Steinen: NEOs ti bud

Under paneldebatten på NKUL i dag vart det referert til Norsk Elevorganisasjon sine ti bud om IT i skulen. Det er ganske facinerande at desse kjem frå 1996. Har det vore ei utvikling sidan då? Eller strevar me forsatt med det same?

  1. Det skal være skikkelig opplæring i bruk av moderne IT som en del av pensum i den videregående skolen.
  2. IT skal brukes aktivt som et arbeidsverktøy og et alternativt læremiddel i klasserommene. Alle fagplaner i fag der det faller seg naturlig skal inneholde retningslinjer for bruk av IT i læringsarbeidet.
  3. Utstyrsparken i skolen skal moderniseres og utvides slik at alle elever kan tilbys opplæring i bruk av moderne IT på lik type med utstyr som brukes i samfunnet forøvrig.
  4. Elevrådet på hver enkelt skole skal kunne benytte skolens E-post på lik linje med administrasjon og lærere. ITs muligheter skal også kunne benyttes til å styrke skoledemokratiet og elevenes innflytelse på sin egen skolehverdag.
  5. Alle videregående skoler skal være koblet opp til Internett innen skolestart høsten 96.
  6. Alle elever ved videregående skoler skal ha tilgang til PC, internett, CD-rom, oppgraderte tekstbehandlings- og regnearkprogrammer på skolen.
  7. Alle skolebiblioteker skal være utstyrt med tilgjengelig relevant informasjon på CD-rom.
  8. Det skal gjennomføres etterutdanning av lærere slik at skolen kan komme på banen og bli en formidler av kunnskap om bruk av moderne IT.
  9. Det skal være et statlig ansvar å stille økonomiskeressurser til rådighet, slik at alle sikres like muligheter innenfor opplæring i IT.
  10. Det er et mål at det i alle klasserom skal være moderne IT-utstyr til alle elevene.

Overlevert Kirke- Undervisnings- og Forskningsministeren i ved starten av Norsk Konferanse om utdanning og læring i Trondheim, 19. april 1996.

via Steinen: NEOs ti bud.

Punkt 4. til 7. har vel forbetra seg? (I 1996 hadde me som tok data på vidaregåande programmering i Borland Turbo Pascal…)

One Reply to “Steinen: NEOs ti bud”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *