Gratis matteprogram – Hardware.no

Microsoft Mathematics er et program som gjør det mulig å løse matematiske oppgaver. Programmet er laget for studenter, og det kan blant annet brukes til å løse ligninger og tegne grafer i 2D og 3D.

Programmet virker som en håndholdt kalkulator, og har flere verktøy som kan brukes til å løse matematiske problemer («Equation Solver», «Formulas and Equations», «Triangle Solver»), og konvertere fra den ene måleenheten til den andre («Unit Converter»).

Last ned

Microsoft Mathematics 4.0 finner du på microsoft.com. Programmet krever Windows XP, Vista eller Windows 7.

Posted via email from ghveem

iTest – Computerised examination made easy

iTest is an application which allows you to take advantage of the best of computerised examination.

iTest consists of two programs:

  • iTestServer – question/answer database editor and exam server
  • iTestClient – test client used by students, connects to the server

iTest makes it easy to:

  • Create and organise a database of questions and answers
  • Set up a server and a printer
  • Connect a client computer for each student, which generates a test according to your server settings

Supported platforms:

  • Apple Mac OS X (Universal)
  • Linux/Unix (Source code)
  • Microsoft Windows (Installer)

Lærarar må jo dokumentera at elevane lærer noko og då må det testar til, helst slike ein med enkle grep kan laga statistikk av. Etter kvart vert elevane ganske flinke til å ta testar, kanskje dei lærer noko av det og…

Den andre måten å bruka testar på er å la elevane laga spørsmåla og svaralternativa (viss ein no skal ha fleirvalsoppgåver). Fokuset skal vere på fagkompetanse. Du som lærar kan jo oppfordra dei til å ha måla frå kunnskapsløftet framfor seg når dei lagar spørsmåla. Kva spørsmål kan ein stilla for at elevane skal visa kompetansen sin?

Mange skular bruker LMS (fronter/its learning/PedIt, MLG) for å adminstrera slikt. Ein kan og bruka t.d. skjema i google docs til glosetestar eller andre prøvar.

Dersom du vil ha ei system for testing, deling av spørsmål (slik at fleire elevgrupper/klassar/lærarar kan oppretta og dela spørsmål) kan kanskje iTest vera noko for deg.

Digital testing kan du lesa mykje om hos Svend Andreas:
http://gjemmesiden.blogspot.com/search/label/Digitale%20tester
http://www.aitel.hist.no/~svendah/FoU/digitest.php

Posted via email from ghveem

Se, så fine bein jeg har! – ITavisen

Ikke din egen
Det er riktignok ikke din egen kropp du ser, men en som er tatt fra en anonym CT skanning. Gruppen tok denne skanningen, og la den som en videolag på toppen av ditt bilde som kommer opp med Kinects kamera.

Det er uansett en morsom mulighet å kunne flytte seg rundt og se hvordan skjelettet er under kroppen, og det virker veldig realistisk.

Huden i 3D
Gruppen stanser ikke med dette. De jobber blant annet med muligheten til å skanne huden, for så å rekonstruere den i 3D. Dette kan senere brukes for å se etter svakheter i huden, og til og med hudkreft.

Nok ein grunn til å investera i spelemaskinar på skulen…

Posted via email from ghveem

Student DOG Organizer – A Superb Digital Organizer You Should Check Out [Windows]

digital organizer

Heldigvis vert fleire og fleire lærarar og elevar klare over potensialet i OneNote, kanskje det programmet som har størst potensiale i læringsarbeid.
Men alle har ikkje OneNote, kanskje fordi ingen på IT-avdelinga (som ofte er premissleverandør for IKT i læring) har sett verdien i OneNote. Då kan Student DOG Organizer vere eit alternativ.
Omtale og demo: http://www.makeuseof.com/tag/student-dog-organizer-superb-digital-organizer-c…

Programmet er gratis, men det kan sjå ut som om det er reklame (for spel) nede til høgre i programmet.
Nedlasting: http://download.cnet.com/Student-Dog-Organizer/3000-20415_4-75289356.html?tag…

Posted via email from ghveem

Norskressurs: Spesialeffektar i film

I samband med jobb har ein elev spurt meg om hjelp til å laga ein film med spesialeffektar. Eit av måla er å la han vera inne i filmane og effektane han skal presentera. Det får me nok til med ein einsfarga vegg, proffane bruker greenscreen og chroma keying.

I den samanhengen har eg ramla over ei liste med gode døme på spesialeffektar. I tillegg legg eg til nokre som tilfeldigvis er i interessefeltet mitt og.

Stikkord: rotoscope, kite, PIP

Animusic er kanskje ikkje spesialeffektar, men verdt å ta ein kikk på uansett. Dei har gitt ut minst to DVDar med ulike songar..

Stikkord: CAD, 3D, simulering, musikk.

100 år med spesialeffektar demonstrert gjennom ulike filmklipp:

Tron Legacy er vel for det meste laga på data…

Kva er eigentleg spel og kva er ikkje?

Utviklinga i verda i veldig grove trekk vert vist gjennom ein stop-motion animasjon basert på 2100 ark teikna for hand.

Heime hos oss går det mykje i Lego, og minstemann er ein kjennar innan sjangeren Lego Star Wars på youtube…

Ein treng eigentleg ikkje meir enn kreativitet og eit kamera for å laga fantastiske filmar (og ein plan og tid…). Denne musikkvideoen er laga med stop-motion.

Dette var eit lite tillegg og utdrag frå denne oversikta, mykje meir finst på youtube og så kan du finna fagstoff og fleire døme hos NDLA.

SimReal – simulering i fleire fag.

SimReal (utvikles ved Universitetet i Agder) er et interaktivt simulerings- og lærings-verktøy i realfag.
Verktøyet er ment å skulle være et supplement til tradisjonell undervisning innenfor områder hvor temaer er vanskelig å forklare/visualisere/utføre.
SimReal inneholder kalkulator og måleverktøy slik at brukere kan arbeide interaktivt med verktøyet.

Posted via email from ghveem