Digital kompetanse og delingskultur

Digital kompetanse og IKT (eller IT/EDB) er eit vanskeleg tema. Handlar det om ferdigheiter (altså ting ein kan gjera i t.d. word) eller kunnskap om korleis ting fungerer (t.d. wikipedia, web 2.0, eller korleis ein søker, finn, vurderer og bruker informasjon)? Eller kva handlar det eigentleg om? Og korleis skal elevar og lærarar i skulen koma skikkeleg i gong med dette temaet?

Ein kan lokka med at ting kan ta mindre tid og verte meir effektivisert (LMS, Markin), at ein får meir inspirasjon og idear (bloggar, del og bruk, twitter), eller fordi det er gøy (for å dra vidare Trond Viggo sine tankar på del og bruk-konferansen…).

Henning Fjørtoft fekk fram eit godt poeng då han kursa oss i vurderingskriterier i vår. Kvar gong nokon føreslo eit mål rakk han opp handa og spurte kva han skulle gjera. Ikkje dumt. Korleis kan ein konkretisera og koma vidare?

Eg trur ein berre må hiva seg i det, finna inspirasjon på fleire av bloggane til pedagogane og sjå kor langt ein kjem. Alt kan ikkje brukast, men mykje kanFlickr Meet #3 - Nottingham. Og i den samanhengen har m.a. Albertine Aaberget lagt ut ein strålande presentasjon, ho har og lagt ut lenker til nokre andre det kan vere lurt å kikka gjennom.

Delingskultur kan ein få til dersom ein gir, deltek, kjem med forslag, roser andre, og lenker/refererer til andre. (Albertine Aaberget, slide 57). Og det trengst fleire stemmer, så langt er det vel unge menn som har hatt definisjonsmakta på internett (Petter B. B, slide 15).

Petter B.B. skriv og  «Det handlar om kva du kan dela og ikkje minst om kva andre kan dela med deg.» samstundes kan ein ha i bakhovudet at læring ofte skjer i kontakt med andre, men ein treng ikkje nødvendigvis møtast fysisk.

(Dette vart berre halvferdige tankar, del gjerne dine i kommentarfeltet.)

4 Replies to “Digital kompetanse og delingskultur”

  1. Fleire gonger når me presenterte forslag til vurderingskriterier så tok du elev-perspektivet og spurte om kva eleven skulle gjera slik at me vart medvitne på konkretiseringa og forbetringspotensialet…

  2. Da husker jeg litt bedre. Jeg har av og til kalt det «kyssesyketesten»: En elev har vært borte i lang tid, og kommer plutselig tilbake til klassen. De andre elevene skal straks levere inn et større arbeid. Eleven som har vært borte aner ikke hva som har foregått, men vil gjerne prøve å levere likevel. Eleven spør «Hva skal jeg levere inn på torsdag?»

    Et godt svar vil være noe sånt som «Du er en pensjonist som skal skrive et avisinnlegg om hverdagsrasisme og gi et eksempel på hvordan det kan arte seg. Bruk begreper som kulturkonflikt, fremmedfrykt, integrering og minoritet i innlegget.»

    Denne uøytidelige testen kan avsløre om vi har en klar forestilling om det forventede læringsutbyttet og om sluttproduktet som dokumenterer kompetanse. Den avslører også hvor godt vi har tenkt igjennom sammenhengen mellom kompetansemål, vurderingsoppgave og vurderingskriterier.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *