Vurdering: NTNUs Open CourseWare – itunes.ntnu.no

Bevis for læring – kan alt vurderes? – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Bevis for læring – kan alt vurderes? (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Hva er kompetanse? – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Hva er kompetanse? (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Metoder for formativ vurdering – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Metoder for formativ vurdering (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Muntligkompetanse og klasseromssamtaler – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Muntligkompetanse og klasseromssamtaler (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Sosiale medier og digitale tekster – Info –

Hildegunn Otnes NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Sosiale medier og digitale tekster (HD) – Info –

Hildegunn Otnes NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Vurdering for læring og ledelse – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Vurdering for læring og ledelse (HD) – Info –

Henning Fjørtoft legg ut videoførelesingar knytt til vurdering. Verdt å ta ein kikk på.

via: http://bestpraksis.blogspot.com/2010/11/etter-og-videreutdanning-for-norsklre…

Posted via email from ghveem

Fysikk: Kva skjer i mikobølgeovnen?

Kva skjer egentlig i mikrobølgeovnen?

This guy visualizes the microwaves from a microwave oven using a grid of neon bulbs and explains their distribution pattern. Brilliant!

Here’s his explanation for the experiment:

Microwaves are invisible, so you can’t see them inside microwave oven, but their presence can be detected with neon lamps. The changing electromagnetic field from the microwaves will make charged particles move, and so the electrons in the metal legs will move creating current. This current makes the lamps glow.

Posted via email from ghveem

NTB info – Scanpix i samarbeid med NDLA

”Avtalen med Scanpix vil sikre elever og lærere tilgang til det beste som er å oppdrive av illustrasjoner. Vi er meget godt fornøyd med at vi nå har fått etablert dette samarbeidet. Scanpix sine bilder vil berike NDLAs faglige innhold, og gi lærestoffet en nærhet til elevens egen virkelighet.

Videre vil vi i samarbeidet med Scanpix over de neste tre år ta sikte på å gjøre tilgengelig 60 000 faglig relaterte bilder til fri bruk for elever og lærere. I så måte er avtalen historisk, og vil kunne gi ringvirkninger for allmenn bruk av offentlig finansiert innhold” sier NDLAs leder Øivind Høines.  

Supert at NDLA gir oss tilgang til rundt 60 000 fagleg relaterte bilete til undervising!

Håper at det blir lett å finna relevante bilete med søkeord og taggar. Kanskje brukarane kan få skriva inn taggar og?

Posted via email from ghveem

Skolen i digital utvikling 2010

Presentasjoner 2010

Torsdag:

Sesjon Tittel Forfatter Lenke
 
Plenum 10:00 – 11:25
10:10 – 10:40 Personvern i Norge anno 2010. Hvilke utfordringer står vi overfor ? Bjørn Erik Thon Plenum torsdag, Thon, Personvern i Norge
10:40 – 11:25 Vurdering og skoleledelse for kunnskapsutvikling i det 21. århundret. Ola Erstad Plenum torsdag, Erstad, Vurdering og skoleledelse
 
Parallelle sesjoner 11:55 – 12:40
Sesjon 1 Vurdering og skoleledelse for kunnskapsutvikling i det 21. århundret Ola Erstad ingen data
Sesjon 2 skoleMENTOR for digital kompetanse Gunstein Egeberg sesjon 2 Egeberg skoleMENTOR
Sesjon 3 Skoleledelse i digitale omgivelser Trond Eiliv Hauge sesjon 3 Hauge Skoleledelse i digitale omgivelser
Sesjon 4 Den som kun tar spill for spill.. Sylvia Hoff sesjon 4 Hoff Den som kun tar spill for spill
Sesjon 5 LOKUS ─ Motivering og læring med digitale ressurser Mette Haraldsen ingen data
Plenum 14:00 – 14:50
  IKT og eksamen – erfaringer og rekfleksjoner fra Danmark / IKT og eksamen – utviklingen i Norge Lassen Plenum torsdag Lassen IKT og eksamen 1
  IKT og eksamen – erfaringer og rekfleksjoner fra Danmark / IKT og eksamen – utviklingen i Norge Lindstrøm Plenum torsdag Lindstrøm IKT og eksamen 2
 
Parallelle sesjoner 15:10 – 15:55
Sesjon 6 IKT og eksamen Lassen/Lindstrøm ingen data
Sesjon 7 Digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling i ledelse og pedagogisk arbeid Gravdal/Berg
Sesjon 8 FEIDE – en enklere hverdag for alle? Harald Torbjørnsen sesjon 8 Torbjørnsen FEIDE
Sesjon 9 Bare bærbar Bjørg Helland sesjon 9 Helland bare bærbar
Sesjon 10 Det er leseår i år Bjørn Gunnar Saltnes sesjon 10 Saltnes leseår i år
 
Plenum 16:15 – 17:30
16:25 – 16:55 Senter for IKT i utdanningen: om strategi for digital kompetanseutvikling, samarbeid og samhandling Sylvi Barman-Jensen
16:55 – 17:45 Fra digitale læremidler til digitale læremåter: Ole Petter Nyhaug Plenum torsdag Nyhaug digitale læremåter

Fredag

Sesjon Tittel Forfatter Lenke
 
Plenum 09:30 – 10:15
0920 – 1005 «Technology and Humanity: Finding points of harmony in teaching and learning» George Siemens Plenum fredag Siemens Technology and Humanity
 
Parallelle sesjoner 10:35 – 11:20
Sesjon 11 Knowing Knowledge: The Leadership Perspective George Siemens ingen data
Sesjon 12 Digital mobbing Kari Laumann sesjon 12 Laumann digital mobbing
Sesjon 13 Vurdering av digitalt sammensatte tekster – i flerfaglige og organisatorisk perspektiv Hildegunn Otnes sesjon 13 Otnes digitale tekster
Sesjon 14 Ny teknologi – flere uttrykksformer – andre oppgaver Arne Nygard sesjon 14 Nygard flere uttrykksformer
Sesjon 15 Små skoler – stort læringsrom Rolf Øistein Barman-Jenssen sesjon 15 Barman-Jenssen små skoler - stort læringsrom
Plenum 12:35 – 13:20
0920 – 1015 Klasseledelse i den digitale skolen Rune Krumsvik Plenum fredag Krumsvik klasseledelse
 
Parallelle sesjoner 13:45 – 14:30
Sesjon 16 Klasseledelse i den digitale skolen Rune Krumsvik sesjon 16 Krumsvik klasseledelse
Sesjon 17 Klasseledelse gjennom virtuelt lærerspill! Kari Eldby sesjon 17 Eldby larespillsesjon 17 Eldby brukerveiledningsesjon 17 Eldby mellomspill
Sesjon 18 Kvalitetskriterier for digitale læremidler Leonhard Vårdal sesjon 18 Vårdal Kvalitetskriterier
Sesjon 18 Kvalitetskriterier for digitale læremidler Torbjørn D. Moe sesjon 18 Moe Kvalitetskriterier
Sesjon 19 Videovitaminer Alex Strømme sesjon 19 Strømme Videovitaminer
Sesjon 20 Sosialweb og nye vurderingspraksiser Inger Langset sesjon 20 Langseth sosialweb

Då er dei fleste presentasjonane frå Skole i digital utvikling lagt ut.

Posted via email from ghveem

Global Education Conference – Home

The 2010 Global Education Conference is being held November 15 – 19, 2010, online and free.  Sessions will take place in multiple time zones and multiple languages over the five days.   For those «tweeting,» the hashtag is #globaled10.

The conference is a collaborative and world-wide community effort to significantly increase opportunities for globally-connecting education activities.   Our goal is to help you make connections with other educators and students, and for this reason the conference is very inclusive and also is provides broad opportunities for participating and presenting.   While we have an amazing list of expert presenters and keynote speakers, we will also have some number of presenters who either have not presented before or have not presented in Elluminate–please encourage and support them, as  they are likely to be a little nervous! 

There is no formal registration required for the conference, as all the sessions will be open and public, broadcast live using the Elluminate platform, and available in recorded formats afterwards.  There is a limit of 500 live attendees for any given session.   Links to watch the sessions will be posted the weekend before the conference begins, in the «Sessions» and «Schedule» pages, and recording links will be listed in the session descriptions soon after each day’s sessions.  To verify that your computer system is configured correctly to access Elluminate, please run the self-test here.   

Klikk innom Sessions for å sjå direkte eller i opptak.

Posted via email from ghveem

Eksamen på PC?

Denmark is a country which has traditionally embraced modern technology. For over a decade pupils have been able to type up their exam answers on computers.

The Danish government says if the internet is so much a part of daily life, it should be included in the classroom and in examinations.

Sanne Yde Schmidt, who heads the project at Greve, says: «If we’re going to be a modern school and teach them things that are relevant for them in modern life, we have to teach them how to use the internet.»

Vanskeligare og meir samansette oppgåver!
I tillegg må ein kunna bruka det ein har lært.

Udir: les.

Posted via email from ghveem

Referat frå Skolen i digital utvikling 2010: #sdu10

Referat frå Skolen i digital utvikling

Skolen skal forberede elevene på livet utenfor, og IKT er en selvfølge i dagens arbeidsliv. Vi må ikke overse mulighetene som ligger foran nesen vår. Vi har mulighet for å skape læringsarenaer hvor vi treffer elevenes egen hverdag. Forskjellene blir veldig tydelige innenfor IKT-området, og her ligger en stor utfordring. Det er ikke mange som har hatt en lærerutdanning hvor integrering av IKT i fagene har vært tema. Vi har lærere som ikke ser nytten av bruk av IKT i egen undervisning, selv i norskfaget hvor man har stor nytteeffekt.

Under konferansen var det fleire aktive deltakarar og saman laga me dette kollektive referatet. Dersom du har skrive ned noko eller blogga er det fint om du legg inn lenker i dokumentet.
Heile dokumentet vart kopiert til dette dokumentet på google docs undervegs.

I tillegg vart det kvitra aktivt av rundt femti personar, oversikt over desse finn du her: http://hashtags.no/sdu10

Takk for god kollektiv jobb og takk til NDLA som gjer samskrivinga mogleg på http://samskrive.ndla.no.

Posted via email from ghveem

Kjemi i den videregående skole

ALTIKJEMI er et digitalt undervisningsopplegg for den videregående skolen.

Opplegget består av korte tema med illustrasjoner, animasjoner, videoer og tale, med 2 til 4 minutters varighet. Hvert tema kan gjennomgås uavhengig av de øvrige. De kan brukes både i klasseromsundervisning, i gruppearbeid og til individuelle studier.

 

ALTIKJEMI dekker pensum i kjemi i femtimerskurset i naturfag i Vg1, og vil etterhvert bli utvidet til å dekke pensum i Kjemi 1 og Kjemi 2 i Vg2 og Vg3.

Posted via email from ghveem