Utdanningsnytt.no – Digital kompetanse krever tid og opplæring

Handal mener myndighetene må ta ansvar for å tilby systematisk etter- og videreutdanning både i pedagogisk bruk av IKT og bruk av digitale læremidler. Sosiale medier må også beherskes, men et detaljert regelverk laget av myndighetene vil han ha seg frabedt. Han mener myndighetene må ha tillit til at lærere og skoleledere finner ut av dette selv. Lærere som ønsker å bruke sosiale medier i læringsarbeidet må få anledning til det, mener Handal.

Flere forskningsrapporter, blant annet ITU Monitors undersøkelse fra 2007, viser at det er store forskjeller i læreres digitale kompetanse. Senter for IKT i utdanningen mener læreres digitale kompetanse bør kartlegges systematisk og regelmessig og at etter- og videreutdanning bør tilpasses behovene til den enkelte pedagog. Bakgrunnen er at Kunnskapsløftet krever at skolen skal gi alle elever grunnleggende digitale ferdigheter i alle fag.

– At mange lærere er kritiske til bruk av IKT i undervisningen, ser Handal på som en sunn skepsis. Men løsningen er ikke å slutte med eller forby bruk av digital teknologi. Målet må være at teknologien gjør læringen mest mulig effektiv for både lærere og elever.

– NDLA kan være bra på mange måter, men må ikke bli eneste digitale læremidler som tilbys. Mangfold og valgmuligheter er viktig for å gi lærerne pedagogisk frihet til å legge opp undervisningen slik de selv mener den fungerer best for elevene, sier Handal.

Strategisk satsing heilt til digital kompetanse er ein del av faga, til og med hos lærarautdannarane…

Skolen i digital utvikling – oppsummering (Oppdatert)

To dagar til ende har det handla om skulen digital utvikling.

Ser me noko til denne utviklinga?

Ser me bare på det nære og dei grunnleggjande kunnskapane?

Referatet finn ein her: http://samskrive.ndla.no/sdu11

For å oppsummera twittermeldingar gjennom dei siste tre åra:


#SDU09 http://hashtags.no/t/?tag=sdu09#alltid

30 kvitrarar, 115 kvitringar om

Digital Utvikling Referat Kristin Halvorsen Oljefondet Verktøy Kildekritikk Åndsverkloven Personvern Kunnskap Senter Bruk Innlegg Monitor Trondheim Elever Eirik Undervisning Medier VISA Informasjon Eleven Nett Drammen Åskollen VERA Verê Sesjon LYST Kult


#SDU10 http://hashtags.no/t/?tag=sdu10#alltid

53 kvitrarar, 432 kvitringar om:

Digital Utvikling Personvern Falsk Facebook Thon Ring Læring Kompetanse Mappevurdering Teknologi Bruk Eksamen Refleksjon Kunnskap Nettverk Eleven Hjelpemiddel Verktøy Twitter SesjonNett Internett Danmark Steen Danskene Elever Blogg Det norske Medier


#SDU11 http://hashtags.no/t/?tag=sdu11#alltid

74 kvitrarar, 327 kvitringar om:

Lillestrøm Digital Utvikling I morgen Stand Bruk Elever Matematikk Iphone Digital kompetanse Krav Lærere Kompetanse Takk Flott Tankekart Nett Ring Ungar Elisabeth Susanne Drammenskolen Drammen Lund Andrea Design Validitet Eksamen Sikt Hallelujah


Spørsmåla eg sit igjen med:

Kvar er den langsiktige og strategiske utviklinga?

Kven skal stå for den?

Kvar er udir/kdep, rådmenna, opplæringssjefane og rektorane?

Det nyttar ikkje å skunda seg langsamt alltid. Me løfta augene frå skjermen og det grunnleggjande og sjå lengre enn det!

Kva er vurdering?

Kva er læring?

Kva er eigentleg målet?

Korleis bør me bruka IKT for å støtta læring og vurdering?

Kven kan modellera dette?

Kva kan du gjera?

Kva kan eg gjera?

Kan me gjera noko saman?

IKT Plan Drammen

Her finner du Drammen kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen, i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet.

 
Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene.

Filmar, kompetansemål, døme og så vidare. Flott tiltak. Bruk!

Posted via email from ghveem

Skolen i digital utvikling 2011, #sdu11 – del og bruk.

Media_httpskoleledels_xomli

Torsdag og fredag går konferansen «Skolen i digital utvikling» (http://skoleledelse.no/sdu/) av stabelen igjen.

Dersom du har lyst til å få med deg det som skjer kan du følgja med på på desse lenkene:
– Kollektivt referat vert skrive fortløpande: http://samskrive.ndla.no/sdu11

– Det blir sannsynlegvis kvitra ein del under firkantemne #sdu11: http://hashtags.no/t/?tag=sdu11

Og så reknar eg med at det dukkar opp ein del blogginnlegg i etterkant.

Referat vert og publisert i etterkant.

Tips: Klikk på historikk for å sjå presentasjonar frå tidlegare år.

Posted via email from ghveem

PISA – læringsstrategiar og lesing: «Vi kan ikke si vi er fornøyde»

PISA-testen er omdiskutert, det har eg ikkje tenkt å diskutera, men eg tenkjer litt når eg les følgjande hos Aftenposten:

Frå faktaboksen

*PISA kartlegger også elevens læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning. Elevene svarer også hvordan de oppfatter forhold ved skolen, som arbeidsmiljøet i klassen.

Frå artikkelen

Utdanningsforbundets nestleder, Haldis Holst, mener de dårlige resultatene først og fremst skyldes at lærerne ikke vet hvordan de skal bruke IKT i undervisningen.

– Det har vært for mye fokus på det tekniske, og for lite på kompetansen til lærerne. Det er nødvendig med etterutdanning og veiledning for å gi elevene best mulig undervisning. Det holder ikke med et intensivkurs nå og da, sier hun til Aftenposten.no.

 

Rugtvedt kjenner seg ikke helt igjen i Utdanningsforbundets kritikk.

– Dette handler ikke kun om penger, men om arbeidsmåter og hvordan vi bruker IKT i undervisningen. Vi må heve kompetansen til lærerne, og få en bedre pedagogisk bruk av IKT, parerer hun.


via aftenposten.no

1. Har norske elevar gode læringsstrategiar? Har dei fått opplæring i slikt? Brukar dei læringsstrategiar? Kor mange har dei og korleis bruker dei desse på lesetestar? Enn i det daglege?

2. Nei, det held ikkje med å setja straum på tradisjonar, metodar og pensum. Me må gjera noko meir, med vurdering, oppgåver, metodar, pensum og ikkje minst bestemma oss for kva tid og kvifor me bruker IKT. Skal elevane læra av, med eller gjennom teknologi? Kven skal sørgja for dette? IKT-senteret? UDir? Eller vert det opp til kvar rektor eller lærar å ta ansvar?

Eg vurderer å bli endå meir evangelist for mindtools (Stikkord: aktive, skapande, kreative, tenkjande elevar…)

Elevoppgåve: Tidslinje – Språklige forhold 1900 til i dag

Tidslinje

 

Her har jeg laget en tidslinje som visuelt gir leseren ett lite innblikk i 
hvordan den skriftlige perioden mellom 1900 og til idag så ut.
Noen steder har jeg linket videre inn i nettsiden der det står 
med detaljert forklaring på forskjellige perioder.

Med løyve frå eleven får eg presentera og dela dette særemnet i norsk.
Eleven har valt å setja saman særemnet sitt på google sites.
På nettsidene finst det ei flott tidslinje, dagsaktuelle søk (RSS) og ikkje minst grei oversikt over endringar («Ny nettstedaktivitet»).

Ta gjerne ein kikk på https://sites.google.com/site/spraakligeforhold/tidslinje og
https://sites.google.com/site/spraakligeforhold/

Bruker du eller dine elevar google sites?
Kunne det vore noko for deg?

Posted via email from ghveem

Teach Parents Tech

Hello:  
I’m really:  
that you’ve been using your computer these days.

http://teachparentstech.org har nokre tilsette hos Google sydd saman ein ressurs knytt til digital kompetanse. Her kan ein skreddarsy opplæringspakkar til mor, far eller andre og senda korte videosnuttar der ein lærer det ein treng.

Kanskje elevane kunne lært noko her og?

Posted via email from ghveem

Skole + Wikipedia = sant – kultur – Dagbladet.no

ENKELTE SER på Wikipedia først og fremst som et sykdomstegn i arbeidet med kunnskapsformidling og læring i skoleverket. Andre understreker nettleksikonets fleksibilitet og uovertrufne omfang.

Vår forskning peker mot at Wikipedia uansett er kommet for å bli, det er derfor kanskje mer relevant å diskutere hvordan Wikipedia virker inn på norske elevers læringsarbeid, og hvordan man kan optimalisere anvendelsen av denne ressursen, og unngå de prinsipielle diskusjonene for eller mot oppslagsverket.

I SÅ MÅTE har vi tre konkrete innspill. For det første er et de mest paradoksale trekkene ved dagens bruk av internettet i skolen at økt kunnskapstilfang kan bidra til å redusere kunnskapsbruken. Internett har ofte blitt tillagt rollen som en åpner ut mot verdenssamfunnet, som mer eller mindre gir tilgang til et uendelig univers av varierte og autentiske kilder. Wikipedia virker derimot på mange måter i motsatt retning. Suksessen til dette nettstedet er blitt så formidabel at det fort kan virke begrensende for elevenes kildetilfang. I sine søk kommer elevene raskt inn på Wikipedias sider, men er så fornøyde med det som tilbys der at de ikke fortsetter søkeprosessen.

Resultatet kan være at elvene slik holdes unna andre kilder på nettet og ellers. Slik sett er nettopp Wikipedias suksess kanskje det største pedagogiske problemet i den norske skolen. Wikipedia er i ferd med å tilrane seg et kunnskapshegemoni som læreren og den tradisjonelle læreboka tidligere representerte

Heldigvis har 19 fylkeskommunar satsa på http://NDLA.no som minsker avstanden mellom lærebok og internett/wikipedia.

Blir ein irritert over at informasjonen ein finn på wikipedia er feilaktig eller at det manglar viktig informasjon står ein jo fritt til å forbetra artikkelen.

Posted via email from ghveem