Feide-tjenester for grunnopplæringen

Feide-tjenester for grunnopplæringen

Her følger en alfabetisk liste over tjenester som er tilknyttet Feide og som er relevante for grunnopplæringen. Det er et bredt spekter av tjenester, fra skoleadministrative systemer til pedagogiske tjenester knyttet til enkelte skoletrinn og fag. Stadig flere tjenester blir tilknyttet Feide.

For at elever og lærere skal få tilgang til godkjente Feide-tjenester med sitt brukernavn og passord, må deres skoleeier (kommune/fylkeskommune) ha nødvendige avtaler på plass med tjenesteleverandøren.

(Liste over alle tjenester som er i produksjon finner du på Feides nettsider)

Feide har mykje lurt på lager, har du t.d. testa Feide OpenWiki eller Foodle?

Posted via email from ghveem

RIKT gir ut gratis ebok – iPad i grunnskolen « iPad i skolen

RIKT (Ressurs for IKT) er en uavhengig kompetanseleverandør for løsninger og opplæring omkring iPad. Nå deler RIKT ut gratis ebok “iPad i grunnskolen” i både ePub og PDF format. Her finner du brukerhistorier, undervisningsopplegg, og veiledninger om sentrale funksjoner og programvare. RIKT håper at innholdet vil inspirere deg og at terskelen for å ta i bruk både iPad og delingskultur blir så lav som mulig. Distribuer gjerne eboken videre, den er gratis.

Kanskje noko å læra og å la seg inspirera av her?

Posted via email from ghveem

NDLA i nettbrett-universet « iPad i skolen

Med en imponerende katalog av læringsressurser, personlige innstillingsmuligheter og gode samarbeidsverktøy, framstår nye NDLA skikket til å gi elever i videregående opplæring verktøy til økt læring. Dersom nettbrett brukere kan nyttiggjøre seg tjenesten ligger det solide gevinster også for nettbrett brukerne. Klikkbare læringsmål som tar meg raskt til utvalgte ressurser? Ja takk! Mulighet for å bokmerke artikler og annet fagstoff på min bruker? Come on! Jeg har testet NDLA på iPad for å finne ut om NDLA er et farbart romskip i nettbrett universet

NDLA er brukbart på dei aller fleste dingsar. Med epub kan du til og med lesa på eit lesebrett…

Posted via email from ghveem

Wikipedia:Wiki Loves Monuments 2011 – Wikipedia

Wiki Loves Monuments er en internasjonal fotokonkurranse som arrangeres i september 2011, og har fredede / bevaringsverdige bygninger og elementer som tema. Blant de bildene som sendes inn vil en jury velge ut de beste for Norge. Konkurransen i 2010 var en suksess i Nederland, med 12 500 deltagende bilder av mer enn 8000 ulike fredede / bevaringsverdige bygninger og elementer.

Oversikt over kulturminner: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Monuments_2011/kulturminner

Noko å jobba med i geografi, historie, samfunnsfag eller norsk?
Ta bilete, skriv litt om det osb.?

Posted via email from ghveem