Om Ung 3.0 « Ung 3.0

Utgangspunktet for konferansen Ung 3.0 er kunnskap om ungdom og deres medieliv, og de mulighetene dette gir oss når det gjelder kunnskapsdeling og kommunikasjon med målgruppen.

Ungdom er aktive brukere av digitale medier som mobiltelefoni, Internett, dataspill, TV og film. Gjennom nettsider som YouTube er de også selv med på å produsere og dele innhold for nettet. De ulike mediene blir benyttet både som en sosial arena og møteplass og som et sted for informasjonsinnhenting og underholdning. Vi ser også at blant annet blogging og Facebook i økende grad er med og setter dagsorden sosialt og politisk. Dagens mediebruk innebærer et paradigmeskifte gjennom den forventningen deltakerne har om deling, dialog og åpenhet og om en rask og direkte tilgang på informasjon.

Elevane er flinke til å laga små innslag frå konferansen, og i etterkant kan ein sjå videoopptak frå fleire av sesjonane.

Posted via email from ghveem

forskning.no > Skulen og fryktbransjen sine nyttige idiotar

Skulen og fryktbransjen sine nyttige idiotar

Datamaskina sitt inntog i skulen har skapt panikk blant ein del lærarar og politikarar. Mange roper på Facebook-forbod og stenging av Internett i klasserommet. Det er heilt feil veg å gå.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

God kronikk av Arne Olav. Kva gjer me vidare? Kva type oppgåver må me gi?

Posted via email from ghveem

Teacher Experience Exchange

Popplet. It features a combination of mindmapping, online bulletin board and alternative presentation tool. Due to its ease of use and powerful features, Popplet has great potential for a wide range of grade levels. You can even use it as your classroom homepage! Let’s take a look at the features and some classroom strategies.

Tip: Watch this step-by-step video on using Popplet in the classroom.

Posted via email from ghveem

Læreren betyr mest – Meninger – Madsen – Aftenposten.no

Hva som virker

Det som er viktig, er at elevene selv vet nøyaktig hvor godt eller dårlig de presterer, hva de kan og hva de ikke kan, og selv kan redegjøre for dette til læreren. Kontakt og interaksjon mellom elever og lærere er en forutsetning for slik realitetsorientert selvrapportering.

Rapporten rangerer én innsatsfaktor høyere enn noen annen for at skolen skal lykkes, og det er læreren. Kvaliteten på læreren er alfa og omega, konkluderer Hattie.

Concept maps kjem på plass 33…

Posted via email from ghveem

Tid for rollebyte – bt.no

Verdas fremste forskarar, rikfolk og regjeringar kappast for tida om å finne svaret. Motivasjonen er enkel og kraftfull: Dyktige lærarar er den viktigaste faktoren som påverkar resultatet i skulen. Eit kjapt søk på nettet viser at Australia er på sporet: Deira forsking viser at

dei dyktigaste lærarane er meir fleksible i undervisninga og opptekne av eleven sitt behov. Dei brukar mindre tid på detaljerte planer, og skapar miljø der det er lov å prøve og feile. Sjølv konservative britar har tatt eit oppgjer med tjue års detaljstyring, og vil ha meir sjølvstendige lærarar.

Ein professor oppfordra attpåtil lærarane til å drive «kreativ undergraving»av nasjonale strategiar.

via bt.no

Siri Lill Mannes har gode synspunkt på kva dei gode lærarane gjer.
Du må ha relasjonar til elevane dine, du må undervisa så klart at alle forstår, men likevel engasjera. Og sist, men ikkje minst: karakterar treng ein ikkje snakka om, dei er vel mest for å samanlikna med andre? Er ikkje målet å konkurrera med seg sjølv? Bli betre? Forstå meir? Visa at ein meistrar?

Posted via email from ghveem