Macros for Teachers: Short cuts in Word to point out grammatical errors (via @JaspreetK1)

Tar det litt lang tid å retta språkfeil i engelske tekstar? Rutineprega arbeid kan ein heldigvis av og til automatisera og effektivisera. Endå betre: Jaspreet har gjort ein stor jobb for deg!

 Retting på datamaskin kan være møysommelig arbeid. Når jeg påpeker språkfeilene i elevtekster, merker jeg at jeg gir nesten de samme kommentarene  om igjen og om igjen. Jeg lurte på om det gikk an å effektivisere prosessen.        Det fikk meg til å undersøke om jeg kunne lage noen hurtigtaster som kunne automatisere merknader om forskjellige språkfeil og andre kommentarer. I Word bruker jo man hurtigtaster som Ctrl + C for å kopiere en tekst,  Ctrl + V til å lime inn en kopiert tekst osv.      Ved bruk av MAKROER i word har jeg oppnådd akkurat dette. Nå slipper jeg å skrive samme merknader om igjen og om igjen. Jeg har også funnet ut at jeg kan sende mine koder til andre og de kan bruke dem på sin PC

via Correcto Ergo Sum: Macros for Teachers: Automatiserte Merknader / Short cuts in Word to point out grammatical errors.

Dette kan vere ei vel så god løysing som markin og knappesett. Eg har ikkje skrive særleg om Markin tidlegare, heldigvis har Bjørn Helge, Elisabeth og Inger Hilde skrive, tenkt og delt noko. Kanskje det er nokon som vil gjere det same for bokmål og nynorsk og?

LEXIN — ordbøker for minoritetsspråklige

LEXIN-ordbøkene er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge. Ordbøkene er oversiktlige og enkle å bruke. All informasjon om et oppslagsord er plassert sammen med oppslagsordet i ordboksartikkelen. I tillegg til opplysninger om ordklasse, bøyning og uttale, finner du enkle forklaringer og eksempler på ordet i konkret og billedlig bruk.

via LEXIN — Hovedside.

Ypperlig verktøy og hjelpemiddel.

 

Steinen: NEOs ti bud

Under paneldebatten på NKUL i dag vart det referert til Norsk Elevorganisasjon sine ti bud om IT i skulen. Det er ganske facinerande at desse kjem frå 1996. Har det vore ei utvikling sidan då? Eller strevar me forsatt med det same?

  1. Det skal være skikkelig opplæring i bruk av moderne IT som en del av pensum i den videregående skolen.
  2. IT skal brukes aktivt som et arbeidsverktøy og et alternativt læremiddel i klasserommene. Alle fagplaner i fag der det faller seg naturlig skal inneholde retningslinjer for bruk av IT i læringsarbeidet.
  3. Utstyrsparken i skolen skal moderniseres og utvides slik at alle elever kan tilbys opplæring i bruk av moderne IT på lik type med utstyr som brukes i samfunnet forøvrig.
  4. Elevrådet på hver enkelt skole skal kunne benytte skolens E-post på lik linje med administrasjon og lærere. ITs muligheter skal også kunne benyttes til å styrke skoledemokratiet og elevenes innflytelse på sin egen skolehverdag.
  5. Alle videregående skoler skal være koblet opp til Internett innen skolestart høsten 96.
  6. Alle elever ved videregående skoler skal ha tilgang til PC, internett, CD-rom, oppgraderte tekstbehandlings- og regnearkprogrammer på skolen.
  7. Alle skolebiblioteker skal være utstyrt med tilgjengelig relevant informasjon på CD-rom.
  8. Det skal gjennomføres etterutdanning av lærere slik at skolen kan komme på banen og bli en formidler av kunnskap om bruk av moderne IT.
  9. Det skal være et statlig ansvar å stille økonomiskeressurser til rådighet, slik at alle sikres like muligheter innenfor opplæring i IT.
  10. Det er et mål at det i alle klasserom skal være moderne IT-utstyr til alle elevene.

Overlevert Kirke- Undervisnings- og Forskningsministeren i ved starten av Norsk Konferanse om utdanning og læring i Trondheim, 19. april 1996.

via Steinen: NEOs ti bud.

Punkt 4. til 7. har vel forbetra seg? (I 1996 hadde me som tok data på vidaregåande programmering i Borland Turbo Pascal…)

Spelbasert lesing? Undervisingside og tips. #MUD

Eit av dei tidlegaste spela eg hugsar frå den digre maskinen (x86-en) med grønt lys på svart bagrunn og 20 MB harddisk har eg tenkt litt på i det siste. Eg er usikker på om det skuldast oljemalinga eller malinga…

MUD er tekstbaserte rollespel på internett som blir spela over telnetprotokollen.

Uansett ein liten introduksjon til spelet:

The Two Towers MUD is a free Multiplayer Online Roleplaying Game set entirely within Tolkien’s world of Middle-Earth, at the time of «Lord of the Rings». We have extensively re-created the lands of Middle-Earth in a rich text environment, from Mithlond to Mordor and the lands of Harad beyond. With over 100,000 rooms and always growing, The Two Towers is a richly developed and highly interactive world. There are hundreds of quests, with rewards great and small, for you to discover.

The Two Towers has an active community of players from around the world who come together to play online. Players join together to create guilds, raid enemy lands, and more.

Online continuously since 1994, The Two Towers is one of the longest running Multiplayer games on the internet and is maintained by a staff of hardworking volunteers who love Tolkien and multiplayer gaming.

I desse spela må ein lesa og gjere val på bakgrunn av det ein les. Det kan vere lurt å laga seg eit lite kart for å ha ei viss peiling på korleis ein kjem seg vidare.

The Two Towers LP MUD
Kor lett er det å navigera i ein slik tekst kan ein kanskje spørje om? Ein kunne sikkert brukt denne typen spel i mange samanhengar. Enkelte vil kanskje lesa fordi akkurat dette handlar om Ringenes herre. Men ein kan jo og bruka det for å trena på å lesa engelsk. Eller ein kan bruka det for å trena lesestrategiar. Og eg er sikker på at du har mange andre gode idear (du gjerne kan leggje igjen i kommentarfeltet).
Eg er rett nok usikker på om det finst noko liknande på norsk.
Men det kan ein jo gjere noko med. Elevar kan laga eit tekstbasert spel eller ei historie der ein vel kvar ein skal vidare til dømes i ein wiki, eller på google sites, eller andre passande system. Kanskje det blir ekstra spanande om ein lagar det til ein barnehage eller til ein grunnskule? Eller kanskje ein skal laga det til ein annan klasse (i wiki) og så la denne klassen forbetre eller forandre historiane?
Det finst ein heil del av desse spela: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:MUD_games
Kven lagar eit på norsk?