Vurdering: NTNUs Open CourseWare – itunes.ntnu.no

Bevis for læring – kan alt vurderes? – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Bevis for læring – kan alt vurderes? (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Hva er kompetanse? – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Hva er kompetanse? (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Metoder for formativ vurdering – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Metoder for formativ vurdering (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Muntligkompetanse og klasseromssamtaler – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Muntligkompetanse og klasseromssamtaler (HD) – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Sosiale medier og digitale tekster – Info –

Hildegunn Otnes NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Sosiale medier og digitale tekster (HD) – Info –

Hildegunn Otnes NORD6110 Nordisk Fagdidaktisk komponent
Vurdering for læring og ledelse – Info –

Henning Fjørtoft NORD6110 Nordisk fagdidaktisk komponent
Vurdering for læring og ledelse (HD) – Info –

Henning Fjørtoft legg ut videoførelesingar knytt til vurdering. Verdt å ta ein kikk på.

via: http://bestpraksis.blogspot.com/2010/11/etter-og-videreutdanning-for-norsklre…

Posted via email from ghveem

Fysikk: Kva skjer i mikobølgeovnen?

Kva skjer egentlig i mikrobølgeovnen?

This guy visualizes the microwaves from a microwave oven using a grid of neon bulbs and explains their distribution pattern. Brilliant!

Here’s his explanation for the experiment:

Microwaves are invisible, so you can’t see them inside microwave oven, but their presence can be detected with neon lamps. The changing electromagnetic field from the microwaves will make charged particles move, and so the electrons in the metal legs will move creating current. This current makes the lamps glow.

Posted via email from ghveem

NTB info – Scanpix i samarbeid med NDLA

”Avtalen med Scanpix vil sikre elever og lærere tilgang til det beste som er å oppdrive av illustrasjoner. Vi er meget godt fornøyd med at vi nå har fått etablert dette samarbeidet. Scanpix sine bilder vil berike NDLAs faglige innhold, og gi lærestoffet en nærhet til elevens egen virkelighet.

Videre vil vi i samarbeidet med Scanpix over de neste tre år ta sikte på å gjøre tilgengelig 60 000 faglig relaterte bilder til fri bruk for elever og lærere. I så måte er avtalen historisk, og vil kunne gi ringvirkninger for allmenn bruk av offentlig finansiert innhold” sier NDLAs leder Øivind Høines.  

Supert at NDLA gir oss tilgang til rundt 60 000 fagleg relaterte bilete til undervising!

Håper at det blir lett å finna relevante bilete med søkeord og taggar. Kanskje brukarane kan få skriva inn taggar og?

Posted via email from ghveem

Skolen i digital utvikling 2010

Presentasjoner 2010

Torsdag:

Sesjon Tittel Forfatter Lenke
 
Plenum 10:00 – 11:25
10:10 – 10:40 Personvern i Norge anno 2010. Hvilke utfordringer står vi overfor ? Bjørn Erik Thon Plenum torsdag, Thon, Personvern i Norge
10:40 – 11:25 Vurdering og skoleledelse for kunnskapsutvikling i det 21. århundret. Ola Erstad Plenum torsdag, Erstad, Vurdering og skoleledelse
 
Parallelle sesjoner 11:55 – 12:40
Sesjon 1 Vurdering og skoleledelse for kunnskapsutvikling i det 21. århundret Ola Erstad ingen data
Sesjon 2 skoleMENTOR for digital kompetanse Gunstein Egeberg sesjon 2 Egeberg skoleMENTOR
Sesjon 3 Skoleledelse i digitale omgivelser Trond Eiliv Hauge sesjon 3 Hauge Skoleledelse i digitale omgivelser
Sesjon 4 Den som kun tar spill for spill.. Sylvia Hoff sesjon 4 Hoff Den som kun tar spill for spill
Sesjon 5 LOKUS ─ Motivering og læring med digitale ressurser Mette Haraldsen ingen data
Plenum 14:00 – 14:50
  IKT og eksamen – erfaringer og rekfleksjoner fra Danmark / IKT og eksamen – utviklingen i Norge Lassen Plenum torsdag Lassen IKT og eksamen 1
  IKT og eksamen – erfaringer og rekfleksjoner fra Danmark / IKT og eksamen – utviklingen i Norge Lindstrøm Plenum torsdag Lindstrøm IKT og eksamen 2
 
Parallelle sesjoner 15:10 – 15:55
Sesjon 6 IKT og eksamen Lassen/Lindstrøm ingen data
Sesjon 7 Digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling i ledelse og pedagogisk arbeid Gravdal/Berg
Sesjon 8 FEIDE – en enklere hverdag for alle? Harald Torbjørnsen sesjon 8 Torbjørnsen FEIDE
Sesjon 9 Bare bærbar Bjørg Helland sesjon 9 Helland bare bærbar
Sesjon 10 Det er leseår i år Bjørn Gunnar Saltnes sesjon 10 Saltnes leseår i år
 
Plenum 16:15 – 17:30
16:25 – 16:55 Senter for IKT i utdanningen: om strategi for digital kompetanseutvikling, samarbeid og samhandling Sylvi Barman-Jensen
16:55 – 17:45 Fra digitale læremidler til digitale læremåter: Ole Petter Nyhaug Plenum torsdag Nyhaug digitale læremåter

Fredag

Sesjon Tittel Forfatter Lenke
 
Plenum 09:30 – 10:15
0920 – 1005 «Technology and Humanity: Finding points of harmony in teaching and learning» George Siemens Plenum fredag Siemens Technology and Humanity
 
Parallelle sesjoner 10:35 – 11:20
Sesjon 11 Knowing Knowledge: The Leadership Perspective George Siemens ingen data
Sesjon 12 Digital mobbing Kari Laumann sesjon 12 Laumann digital mobbing
Sesjon 13 Vurdering av digitalt sammensatte tekster – i flerfaglige og organisatorisk perspektiv Hildegunn Otnes sesjon 13 Otnes digitale tekster
Sesjon 14 Ny teknologi – flere uttrykksformer – andre oppgaver Arne Nygard sesjon 14 Nygard flere uttrykksformer
Sesjon 15 Små skoler – stort læringsrom Rolf Øistein Barman-Jenssen sesjon 15 Barman-Jenssen små skoler - stort læringsrom
Plenum 12:35 – 13:20
0920 – 1015 Klasseledelse i den digitale skolen Rune Krumsvik Plenum fredag Krumsvik klasseledelse
 
Parallelle sesjoner 13:45 – 14:30
Sesjon 16 Klasseledelse i den digitale skolen Rune Krumsvik sesjon 16 Krumsvik klasseledelse
Sesjon 17 Klasseledelse gjennom virtuelt lærerspill! Kari Eldby sesjon 17 Eldby larespillsesjon 17 Eldby brukerveiledningsesjon 17 Eldby mellomspill
Sesjon 18 Kvalitetskriterier for digitale læremidler Leonhard Vårdal sesjon 18 Vårdal Kvalitetskriterier
Sesjon 18 Kvalitetskriterier for digitale læremidler Torbjørn D. Moe sesjon 18 Moe Kvalitetskriterier
Sesjon 19 Videovitaminer Alex Strømme sesjon 19 Strømme Videovitaminer
Sesjon 20 Sosialweb og nye vurderingspraksiser Inger Langset sesjon 20 Langseth sosialweb

Då er dei fleste presentasjonane frå Skole i digital utvikling lagt ut.

Posted via email from ghveem