NKUL – Ressursar og oppsummering dag 1.

Først nokre praktiske:

Videostream og opptak frå NKUL (ikkje alle sesjonar)

Niels Damgaard, Biblioteksentralen, Oslo har laga samleside for NKUL her

Straum frå twitter kan du sjå her.

Det er mange som bloggar under konferansen, dei er velkomne til å leggje inn trackbak/ping/kommentar hit.

Kort bloggliste:
Bjørn Helge
http://matematikklererensverden.blogspot.com/
http://iktivgs.blogspot.com/
Elles:

Har testa liveblogging via twitter i dag. Det verka rimeleg greit, ting eg skreiv med #nkul vart samla opp på bloggen, måtte berre hugsa på //NLB// og //ELB// for å starta og slutta ein post. Håper dei som synest det vert for mykje filtrerer bort alt med #nkul frå meg.

Liveblogginga om NDLA vart forresten skrive på ein telefon, staumkontaktar utan straum er lureri…

Har elles hatt gleda av å treffa mange kjente folk frå twitter, del og bruk, IKT i læring og andre.

#nkul NDLA

2:41:47 PM: #nkul ndla vil støtta og legga til rette for dei som vil delta. Ansvaret skal over til fylkeskomm. Første haust der vg1 får gratis læremidl

2:45:33 PM: #nkul ndla veit ikkje heilt korleis det endar.

2:48:22 PM: #nkul Ikt i skulen handlar om bruk, ikkje teknikk. Sterk skuleleiing viktig for endring. Delingskultur viktig. For dei som vil…

2:50:14 PM: #nkul er høg kvalitet på læring ei tjukk bok utan bilete?

2:53:37 PM: #nkul læremiddel er ein del av ein læringsressurs. Digitale læringsressursar: tilgangen til desse veks. Lettare å finna og bruka no?

2:55:05 PM: #nkul forskjell på lag 1 og 2. Lag 2/deling skal vere dynamisk og i utvikling

3:00:38 PM: #nkul ndla vil leggje til rette for fleire vegar til målet. Lyd, lettlest, trad. Kjøper inn fra t.d. Nrk, bbc, forlag.

3:02:53 PM: #nkul beta er ikkje fulldekka fag, men har gode ressursar.

3:04:27 PM: #nkul fleire fag kjem. Inkludert temaet digital kompetanse.

3:28:10 PM: #nkul ndla har støtte for import og bruk i LMS.

3:34:24 PM: #nkul ndla framhever #delogbruk og anbefaler alle å melda seg inn…

3:36:03 PM: #ndla kan me laga dit delingssamfunn i skulen i Norge når det er så få som vil bidra? Tja, wikipedia?

3:38:09 PM: #nkul ndlafolk bidrar lettare på delogbruk enn på ndla…

3:43:53 PM: #nkul ndla. Mindreårige elevar vs. Personvern, opphavsrett, innsyn m.m. Skapar problem for ndla.

#nkul: Læringsressurser i teknologi og design for grunnskolen. (NRK)

11:38:43 AM: #nkul: http://nrk.no/teknologi_og_design/

11:40:38 AM: «#nkul: Læringsressurser i teknologi og design for grunnskolen. (NRK)» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

11:48:19 AM: #nkul NRK: arkivet til NRK (lyd/bilde) kan eigna seg som læringsressurs. http://nrk.no/skole er på lufta, treng brukarnamn/passord

11:49:53 AM: #nkul NRK: Læremiddelet blir lansert for alle til hausten, men det er klart til bruk no

11:50:39 AM: #nkul NRK: Læremiddelet er det første som er utvikla internt i nrk

11:52:28 AM: #nkul NRK: praktisk, oppgaver lite tekst. Naturfag, matematikk, kuns og handverk, samfunnsfag. 52 kompetansemål. Lite tekst, praktisk retta

11:53:48 AM: #nkul NRK: Kompetansemål med tilhøyrande læringsressursar finn ein i lærarrettleiinga (PDF). Eiga oppgavesamling med praktisk oppgaver.

11:56:18 AM: #nkul NRK: Verktøyskapet viser bilete og forklaring på kva utstyr som kan brukast.

11:58:09 AM: RT @royeide: For å komme til #delogbruk kan du bruke adresse http://delogbruk.no

12:06:30 PM: #nkul NRK: viser prosessen med å utvikla eit nytt akebrett, frå Newton.

Liveblogging frå #NKUL

9:44:03 AM: «Liveblogging frå #NKUL» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:47:19 AM: #nkul: første økt: Rektor Torbjørn Digernes, NTNU, Digital kompetanse i de grunnleggende ferdigheteneKunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

10:06:14 AM: #nkul: Åpning: Digernes. bruk av IKT i læring. Oppfatninga har gått frå IKT som erstatting av lærar til IKT som verktøy for læring

10:07:22 AM: #nkul: Digernes: Me har eit betydlig handicap dersom me ikkje meistrar IKT

10:10:53 AM: #nkul: Digernes: NTNU har 25 000 brukarar på its-learning. Distribusjon av læringsmiddel.

10:11:11 AM: #nkul: Digernes: Aukande bruk av streaming, i eksamensperioden: ca 800 videovisningar kvar dag.

10:13:27 AM: RT @oysteinj: NKUL streames via http://bit.ly/CKDQR

10:18:51 AM: #nkul RT @oysteinj: Statsråden viser videoklipp fra 1967, shopping from home, se http://bit.ly/vOGfD

10:21:15 AM: #nkul Solhjell: IKT kjem ikkje til å handla om teknikk, men mellommenneskelege forhold og sosiale relasjonar

10:23:00 AM: #nkul Solhjell: IKT i skulen: utvide perspektivet, ikkje berre verktøy, men og digital danning

10:24:33 AM: #nkul Solhjell: dig.verktøy kan få skulen til å vera meir virkelighetsnær

10:25:24 AM: #nkul: Solhjell: Musikk: LP-> Singel, CD -> unge forholder seg til tilgjengelighet. (youtube, spotify, wimp..)

10:26:15 AM: #nkul Solhjell: frå ein til mange, til mange til mange. Potensiale for auka deltaking og deling. Produsere innhald, forbetra innhald.

10:27:02 AM: #nkul Solhjell: handsopprekking: #delogbruk over halvparten i salen kjenner til og er medlemmer…

10:28:18 AM: #nkul Solhjell: Me skal ikkje berre læra verktøy, men samfunnsnyttig bruk. Breiare forståing og bruksevne.

10:32:22 AM: #nkul Solhjell: Det er godt med utstyr i bhg, men bruken er sporadisk. Kompetanse og utvikling må løftast

10:34:03 AM: #nkul Solhjell: Lærarane er avgjerande, og på IKT i skulen…

10:36:56 AM: #nkul Solhjell: Me har eit enormt potensiale til å bli mykje bedre på deling i skulen. (#delogbruk kan vere eit verktøy)

10:38:35 AM: #nkul Solhjell: Natteravn-reklame: Vi var der da det ikke skjedde. (NB ikkje regjeringa sitt slagord). Dette gjeld og skulen, tidleg innsats

10:39:45 AM: #nkul Solhjell: Bruk IKT til å henta inn verda utanfor i skulen. Unge kjem til å ha enorm kompetanse på IKT, men er bruken god nok?

10:40:31 AM: #nkul Solhjell: Becta: ungdom bruker nettet til underhaldning, lite eiga skaping. Det er ikkje automatikk i at ein brukar kompetansen

10:41:24 AM: #nkul Solhjell: Noreg er eit av få land med IKT i læreplan. Lærar-komp må opp. IKT vert integrert i ny lærarutdanning

10:41:33 AM: RT @oysteinj: #nkul Solhjell referer til Becta-rapport om web 2 i skolen, http://bit.ly/Lzcv3

10:42:20 AM: #nkul Solhjell: Ser på muligheten for å utvikla ein nasjonal prøve i digitale ferdigheter

10:46:33 AM: #nkul Solhjell: Viser NRK Skole_ http://www.nrk.no/kanal/undervisning/skole/733314.html

10:48:45 AM: RT @geirdahlberg: også jeg blogger fra #Nkul; http://hovsweblog.blogspot.com/

10:51:34 AM: #nkul Solhjell: refererer til: http://is.gd/zqBp . Framhevar at han sjølv kunne gjera noko med det. Deltaking og deling spelar ei rolle

10:52:02 AM: #nkul Solhjell: oppsummering: tidleg innsats, lærarkompetanse må opp.