Bokmerke denne veka (weekly)

  • Hva som lykke – Del og bruk
  • Viktig å dele ideer om hva som fungerer
  • Viktig å dele undervisningsplaner
  • Viktig å dele spørsmål man har
  • Viktig å dele suksesser
  • Viktig å dele det som ikke fungerer
  • En ikt skole har:
  • God infrastruktur – trådløst nettverk som virker over alt
  • Fagdager
  • Prosjektor med høytalere i alle rom
  • IKT support som virker – raskt
  • Pedagoger som deler sine funn med andre
  • Pedagoger som tenker på web 2.0 i undervisningen, unngår pc som notatverktøy alene
  • Ledere som legger til rette for slik bruk og som er gode på dette selv.
  • Strukturert og planlagt
  • Introduksjon, forelesning – veiledning
  • Oppgaver – strukturert på tid og innhold
  • Stikkprøver og beskjeder underveis
  • Fremføringer
  • Avslutning av fagdag – hvordan gikk dette – lekser arbeid videre
 • tags: mapper, mappe, vurdering, ikt-i-læring, ikt-ped, video

  • Multimediabyrån har producerat en inspirationsfilm om portfolio
 • Denne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ” Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet mot de statlige høgskolene ved Kunnskapsdepartementet. I kunnskapsløftet (2006) ble bruk av informasjonsteknologien skrevet inn i alle fagplanene, der IKT som hjelpemiddel ble fremmet som den såkalte ”femte kompetanse”. Denne rapporten bygger på den første landsomfattende undersøkelsen der lærere både i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk og kroppsøving uttaler seg om undervisningsspørsmål generelt og om IKT spesielt. Rapporten beskriver hvordan lærere på ungdomstrinnet bruker digitale verktøy, hvordan de opplever informasjonsteknologien i undervisningen og hva slags betydning lærerne mener dette har på elevenes læringsresultat. Det er lagt vekt på å diskutere hva som er årsaken til at IKT blir prioritert ulikt mellom undervisningsfagene samtidig som en prøver å finne forklaringer på hvorfor det er ulik praksis innefor fagene.

  tags: ikt-i-læring, ikt-ped, fou

 • tags: informasjonskompetanse, søk, digital

  • Google Web Search – Classroom Lessons and Resources
 • tags: nettvett, dubestemmer, informasjonskompetanse, sensur

 • tags: wordpress, design

 • tags: ikt-i-læring, ikt-ped, web2.0

 • Strategiplanar og IKT-plan Buskerud fylkeskommune

  tags: ikt-ped, plan

 • Presentasjon for foreldre i grunnskulen om sosiale medier og nettvett.

  tags: nettvett, dubestemmer

 • tags: vurdering, ikt-ped

 • tags: facebook, sosiale nettverk, ikt-i-læring, ikt-ped, web2.0

  • Facebook isn’t just a great way for you to find old friends or learn about what’s happening this weekend, it is also an incredible learning tool. Teachers can utilize Facebook for class projects, for enhancing communication, and for engaging students in a manner that might not be entirely possible in traditional classroom settings. Read on to learn how you can be using Facebook in your classroom, no matter if you are a professor, student, working online, or showing up in person for class
 • Gode tips til korleis ein vert betre i norsk

  tags: norsk, studieteknikk, tips

 • Introduksjon til mac for nybyrjarar.

  tags: mac, helpdesk

 • «Ribbon Hero is a game for Word, PowerPoint, and Excel 2007 and 2010, designed to help you boost your Office skills and knowledge. Play games (aka «challenges»), score points, and compete with your friends while improving your productivity with Office. As a concept test, this add-in is not supported, but is an opportunity for you to try out an idea we are working on and let us know what you think. For additional challenges and the opportunity to earn more points, download Office 2010 Beta.»

  tags: microsoft, office, powerpoint, excel, helpdesk, kurs, ikt-ped

 • tags: sketchup, kunnskapsløftet, design

  Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

 • One Reply to “Bokmerke denne veka (weekly)”

  Legg att eit svar

  Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *