Stortingsmelding 22. – regjeringen.no

Meld. St. 22 (2010 – 2011)

Motivasjon – Mestring – Muligheter

God bruk av IKT betyr ikke at alle elever skal være på nett hele tiden. Bruken av digitale verktøy skal være målrettet og styrt av læreren. Ofte vil det være naturlig at elevene slår ned skjermen og at en prosjektor eller interaktiv tavle benyttes i stedet for individuelle PCer. Regler for IKT-bruk som følges opp, kan hjelpe elevene til å konsentrere seg om oppgaven.

Sosiale medier kan utvide den pedagogiske praksisen i skolene, gi læreren flere verktøy og elevene flere muligheter i sin læring, og må forstås som supplement til, ikke en erstatning for, andre læringsressurser.

Skolen må henge med i den digitale utviklingen, men på egne premisser. Det finnes allerede gode sosiale medier som er utviklet for skolebruk, for eksempel Space2cre8

Det er allerede mange skoler som bruker ulike sosiale medier i opplæringen i dag, men bruken og pedagogikken virker ofte å være basert på enkeltlærere og tilfeldige initiativer. Vellykket bruk av nye verktøy fordrer endret praksis. Dette krever økning av digital kompetanse hos lærer, tilgang til utstyr, en kultur som understøtter ny praksis, og ikke minst en ledelse som understøtter og legitimerer endring.

Erfaringer fra nasjonale skoleutviklingsprosjekter viser at skoleledelsens engasjement, involvering og oppfølging er av grunnleggende betydning for å lykkes med endring av praksis i skolen. Skoleledelsen må sette dagsordenen, være endringsvillig og jobbe langsiktig og målrettet. Det er derfor nødvendig at skoleledelsen har god kjennskap til det læringspotensialet som ligger i bruken av digitale verktøy.

Har bare kikka på IKT-biten og finn mykje fornuftig. Veldig spent på korles den virtuelle skulen i matematikk blir. Blir den bygd med utgangspunkt i http://khanacademy.org kan det jo blir riktig bra.

Posted via email from ghveem

Elevoppgåve: Tidslinje – Språklige forhold 1900 til i dag

Tidslinje

 

Her har jeg laget en tidslinje som visuelt gir leseren ett lite innblikk i 
hvordan den skriftlige perioden mellom 1900 og til idag så ut.
Noen steder har jeg linket videre inn i nettsiden der det står 
med detaljert forklaring på forskjellige perioder.

Med løyve frå eleven får eg presentera og dela dette særemnet i norsk.
Eleven har valt å setja saman særemnet sitt på google sites.
På nettsidene finst det ei flott tidslinje, dagsaktuelle søk (RSS) og ikkje minst grei oversikt over endringar («Ny nettstedaktivitet»).

Ta gjerne ein kikk på https://sites.google.com/site/spraakligeforhold/tidslinje og
https://sites.google.com/site/spraakligeforhold/

Bruker du eller dine elevar google sites?
Kunne det vore noko for deg?

Posted via email from ghveem

Anleggsmaskinavdelingavdelinga med film og video

Anleggsmaskinavdelingavdelinga med film og video
15. april 2011

Dei siste vekene har 2ANB dokumentert læringa med film, video og tekstar. Deler av dette er nå lagt ut.
 

Skrevet av Guttorm Hveem

Av høgdepunkta må vel «De tre maskinene grave som skulle til dieseltanken og gjøre seg tunge» nemnast.
Du kan sjå fleire av bileta og filmane ved å klikka «landslinjer» eller velgje utdanningsprogram/anleggsmaskin. Klarar du ikkje å venta så klikk i vinduet under for å opne ei speleliste frå youtube…


Du kan bla gjennom bilete og

Filma med m.a. Contour HD hjelmkamera, Samsung U10 og iPhone.

Posted via email from ghveem

Edugame: openBVE – Togsimulator

Skjermbilde_2011-04-27_kl

«openBVE includes detailed per-car simulation of the brake systems, friction, air resistance, toppling and more. In 3D cabs, the driving experience is augmented with forces that shake your simulated body upon acceleration and braking, as well as in curves. Besides that, openBVE features a 3D positional sound system best enjoyed with surround speakers, train exteriors and timetables for the current run. Finally, via the main menu, routes and trains be easily selected to start a new session, the controls can be configured to keyboard or joystick devices, and a variety of options can be selected.
Compared to other simulators of the genre, especially compared to commercial games, openBVE has its main focus on realism, not necessarily on user-friendliness. You should be willing to study operational manuals for the routes and trains you want to drive, and will in many cases not get along by just memorizing a few keystrokes. If you can identify with this focus, openBVE might be the right simulator for you.»

Kan ein togsimulator brukast til læring?
Kanskje i matematikk (tid, fart, avstand), fysikk, geografi eller samfunnsfag?
Kikk gjerne på skjermbilete http://openbve.trainsimcentral.co.uk/screenshots.html og kom gjerne med forslag.

Posted via email from ghveem

Infografikk: Undervisningsidear

Dette er deler av ei skisse i praktisk arbeid med informasjonsgrafikk (infographics).

Kunnskapsmåla er henta frå Design og handverk

Kunnskapsmål

Generelle

 • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk. Kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere er sentralt. Det innebærer videre bruk av fagspråk, formidling av egne meninger og deltakelse i faglige diskusjoner.
 • Å kunne lese i design og håndverk innebærer å finne, reflektere over, forstå og anvende aktuell faglitteratur innen design og håndverk. Det innebærer også å tolke og bruke skriftlig og visuelt språk, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.
 • Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere håndverksprodukter og tjenester. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse.
 • bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon
 • vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter
 • bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester
 • visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere
 • konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet

Infografikk

Stikkord: Informasjon, overflod av informasjon, vanskelige tema, konkretisera, visualisera

Lettare å forstå?

Hans Rosling gjer det på ein fin måte: 200 land gjennom 200 år på fire minutt

Fleire døme

Kor blir ungdom utdanna?

Kva er best av te og kaffe?

Det svarar seg...

Flaskevatn?

Stor samling

Kva er infografikk?

For mykje web 2.0?

 


Tips til verktøy


Oppgåve

Velg ei av desse, eller kom med forslag

Ditt liv – Kven er du? Kva har du gjort? Korleis har livet ditt utvikla seg til 2060?

Lag infografikk for skulen

Lag infografikk for din kommune

Lag infografikk for eit fylke

Lag infografikk for ein organisasjon

Lag infografikk for eit produkt

Presenter: Norsk mediebarometer 2010

Presenter ei av desse datasamlingane


Krav

 • Minst ein grunnfarge
 • Minst tre fargar
 • Minst fem element du har laga
 • Minst to lovleg henta element
 • Minst ei framstilling av relevane tal (diagram eller liknande)
 • Minimum 10 ord
 • Maksimum 100 ord
 • Illustrator og/eller photoshop som hovedverktøy

Ressursar

Døme på ikon og element

Lovlege bilete

http://flickrcc.bluemountains.net/

http://search.creativecommons.org

Steg for steg og opplæring

Photoshop – steg for steg

Illustrator – Steg for steg

Fleire opplæringsvideoar


Prosess (fritt etter ndla.no)

 1. Idéutvikling
  Lag små enkle skisser eller tankekart. Inspirasjon finner du i naturen og blant menneskene omkring deg. Bruk gjerne kamera til støtte for hukommelsen.
 2. Planlegging
  Velg uttrykk, virkemidler, komposisjon, materialer og teknikker.
 3. Gjennomføring
  Lag skisser og arbeidstegninger. Start produksjon. Ikke vær redd for å eksperimentere og husk å gjøre notater underveis.
 4. Vurdering
  Vurder resultatet med et kritisk blikk og finn ut hvilke justeringer du bør gjøre før du leverer produktet fra deg. Du må be en annen elev om vurdering og konkrete tips til forbedring.
 5. Dokumentasjon
  Lag ei arbeidsmappe/rapport der du samler alle skisser, notater, kildehenvisninger og forklarer og begrunner de vurderinger og valg du har gjort underveis. Husk, det er mulig å beskytte et designprodukt.
 6. Muntlig presentasjon av produkt. Du skal presentere produktet ditt og grunngi valg av informasjon og elementer. Du skal fortelle om tre ting du har lært og en ting du kan bruke videre.

Vurdering

 • sammensetning/komposisjon
 • fargebruk
 • bildebruk
 • grafikk/symbolbruk
 • kreativitet
 • lesbarhet – kor lett er det å skjønna innhaldet?
 • dokumentasjon
 • presentasjon

Relevante lenker:

http://www.diigo.com/user/guttorm1979/infographics

Versegod, du kan bruka akkurat det du vil, men eg håper du forbetrer opplegget og kommenterer her etterpå.