Utdanning – Hvorfor lykkes vi ikke med IKT i skolen?

  • Roger Stjernberg er tidligere lærer og journalist, og jobber som forretningsutvikler i it’s learning.

 

Norge er verdensledende når det gjelder å legge til rette for å bruke informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT) i skolen. I grunnskolen øker PC-tettheten, og i videregående skole har nå alle elever bærbar PC. I tillegg har nesten alle norske skoler har i dag innlagt bredbånd og bruker en digital, internettnettbasert læringsplattform.

Posted via email from ghveem

Skole + Wikipedia = sant – kultur – Dagbladet.no

ENKELTE SER på Wikipedia først og fremst som et sykdomstegn i arbeidet med kunnskapsformidling og læring i skoleverket. Andre understreker nettleksikonets fleksibilitet og uovertrufne omfang.

Vår forskning peker mot at Wikipedia uansett er kommet for å bli, det er derfor kanskje mer relevant å diskutere hvordan Wikipedia virker inn på norske elevers læringsarbeid, og hvordan man kan optimalisere anvendelsen av denne ressursen, og unngå de prinsipielle diskusjonene for eller mot oppslagsverket.

I SÅ MÅTE har vi tre konkrete innspill. For det første er et de mest paradoksale trekkene ved dagens bruk av internettet i skolen at økt kunnskapstilfang kan bidra til å redusere kunnskapsbruken. Internett har ofte blitt tillagt rollen som en åpner ut mot verdenssamfunnet, som mer eller mindre gir tilgang til et uendelig univers av varierte og autentiske kilder. Wikipedia virker derimot på mange måter i motsatt retning. Suksessen til dette nettstedet er blitt så formidabel at det fort kan virke begrensende for elevenes kildetilfang. I sine søk kommer elevene raskt inn på Wikipedias sider, men er så fornøyde med det som tilbys der at de ikke fortsetter søkeprosessen.

Resultatet kan være at elvene slik holdes unna andre kilder på nettet og ellers. Slik sett er nettopp Wikipedias suksess kanskje det største pedagogiske problemet i den norske skolen. Wikipedia er i ferd med å tilrane seg et kunnskapshegemoni som læreren og den tradisjonelle læreboka tidligere representerte

Heldigvis har 19 fylkeskommunar satsa på http://NDLA.no som minsker avstanden mellom lærebok og internett/wikipedia.

Blir ein irritert over at informasjonen ein finn på wikipedia er feilaktig eller at det manglar viktig informasjon står ein jo fritt til å forbetra artikkelen.

Posted via email from ghveem

Google – Google gir deg kunst – ITavisen

Nytt prosjekt lar deg utforske gallerier.

Nå skal du kunne nyte verdens mest berømte gallerier fra sofaen. Google lanserer nemlig nå noe de kaller Art Project, en nettside som bruker Street View-teknologi til å la deg navigere deg rundt ærverdige museer. Du kan klikke deg gjennom gangene i legendariske kunstsamlinger i verdens storbyer akkurat som du fra før kunne gjøre rundt i gatene.

Se deg rundt
Bildekvaliteten er ikke overveldende bra, og museene har selv kunnet be om at visse kunstverk blir sensurert av rettighetsgrunner, men det er fortsatt en kul funksjon.

http://www.googleartproject.com/

Posted via email from ghveem

Føredrag: MK-nettverk om web 2.0

I går var eg så heldig at eg fekk halda eit lite føredrag om web 2.0, eit par smarte verktøy og litt om personlege læringsnettverk for rundt 70 MK-lærarar og andre i Tønsberg. Slike bestillingar på føredrag vert det fleire og fleire av og då er eg glad for at eg kan bruka elluminate/learncentral.org. Det gjer at reisetida vert 10 minutt (kobling og administrering) i staden for fly og anna. Den tekniske løysinga krev litt trening og tilpassing. Mellom anna kan det vere smart å gjera slik at mikrofonen ikkje står på når høgtalarane er på. Dialogbasert undervising er og litt vanskeleg sidan det forsvinn nokre sekund mellom sendar og mottakar.

Uansett, presentasjonen er lagt ut som nettsider og som PDF med stikkord. Undervegs i presentasjonen fekk deltakarane oppgåver gjennom google skjema, ei ypperlig løysing der eg kunne sjå svara med ein gong.

Takk til Tom/@tom_knudsen, John Eivind/@johneivind007 og Rune/@bitjungle for innspel og tips.