ISTE 2010

I år har eg vore så heldig å få oppleva deler av ISTE, ei av dei største messene knytt til IKT i læring. Starten på ferien vart ekstra spanande når Anders Bjerkholt frå Moava hadde billettar til overs slik at eg kunne få med meg utstillinga. Det tok vel fire-fem timar berre å traska gjennom utstillinga. Og svært kort oppsummert så er det mykje fint utstyr ein kan få kjøpt. Ein heil del potensielt gode nettløysingar og. Men hjelp det med masse fint utstyr? Tja, kanskje dersom alt verkar og læraren kan utnytta potensialet på ein god pedagogisk måte. Men det var mykje kult utstyr eg fint klarar meg utan og. Mentometerknappar var det mange variantar av, den beste var kanskje «minitavlene» der elevane skreiv med blyant og viste læraren.

Ein anna observasjon var eit dokumentkamera med tilhøyrande retteprogram. Ein la altså ark med elevane sine avkryssongar (fleirvalsoppgåver) under kameraet og fekk opp ferdig retta/oppsummert prøve på skjermen. Kvifor ikkje gjera alt på pc?

Vidare såg eg ei potensielt god løysing til språkundervising, her var det ferdig docking til ein haug med ipodar, slik at ein enkelt kunne gi gjera klar eit klassesett med lydspor og innspelingar. Køen framfor Google Apps Education var lengst. Edmodo og Edugeek.net var og på plass.

Og ja, eg fekk fylla ut registreringskortet heilt på eiga hand…

No vert det sannsynlegvis ganske stille her til eit stykke ute i august, du får ha ein riktig god sommar!

Posted via email from ghveem

Lærerens kompetanse henger sammen med digital kompetanse | Senter for IKT i utdanningen – blogg

rapporten fremhever at bruk av e-læring alene eller bruk av e-læring i kombinasjon med tradisjonell undervisning kan ha positiv betydning på læring og prestasjoner sammenlignet med tradisjonell undervisning. Men samtidig påpeker de at e-læring er vesentlig forskjellig fra tradisjonell undervisning på en rekke områder. Det kan være forskjeller i pedagogisk tilrettelegging, oppfølging av elever og tidsbruk. På den ene side kan en hevde at disse forskjellene gjør det vanskelig å sammenligne læring med og uten datamaskin. På den andre side underbygger resultatene fra rapporten at en vellykket bruk av datamaskin i undervisning er koblet sammen med en pedagogisk innramming og oppfølging som går ut over – og som kanskje er mer tidskrevende for lærere –sammenlignet med den tradisjonelle undervisningen.

Posted via email from ghveem

Bruker Facebook i undervisningen – VG Nett om Skole og utdanning

Da lektor Liv Marie Schou ved St. Hallvard videregående skole i Buskerud merket at klassen satt oppslukt foran skjermen med hver sine Facebook-profiler, fikk hun en idé. I stedet for å be elevene logge ut, ba hun dem om å oppdatere statusen sin – på nynorsk.

via vg.no

Flott at Liv Marie satsar og bruker sosiale media i undervisinga. Facebook kan brukast på fleire måtar, undervising og informasjon frå skulen er ikkje noko unntak. http://www.facebook.com/KirkenesVGS

Posted via web from ghveem

Easily Learn 3D Modeling With 3DVIA Shape

Easily Learn 3D Modeling With 3DVIA Shape

by Saikat Basu on Jun. 15th, 2010

3d modelingCreating 3D models and shapes is not as easy as two dimensional ones. The first time I sat in front of the industry standard 3d modeling app Autodesk 3D Max, I didn’t know what to do and where to go. The overwhelming nature of the app didn’t help my lack of imagining things in three dimensions.

Of course, the end results of 3D modeling can blow your mind away. But how do you start off with the elementary stuff and learn 3d modeling step by step? The need calls for a no sweat 3D modeling application for learning the ropes and building simple 3D models.

Dette kan vere eit alternativ til Google Sketchup. Programmet kan brukast i kunst og handverk, matematikk, til animasjon og historiefortelling….
Kva med å teikna gata, bygda, skulen? Og så spele inn ei forteljing til?

Posted via web from ghveem

Scrumy – Finally, A Truly Simple Project Management App For Groups

Create Your Scrumy Page With Just A URL

The simplicity of creating your own Scrumy project page just blew my mind. No account sign-up and no email required – all you have to do is type in the URL “scrumy.com/YourProject“, obviously replacing “YourProject” with the desired name for your project.

group projects

Korleis styrer elevane prosjektoppgåver dei samarbeider om? Dette verktøyet kan kanskje introduserast for elevane når dei skal i gang med eit prosjektarbeid. Her er det enkelt å oppretta prosjekt og å skriva opp oppgåver og eventuelt kven som har ansvaret for dei ulike oppgåvene. Kanskje det blir litt enklare å halda oversikta og progresjonen vedlike?

Posted via web from ghveem

10 Ways to Use Google Books for Lifelong Learning and Research

10 Ways to Use Google Books for Lifelong Learning and Research

by Saikat Basu on Jun. 7th, 2010

using google booksThe great thing about Google is that you can take any of its services and extend it to uses that are not so obvious. We have seen the uncounted ways you can use Google Search. Now, take Google Books for instance.

Google Books is a Google service that makes discovering book content easier for us on the web. It started way back in 2004 and since then its mission has been to digitally scan and archive tons of book.

Posted via web from ghveem