Gratis ebøker for utdanning frå Kaplan

Via Learning in Hand

 

I dag har eg fylt opp bokhylla i ibooks med ein god del digitale lærebøker og interaktive testar.

 Kaplan Publishing gir bort 100 ebøker fram til 30. August. Du treng ibooks på ein idings og ein amerikansk itunes-konto. Start ibooks, logg inn med amerikansk Konto, lukk ibooks og klikk denne lenka etterpå tonyv.me/kapfree 


Deretter kan du sjå titlane Kaplan gir bort i kategoriane college, graduation, medicine, law, nursing og education. 

Nokre av titlane er Year Teacher, Sharp Vocabulary, Sharp Writing, Kaplan 101 Biology Practice Questions, and SOS: Stressed Out Student» Guide to Handling Peer Pressure.


Men husk at tilbodet går ut den 30. august.

Sent with Reeder
Sent from my iPad

Posted via email from ghveem

Inspirasjon? Test VideoScience

Har du iphone eller ipad og underviser i realfag? Då kan det kanskje vere lurt å ta ein kikk på Videoscience. Programmet byr på instruksjonar, utstyrslister og videoar til ein heil del forsøk. Kanskje du kan bruka noko av dette?

Gratis på App Store:

Cover Art

VideoScience

Netmodular

Category: Education

Updated: 21 Jul 2010

Sent from my iPad

Posted via email from ghveem