Norsk kulturråd: DigitalMuseum

Målet med DigitaltMuseum er at museas samlingar skal vere lett tilgjengeleg for alle interesserte, uavhengig av tid og stad. Samlingane skal enkelt kunne nyttas til studiar, undervisning og bildesøk. DigitaltMuseum inneheld over 800 000 gjenstandar og foto. Frå februar 2011 omfattar basen også kunstobjekt.

Meir enn 40 norske museum deltek med digitaliserte verk frå samlingane.
Sjå også deltakande institusjonar.

Publikum kan søke blant bilete, gjenstandar, teikningar og bygningar. Om publikum har meir informasjon om eit objekt kan dei bidra med å skrive ein kommentar på sida til objektet. Besøkande kan også legge inn nøkkelord (tags) på objektet, til dømes ord som skildrar utsjånad eller tema, løfte fram detaljar eller anna som ikkje er omtalt i den teksten museet har lagt inn. Nøkkelorda blir søkbare også for andre.

DigitaltMuseum er utvikla av KulturIT og støtta av Norsk kulturråd (tidlegare ABM-utvikling).

http://www.digitaltmuseum.no/

Posted via email from ghveem

Facebook – Pedagogisk fallitt – Nyheter fra Sunnmørsposten – Nordvestlandets største avis

– Om elevane konsentrerer seg om facebook i staden for undervisninga i timen, er det eit pedagogisk og sosialt problem, ikkje eit teknologisk problem, seier Nygard.

– Facebook i timen er i seg sjølv ei ny utfordring i skulen. Men det å halde kontroll i klasserommet er ei eldgammal utfordring for læraren, seier Nygard.

via smp.no

Klasseleiing, klasseleiing, klasseleiing!
Praktisk tips: korte tidsfristar (5, 10 minutt) gjer at elevane ikkje har tid til andre ting. Dei fleste jobbar best under press..

Posted via email from ghveem

Teach Parents Tech

Hello:  
I’m really:  
that you’ve been using your computer these days.

http://teachparentstech.org har nokre tilsette hos Google sydd saman ein ressurs knytt til digital kompetanse. Her kan ein skreddarsy opplæringspakkar til mor, far eller andre og senda korte videosnuttar der ein lærer det ein treng.

Kanskje elevane kunne lært noko her og?

Posted via email from ghveem

Best praksis: Å håndtere informasjon og ressurser i klasserommet

Et eksempel på en fin kombinasjon av tilgjengelighet og pedagogisk struktur fikk jeg i dag via Kirsti Slettevoll. På sin facebookside publiserte hun en lenke til NRK Skoles nettsider. Dette er et bibliotek med mengder av små film- og lydsnutter fra NRKs arkiv som kan anvendes i undervisningssammenheng. Foreløpig er ressurser til norsk, naturfag og samfunnsfag gjort tilgjengelige i et sinnrikt sorteringssystem der læreplanmålene i Kunnskapsløftet er klikkbare slik at du raskt kan finne aktuelle ressurser. 

Som du ser av eksemplet under, er multimedieressursene knyttet direkte til læreplanmålene:

Posted via email from ghveem

Lag enkle læringsressursar med wallwisher

I går skreiv eg litt om Khan Academy som har laga ein fantastisk læringsressurs for å drilla, testa og læra matematikk. Dei har veldig mykje anna spanande og, men det er kanskje ikkje så smart å gi elevane beskjed om å surfa innom nettsida for å læra seg matematikk. Det er ofte lurt å strukturera litt for elevane. «Les side X, besvar oppgåve Y, samarbeid med naboen om oppgåve Z og bruk nettside Q som støtte.
Det finst mange måtar å gjera slikt på, men eg vel å fortelja om desse:

Eg bruker t.d. mindmanager for å laga planar for timar. Då bruker eg den innebygde nettlesaren («browser» heilt nede til høgre for å surfa til t.d. www.ndla.no. Så klikker eg meg fram til sidene eg vil elevane skal lesa og klikker så «Add to topic». Då får eg ei liste med nettsider som skal besøkast og denne lista kan eg så dela med elevane som eit interaktivt kart i pdf, som nettsider eller som enkeltside i vårt LMS. Elevane treng ikke mindmanager.

Eg bruker http://exelearning.org/ for å laga sider (og inkluderer ei side på ndla.no lett), deretter eksport til nettsider eller til IMS/læringspakkar i LMS.

Men så, tilbake til Khan academy. Korleis skal eg få til noko slikt?

Eg har testa og funne ut at http://Wallwisher.com ikkje kan gjera det same, men det er brukande likevel.
Dobbeltklikk for å laga ein boks, skriv inn tekst og legg inn lenke til ressurs. Elevane kan svara ved å dobbeltklikka og så skriva tekst og/eller lenka til noko. Og du som lærar kan sjølvsagt velje å moderera svara. Eller ein kan henta inn svara i eit eksternt skjema i t.d. google docs. Du treng ikkje kursing for å ta i bruk wallwisher, det er rimeleg intuitivt.

Test gjerne http://www.wallwisher.com/wall/ghveem og gi gjerne kommentarar direkte på dømet og i kommentarfeltet her.

Posted via email from ghveem

Den usynlige mannen « Martin Bekkelund

Fordi teknologien er usynlig, abstrakt, komplisert og utformet av mennesker, er det få som reflekterer over at teknologi kan være noe negativt, til tross for at intensjonene kanskje er gode.

Det er mandag morgen, og du skal på jobb. Idet du kommer ut døra treffer du en velkledd mann i sort dress, hvit skjorte og et tynt, sort slips. Du ser på ham og han ser på deg gjennom et par store, mørke solbriller. I den venstre hånden holder han en notisblokk, i den høyre en penn. Han noterer noe på notisblokken og stikker den i lommen.

Når du går nedover veien legger du merke til at mannen følger etter deg, mens han stadig noterer på notisblokken.

Etter en stund har du fått nok og bestemmer deg for å konfrontere mannen med hans oppførsel. Hvorfor følger han etter deg? Og hva er det han noterer i notisblokken sin? Mannen gir deg et ignorant tusenmetersblikk gjennom de mørke solbrillene. Han svarer ikke.

Det du ikke vet er at mannen er fra politiet, og er et ledd i myndighetenes nye satsing for å forhindre terror og alvorlig kriminalitet. De skal overvåke alle mennesker, uansett om de har gjort noe galt eller ei, for å sikre seg beviser i tilfelle du skulle gjøre noe galt.

For oss som bor i et fritt samfunn hvor rettssikkerheten står sterkt høres dette helt usannsynlig ut. Vi ville aldri akseptert menn som følger etter og overvåker oss.

Problemet er at mannen allerede eksisterer. Men det er en liten forskjell på mannen beskrevet i denne historien og mannen som allerede eksisterer. Han er usynlig, og finnes foreløpig kun i EU. Mannen som overvåker oss er ikke en mann av kjøtt og blod, men en usynlig robot som samler inn informasjon om hvordan vi bruker våre elektroniske hjelpemidler. Hver gang du ringer noen er han der og noterer seg hvem du ringer, når du ringer og hvor du befinner deg når samtalen tas. Det samme når du sender SMS, e-post eller bruker internett. Og med en smarttelefon i lomma blir vi gjenstand for kontinuerlig overvåking.

Menn i mørke dresser og solbriller som overvåker oss i gatene er selvfølgelig uakseptabelt. Hvorfor skulle det være mer akseptabelt med samme overvåking bare fordi mannen er usynlig? Det er derfor du skal si nei til Datalagringsdirektivet som Arbeiderpartiet ønsker å innføre i disse dager.

Denne teksten er å anse som Public Domain. Hvis du misliker den overvåkingen Arbeiderpartiet legger opp til med Datalagringsdirektivet kan du kopiere denne teksten, publisere den på din egen blogg og oppfordre andre til å gjøre det samme.

Posted via email from ghveem

Yes, The Khan Academy IS the Future of Education (video) | Singularity Hub

Berre på engelsk, men likevel ei gullgruve av ein læringsressurs når det gjeld matematikk. Elevane treng ikkje vera så gamle før dei skjønner kva dei skal klikka på for å gå vidare til neste oppgåve heller. Dersom ein kjem til oppgåver ein ikkje får til kan ein velja å sjå videoar der ein får opplæring.

Tenk no om Udir og NDLA kunne fått til noko slikt saman!

Og tenk viss ein som lærar hadde slike verktøy for å laga læringsressursar eller læringsstiar på ein enkel måte.

Posted via email from ghveem

ZoomIt – Obligatorisk for lærarar!

ZoomIt is screen zoom and annotation tool for technical presentations that include application demonstrations. ZoomIt runs unobtrusively in the tray and activates with customizable hotkeys to zoom in on an area of the screen, move around while zoomed, and draw on the zoomed image. I wrote ZoomIt to fit my specific needs and use it in all my presentations.

ZoomIt works on all versions of Windows and you can use pen input for ZoomIt drawing on tablet PCs.

Eit av dei viktigaste verktøya mine på windowsmaskinar er Zoomit.
ZoomIt er ein lite program som ikkje treng installering, ein lastar ned, pakkar ut og startar programmet. Deretter ligg programmet og kjører i systemtrauet (dei små ikona nede til høgre på skjermen).
ZoomIt gjer det litt lettare for meg å undervisa:
Eg held inne Ctrl og så 1 på tastaturet for å zooma inn på skjermen.
Ctrl 2 for å teikna på skjermen med muspeikaren, Ctrl 3 for nedtelling (du kan velje kor lenge. Og til sist Ctrl 4 for Live Zoom (Zoom og muspeikar).

Ein særs nyttig verktøy når ein viser t.d. NDLA eller noko på andre nettsider. Timeren blir brukt til tidsfristar på arbeidsoppgåver i timen og eventuelle friminutt.

Test og bruk!

Posted via email from ghveem

5 Different Ways To Generate Ideas Using Brainstorming Apps

5 Different Ways To Generate Ideas Using Brainstorming Apps

by Saikat Basu on Feb. 7th, 2011

6 Excellent Brainstorming and Mindmapping Sites.

Since then, there have been quite a few of them that have featured in our directory. Let’s dig some of them out and see the different ways they can help us to pick our own brains.

Bruk idemyldring når du introduserer neste tema i klassen. Kva kan elevane frå før? Kva stikkord høyrer til temaet? Kva er dei viktigaste orda?

Posted via email from ghveem