:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Eldre lærarar meiner ein ikkje treng IKT i matematikk og fysikk.

9:55:46 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Det er lett å drifta bort til andre ting. Animasjonar i realfag er eit stort hjelpemiddel.

9:56:23 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Lærer betre ved å sjå ting. Animasjonar gjorde at han lærte raskare. Grafiske hjelpemidler er viktig.

9:57:27 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: det er viktig at elevane kan bruka forskjellige måtar å læra seg ting på. Film, animasjon, tekst…

9:58:21 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevane skal føla litt mestring. I samansett tekst kan elevane velja det dei mestrer. Roller: tekst, grafisk…

9:59:51 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Mange lærarar er kanskje redde for å bruka IKT fordi dei mister kontroll. Og manglande lærarkompetanse på IKT

10:00:40 AM: #nkul KongsbergVGS: Jan Arve legg ut lenker til mange program på bloggen, elevane testar.

10:01:41 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: me veit ikkje alltid kva me driv med. Skjønner ikkje konsekvensane av omf. msn/facebookbruk i timane… #nettfaget

10:02:44 AM: #nkul KongsbergVGS: Poenget er at lærarar og elevar må skapa ein dialog om PC-bruk i skulen. Kvifor er ikkje elevane her på NKUL?

10:03:17 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Konferansen manglar halve staben i skulen (elevane…) Applaus i salen.

10:04:15 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Skikkelig kult å få tilbakemelding frå andre enn læraren og. Ikkje sikkert at tilbakemld frå læraren treff..

10:05:08 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Respons på det ein gjer er motiverande og viktig.

10:06:56 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: PC bruk i skulen: Svart skjerm er genialt. Heller skru av PC enn kontrollsystem. #nettfaget

10:07:50 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Kontrollprogramvare: krever enorm kompetanse fra lærar. Ein kan jo dela filer på FB.

10:10:20 AM: #nkul KongsbergVGS: Elev: Elevblogg publisering opent eller lukka er opp til eleven. Kva er lekeblogging og seriøs blogging?

10:11:42 AM: #nkul KongsbergVGS: Dialogen mellom læraren og eleven er viktig. Kven skal ein dela med? Kva skal ein dela?

10:12:45 AM: #nkul KongsbergVGS: JAO: Startar med lukka blogg. Går gjennom konsekvensar med open blogg. Etter kvart opning for dei som vil. Ny verd: komm

10:14:52 AM: #nkul KongsbergVGS: Dei som har store behov for å prata i timen har blitt stille. Bruker MSN/FB. Er det eit framsteg?

10:16:54 AM: #nkul Spm.runde: Deltek fleire med IKT? Elev: Dei som ikkje har komp. tjener mindre på IKT-bruk. Skillet blir større.

10:20:15 AM: #nkul Spm.runde: Elevar må vere med å undervisa andre elevar i #nettfaget. Elevane har autensitet, det er ikkje så lurt å bruka to år mMSN

10:20:59 AM: #nkul Elev: Håper me ikkje må venta på ein ny generasjon lærarar før ikt blir tatt i bruk i skulen!

10:21:45 AM: #nkul #delogbruk: http://prezi.com/66112/view/#43

10:33:20 AM: #nkul Halve salen var sjølvsagt medlemmer…

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *