BETT 2005 12th -15th January. Olympia, London.

Take Hold of the Future

The future of education will be unveiled at BETT 2005

– make sure you’re there to see it!

Over 550 leading educational ICT suppliers covering all curriculum areas and all

levels of education

Over 100 seminars and workshops from industry experts focusing on current issues

in ICT

Be there to see Teachers» TV – the first television channel for people who work

in schools, launching early 2005

Visit NESTA Futurelab Innovations at BETT, sponsored by Intel, for a glimpse of

what the future of educational ICT may hold. Live demonstrations throughout the

day!

Dedicated areas for Special Needs, Software, Publishing, Library Resources, Film

Production and Engineering

Find out how to embed ICT into YOUR subject area!

—–

Har nett returnert frå Bett, sit med inntrykk av at ting fungerar litt annleis i

England. PÃ¥ møte med Kings College 

fortalde Dr. Chris Abbott om standardar i skulesystemet. Ein har spesifikke krav

og metodar frå departementet ein må følgje, saman med inspeksjonar gjer dette at

kreativitet og eigne krumspring er vanskeleg å få til. Kreativitet er ikkje

særleg verdsett, i og med at det er vanskeleg å talsetje dette (Ikkje alt som

tel kan teljast!).

Hovudkategoriar for utstillarar:

– innhaldsleverandørar, t.d.

Knowledgebox
, Espresso Education og

ei rekkje andre. Desse leverer ferdige pakkar med innhald spesifikt utvikla

etter standardar og mål frå departementet. ("I veke 3, kl 0840 skal du seie

dette:" og "elevane skal gjere dette:").

– whiteboards (der nokre berre verka med utvald programvare!)

Рsystem for ̴ kontrollera:

    – elevane: tidsbruk, sensur, innleveringar osb.

    – brannveggar og sensur av Internett

    – teknisk utstyr: lyd, lys, gardiner osb.

    – LMS

– merkelege (eller tilpassa om du vil) tastatur, med fargar, dyr, lys, anna

oppsett (ABCDEF i staden for QWERTY, men ikkje noko DVORAK) 

Vidare var eg på førelesing med

NESTA Futurelab
og"Concept & Mind Mapping Software – Choosing the Right Software for the

Individual Learner"
med Abi James og Mrs E A Draffan , Resource Manager

TechDis, ho har og ei tilknyting til

EmpTech. Etter førelesinga snakka eg med

dei, og fortalde om masterarbeidet mitt, dei var særs interesserte i eit

samarbeid, eller i det minste høyra kva eg hadde å seie. Dei arbeidar no med å

laga til eit rammeverk for området.

 

BETT – Bett 2005 Seminar Programme

burde kanskje vore innom her: BETT – Bett 2005 Seminar Programme

Title Concept & Mind Mapping Software – Choosing the Right Software for the Individual Learner

Date Thursday 13 January 2005

Start Time 16:15

Subject Special Needs

Seminar Code C10

Speaker Mrs E A Draffan , Resource Manager TechDis

Speaker Abi James

Description This session will illustrate how certain mindmapping tools can be used to support students with various curriculum needs such as notetaking and planning. Comparisons will be made between the products and advice given regarding issues that may arise in relation to dyslexia and the use of this type of software.