God læringsressurs: BioDigitalHuman

Eg gjetter at ganske mange lærarar kan bruka denne svært detaljerte og gode modellen av kroppen.

Ein kan velje kva deler av kroppen ein vil studera, zooma inn og sjå frå alle vinklar. I tillegg kan ein velje kva system ein vil visa. Klikker ein på hjertet, kan ein sjå og høyra korleis hjertet slår. I tillegg kan ein finna ut korleis kroppen er i ulike tilstandar «Normal Heart Beat», «Arrhytmia: Atrial Fibrillation» og ikkje minst «Golf swing Dynamics for dei som er interessert i å studera korleis musklar og skjellett rører på seg når ein speler golf..
Ein kan og fokusera og bare studera ein muskel eller eit av dei indre organa om ein ynskjer det.

 

Golf sa du?

 

Ein kan og klikka på enkeltelement om ein ynskjer det

 

Kikk på verktøya og finn fram:

 

Prøva?

 

Chrome-addin:

 

Lesa meir?

 

Edugame: openBVE – Togsimulator

Skjermbilde_2011-04-27_kl

«openBVE includes detailed per-car simulation of the brake systems, friction, air resistance, toppling and more. In 3D cabs, the driving experience is augmented with forces that shake your simulated body upon acceleration and braking, as well as in curves. Besides that, openBVE features a 3D positional sound system best enjoyed with surround speakers, train exteriors and timetables for the current run. Finally, via the main menu, routes and trains be easily selected to start a new session, the controls can be configured to keyboard or joystick devices, and a variety of options can be selected.
Compared to other simulators of the genre, especially compared to commercial games, openBVE has its main focus on realism, not necessarily on user-friendliness. You should be willing to study operational manuals for the routes and trains you want to drive, and will in many cases not get along by just memorizing a few keystrokes. If you can identify with this focus, openBVE might be the right simulator for you.»

Kan ein togsimulator brukast til læring?
Kanskje i matematikk (tid, fart, avstand), fysikk, geografi eller samfunnsfag?
Kikk gjerne på skjermbilete http://openbve.trainsimcentral.co.uk/screenshots.html og kom gjerne med forslag.

Posted via email from ghveem

Google – Google gir deg kunst – ITavisen

Nytt prosjekt lar deg utforske gallerier.

Nå skal du kunne nyte verdens mest berømte gallerier fra sofaen. Google lanserer nemlig nå noe de kaller Art Project, en nettside som bruker Street View-teknologi til å la deg navigere deg rundt ærverdige museer. Du kan klikke deg gjennom gangene i legendariske kunstsamlinger i verdens storbyer akkurat som du fra før kunne gjøre rundt i gatene.

Se deg rundt
Bildekvaliteten er ikke overveldende bra, og museene har selv kunnet be om at visse kunstverk blir sensurert av rettighetsgrunner, men det er fortsatt en kul funksjon.

http://www.googleartproject.com/

Posted via email from ghveem

Easily Learn 3D Modeling With 3DVIA Shape

Easily Learn 3D Modeling With 3DVIA Shape

by Saikat Basu on Jun. 15th, 2010

3d modelingCreating 3D models and shapes is not as easy as two dimensional ones. The first time I sat in front of the industry standard 3d modeling app Autodesk 3D Max, I didn’t know what to do and where to go. The overwhelming nature of the app didn’t help my lack of imagining things in three dimensions.

Of course, the end results of 3D modeling can blow your mind away. But how do you start off with the elementary stuff and learn 3d modeling step by step? The need calls for a no sweat 3D modeling application for learning the ropes and building simple 3D models.

Dette kan vere eit alternativ til Google Sketchup. Programmet kan brukast i kunst og handverk, matematikk, til animasjon og historiefortelling….
Kva med å teikna gata, bygda, skulen? Og så spele inn ei forteljing til?

Posted via web from ghveem

Google Sketchup – endå meir levande?

Kom over denne videoen der ein viser at ein enkelt kan henta ut modellane ein lagar i sketchup og visa/manipullera med hendene med eit tillegg til Sketchup. Rimeleg tøft, og sjølvsagt kan dette brukast i læring…

Eg bruker ofte Sketchup i undervising og læring. Gjerne knytt til matematikk. Ein kan gi instruksar og spørsmål undervegs som til dømes:
1. Konstruer en garasje med grunnflate lik 42m2

2. Sett opp reisverk, bruk mal fra Google Warehouse (med bilde av malen, må manipulerast for å passa)

3. Sett inn dør, Google Warehouse

4. Sett inn garasjeport, Google Warehouse

5. Sett inn vegger, Google Warehouse

6. Regn ut volum av garasjen
6m * 7m * 3,4m = 142,8 m3

7. Regn ut hvor mange meter 2 tom 4 du trenger til reisverket
16 * 3 m = 48 m
+ 19 * 3 m = 57m
+ 19 * 3 m = 57 m
+ 17 * 7 m = 119 m
Totalt = 281 meter

8. Regn ut utvendig overflate på vegger
2,9m * 7m = 20,3 m2
2,9m * 7m = 20,3 m2
2,9m * 6m = 17,4 m2
2,9m * 6m = 17,4 m2
Totalt: 20,3+20,3+17,4+17,4=75,4m2

Og slik kan ein jo fortsetja med utviding, målestokk, vinklar, form, setja saman fleire modellar til ein by osb…

Sketchup 3D

Oppdatert:

Einar Berg tipsar om denne saken, du må klikka på  See the AR version of Materials Card Game movie for å sjå videoen.

Kom på at eg hadde sett denne videoen der ein kan styra nokre andre element. Ein kan lasta ned demo her.