God læringsressurs: BioDigitalHuman

Eg gjetter at ganske mange lærarar kan bruka denne svært detaljerte og gode modellen av kroppen.

Ein kan velje kva deler av kroppen ein vil studera, zooma inn og sjå frå alle vinklar. I tillegg kan ein velje kva system ein vil visa. Klikker ein på hjertet, kan ein sjå og høyra korleis hjertet slår. I tillegg kan ein finna ut korleis kroppen er i ulike tilstandar «Normal Heart Beat», «Arrhytmia: Atrial Fibrillation» og ikkje minst «Golf swing Dynamics for dei som er interessert i å studera korleis musklar og skjellett rører på seg når ein speler golf..
Ein kan og fokusera og bare studera ein muskel eller eit av dei indre organa om ein ynskjer det.

 

Golf sa du?

 

Ein kan og klikka på enkeltelement om ein ynskjer det

 

Kikk på verktøya og finn fram:

 

Prøva?

 

Chrome-addin:

 

Lesa meir?

 

Skolen i digital utvikling – oppsummering (Oppdatert)

To dagar til ende har det handla om skulen digital utvikling.

Ser me noko til denne utviklinga?

Ser me bare på det nære og dei grunnleggjande kunnskapane?

Referatet finn ein her: http://samskrive.ndla.no/sdu11

For å oppsummera twittermeldingar gjennom dei siste tre åra:


#SDU09 http://hashtags.no/t/?tag=sdu09#alltid

30 kvitrarar, 115 kvitringar om

Digital Utvikling Referat Kristin Halvorsen Oljefondet Verktøy Kildekritikk Åndsverkloven Personvern Kunnskap Senter Bruk Innlegg Monitor Trondheim Elever Eirik Undervisning Medier VISA Informasjon Eleven Nett Drammen Åskollen VERA Verê Sesjon LYST Kult


#SDU10 http://hashtags.no/t/?tag=sdu10#alltid

53 kvitrarar, 432 kvitringar om:

Digital Utvikling Personvern Falsk Facebook Thon Ring Læring Kompetanse Mappevurdering Teknologi Bruk Eksamen Refleksjon Kunnskap Nettverk Eleven Hjelpemiddel Verktøy Twitter SesjonNett Internett Danmark Steen Danskene Elever Blogg Det norske Medier


#SDU11 http://hashtags.no/t/?tag=sdu11#alltid

74 kvitrarar, 327 kvitringar om:

Lillestrøm Digital Utvikling I morgen Stand Bruk Elever Matematikk Iphone Digital kompetanse Krav Lærere Kompetanse Takk Flott Tankekart Nett Ring Ungar Elisabeth Susanne Drammenskolen Drammen Lund Andrea Design Validitet Eksamen Sikt Hallelujah


Spørsmåla eg sit igjen med:

Kvar er den langsiktige og strategiske utviklinga?

Kven skal stå for den?

Kvar er udir/kdep, rådmenna, opplæringssjefane og rektorane?

Det nyttar ikkje å skunda seg langsamt alltid. Me løfta augene frå skjermen og det grunnleggjande og sjå lengre enn det!

Kva er vurdering?

Kva er læring?

Kva er eigentleg målet?

Korleis bør me bruka IKT for å støtta læring og vurdering?

Kven kan modellera dette?

Kva kan du gjera?

Kva kan eg gjera?

Kan me gjera noko saman?

IKT Plan Drammen

Her finner du Drammen kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen, i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet.

 
Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene.

Filmar, kompetansemål, døme og så vidare. Flott tiltak. Bruk!

Posted via email from ghveem

Teachers toolbox – Professor John Hattie’s Table of Effect Sizes

Professor John Hattie’s Table of Effect Sizes

Hattie says ‘effect sizes» are the best way of answering the question ‘what has the greatest influence on student learning?». An effect-size of 1.0 is typically associated with:

•  advancing learners» achievement by one year, or improving the rate of learning by 50%

•  a correlation between some variable (e.g., amount of homework) and achievement of approximately .50

•  A two grade leap in GCSE, e.g. from a C to an A grade

An effect size of 1.0 is clearly enormous! (It is defined as an increase of one standard deviation)

Below is Hattie’s table of effect sizes.

Posted via email from ghveem

Skolen i digital utvikling 2011, #sdu11 – del og bruk.

Media_httpskoleledels_xomli

Torsdag og fredag går konferansen «Skolen i digital utvikling» (http://skoleledelse.no/sdu/) av stabelen igjen.

Dersom du har lyst til å få med deg det som skjer kan du følgja med på på desse lenkene:
– Kollektivt referat vert skrive fortløpande: http://samskrive.ndla.no/sdu11

– Det blir sannsynlegvis kvitra ein del under firkantemne #sdu11: http://hashtags.no/t/?tag=sdu11

Og så reknar eg med at det dukkar opp ein del blogginnlegg i etterkant.

Referat vert og publisert i etterkant.

Tips: Klikk på historikk for å sjå presentasjonar frå tidlegare år.

Posted via email from ghveem

Flytter undervisning hjem – bt.no

I høst startet Bjørgvin videregående skole med «omvendt undervisning» i matematikk 1T for elever på førsteåret. Det er lektor i matematikk, Elisabeth Engum, som fant inspirasjon i sosiale medier og via prosjektet «Flipped classroom» fra USA.

– Jeg er opptatt av å bruke teknologi for å støtte opp om god pedagogikk. «Omvendt undervisning» handler om å flytte teoriundervisningen hjem, forteller Engum.

Elevene får i lekse å se teoriundervisningen via små videosnutter på YouTube, som de kan se på laptopen eller på mobiltelefonen. Etterpå må de fylle ut et vurderingsskjema, hvor de skal fortelle det viktigste de lærte i videoen, og  hva som var vanskelig. Dette må de ha svart på en viss tid innen timen skal være.

via bt.no

Les og lær. Lyst til å prøva?

Posted via email from ghveem

Oslo-studenter jukser mest – nyheter – Dagbladet.no

I Norge finnes det ingen oversikt over omfanget av juks på nasjonalt nivå, men Kunnskapsdepartementet har i lengre tid ivret for å innføre et nasjonalt register for å sette en stopper for juksemakerne.

Nasjonalt register? Skeptisk.

Er det oppgåvene som er for dårlege?
Er oppgåvene gode dersom du finn svaret på dei på nettet?
Er det mulig å laga oppgåver ein ikkje kan juksa på?

Posted via email from ghveem