Raskt overblikk over #NKUL?

Storify vart rett og slett litt tungvindt. Men heldigvis finst det fleire metodar for å laga oversikter og å kombinera fleire kjelder.
1: Følg NKULposten skrive av elevar.
2: Følg med her (oppdaterer seg sjølv):