PISA – læringsstrategiar og lesing: «Vi kan ikke si vi er fornøyde»

PISA-testen er omdiskutert, det har eg ikkje tenkt å diskutera, men eg tenkjer litt når eg les følgjande hos Aftenposten:

Frå faktaboksen

*PISA kartlegger også elevens læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning. Elevene svarer også hvordan de oppfatter forhold ved skolen, som arbeidsmiljøet i klassen.

Frå artikkelen

Utdanningsforbundets nestleder, Haldis Holst, mener de dårlige resultatene først og fremst skyldes at lærerne ikke vet hvordan de skal bruke IKT i undervisningen.

– Det har vært for mye fokus på det tekniske, og for lite på kompetansen til lærerne. Det er nødvendig med etterutdanning og veiledning for å gi elevene best mulig undervisning. Det holder ikke med et intensivkurs nå og da, sier hun til Aftenposten.no.

 

Rugtvedt kjenner seg ikke helt igjen i Utdanningsforbundets kritikk.

– Dette handler ikke kun om penger, men om arbeidsmåter og hvordan vi bruker IKT i undervisningen. Vi må heve kompetansen til lærerne, og få en bedre pedagogisk bruk av IKT, parerer hun.


via aftenposten.no

1. Har norske elevar gode læringsstrategiar? Har dei fått opplæring i slikt? Brukar dei læringsstrategiar? Kor mange har dei og korleis bruker dei desse på lesetestar? Enn i det daglege?

2. Nei, det held ikkje med å setja straum på tradisjonar, metodar og pensum. Me må gjera noko meir, med vurdering, oppgåver, metodar, pensum og ikkje minst bestemma oss for kva tid og kvifor me bruker IKT. Skal elevane læra av, med eller gjennom teknologi? Kven skal sørgja for dette? IKT-senteret? UDir? Eller vert det opp til kvar rektor eller lærar å ta ansvar?

Eg vurderer å bli endå meir evangelist for mindtools (Stikkord: aktive, skapande, kreative, tenkjande elevar…)

Fikk svi for juksingen da han begynte på lærerskolen – Kva gjer me med oppgåvene?

Den gamle og nye skole

– Jeg forstår ikke at ikke lærerne setter ned foten og sier nei til mobiltelefoner, mp3-spillere, og pcer med nettverktilgang under prøvene. Jeg vet uansett disse sakene om juks fører til mye debatt på lærerværelsene om dagen, sier Iversen, som med sin utdannelse ikke har jobbet i skolen selv, men jobber som pedagog.

– Det er på høy tid at det fokuseres på dette. Lærernes hovedoppgave er at elevene skal tilegne seg kunnskap, det gjør de ikke ved juksemetoden. Da skyter de seg selv i foten, sier han.

Eg trur fleire må tenkja nytt når det gjeld prøvar og vurdering. Spør ein etter fakta så er det ofte veldig lett å finna ferdige svar på internett. Tradisjonelle oppgåver om forfattarar og andre tema finst det og ferdige svar på, m.a. på http://www.daria.no/skole/ og http://www.skoleforum.com/stiler/artikkel/det.aspx?id=3765. Det finst fleire slike sider, oppgåvene vert ikkje registrert som plagiat i plagiatkontrollen til ephorus heller.

Er det mulig å juksa (finna ferdige svar) på oppgåvene er det vel oppgåvene som er for dårlege?

Klarer me å laga andre typer oppgåver som ikkje spør etter ting som ligg ferdig, men heller utfordrer til å bruka kjelder på ein god måte?
Er eksamensforma på denne måten?
Kan ein kanskje bruka mappevurdering i faga og så avslutta med ein muntleg presentasjon/eksamen med utgangspunkt i denne? Vil ein få vist fleire kompetansemål og unngå skippertak til eksamen dersom ein jobber med mappevurdering gjennom heile året?

Posted via email from ghveem

Digitale verktøy: Slik gjør du det | Norgesuniversitetet

Mange fagansatte har lyst å gå i gang med å bruke mer teknologi i undervisningen sin. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne, eller hvilke valgmuligheter som finnes.

Norgesuniversitetets ekspertgruppe for Pedagogisk bruk av IKT har derfor laget faktaark som er myntet på undervisere som vil gå i gang.

Lurer du på hvordan du kan opprette en blogg eller bruke en wiki? Eller ta i bruk interaktive tavler i undervisningen din?

Ta en titt på faktaarkene!

Blogg

Student-respons system (SRS)

Interaktive forelesninger

Samarbeid på nett i UH-sektoren

Interaktive tavler

Web-tv

Wiki

Posted via email from ghveem

Suksesskriteriene er identifisert! | Rektors blogg

I det siste har det vært stor oppmerksomhet rundt frafall blant studenter ved våre universiteter og høyskoler. Hvordan skal man redusere uønsket frafall? Først trenger man en presis diagnose.

Studieavdelingen ved Universitetet i Oslo har undersøkt frafall og mobilitet blant studenter som begynte på et bachelorprogram høsten 2006. Undersøkelsen tyder på at det finnes en rekke suksesskriterier for studenter som ønsker å gjennomføre studiene på normert tid.

Engasjement og samarbeid?
Kva gjer me for å få til eit godt samarbeid mellom elevane og oppmøte?

Posted via email from ghveem

rIKT liv: Lærernes faglige kompetanse vs IKT kompetansen

Jeg undrer meg ofte over hvorfor er det så utrolig stor andel av skeptiske lærere? Av og til når jeg holder kurs så føler jeg at jeg er en slitsom og pågående kvakksalver som prøver å overbevise dem om at jeg har en vidunderkrem som kurerer det meste. Jeg er ingen kvakksalver og har heller ikke noen vidunderkrem. Datamaskinen skal ikke brukes til alt alltid! Vi tok ikke sertifikatet og kjøpte bil i den tro at vi skulle bruke bilen til all transport (selv om lange køer og økt forurensing kanskje vitner om det.) Vi går tross alt til naboen over veien og mange sykler til jobben, ja vi går tur og løper også, det gir variasjon i hverdagen. Akkurat som databruk i undervisningen. Datamaskinen gjør ikke alle elever supermotiverte og dyktige! Men ved strukturert og planlagt bruk av gode programmer/ressurser så gir det en tilleggsverdi, det bør være udiskutabelt.
via gotaas.blogspot.com

Posted via email from ghveem

Eigen kommentar:
Det er mest nyttig å bruka eit skrujern når du skal skru inn eller ut ein skrue. Ikkje når du skal låsa opp ei dør… IKT er ikkje best til alt, det er innan nokre område det kan vere lurt å bruka IKT.