Frontertips: Læringsspel i LMS?

Eg likar å strukturera læringsressursane for elevane, dette inkluderer eventuelle spel ein kan læra noko av. Ein del spel kan ein med enkle grep leggje inn i itslearning, fronter og andre LMS eller i bloggen sin.

Kan setjast inn som melding, i eit fronterdokument, i ein læringssti eller artikkel.

Framgangsmåte:
Finn ei nettside med gode læringsrike spel (t.d. http://www.physicsgames.net) , sjå om du finn embed-kode. Kopier koden og lim den inn i HTML/kjeldemodus i eit redigeringsfelt i ditt LMS, eller blogg.

Det kan henda du finn fleire i bokmerka mine

Frontertips: Brøk og matematikk i prøvar

Ein kan bruka brøk og matematiske symbol i prøvar i fronter. Om det er smart er eg ikkje så sikker på, men det er i alle fall mogleg med litt kreativ bruk.

Finnmark_videregende_skoler-3

Framgangsmåte:
1. Opprett ein ny prøve
2. Opprett første spørsmål, i dette tilfellet bruker eg radioknappar som svaralternativ
3. Klikk i tekstfeltet under spørsmålet.
4. Klikk funksjonsknappen skriv inn t.d. spm, alt1, alt2 og plasser matematikken under desse:
Finnmark_videregende_skoler

5. No er alt eg treng generert, og eg skal flytta alt1 og alt2 til svaralternativa
6. Klikk HTML/Kjelde og lokaliser alt1. Kopier det du ser under alt1 frå og med
Finnmark_videregende_skoler-1

7. Lim inn koden på svaralternativ 1
8. Gjenta punkt 6-7 for alle svaralternativa
9. Klikk på Kjelde/HTML for å sjå vanleg tekst
10. Fjern svaralternativa frå redigeringsfeltet
Finnmark_videregende_skoler-2

Hugs å angi kva alternativ som er rett og kor mange poeng ein skal få om ein vel rett alternativ.

Elevane ser dette når dei tek prøven:

Finnmark_videregende_skoler-4

Ein anna måte er å bruka WolframAlpha for å generera bileta, det går kanskje endå raskare?
2_1_4_-_wolframalpha

Frontertips: Eksternt søk og strukturering i Fronter

Smart bruk av LMS inkluderer strukturering av læringsprosessar. Eg føretrekk å leggja element som videoar frå youtube, NRK skole, vimeo inn i LMS slik at andre forstyrrande element ikkje tek fokus.

I tillegg er det smart å henta inn ressursar frå NDLA og andre potensielt lærerike nettsider i LMS.

Ein kan leggje til verktøyet “Eksternt søk” i romma i fronter.Dette verktøyet søkjer i NDLA, NRK Skole, Lokus, Intute, Bibsys og Encyclopedia Britannica om du vel det.


1a520e76-8a3a-408c-8258-781523
 7c962c13-3fda-44f5-9245-fbea48

Når du søker i dette verktøyet kan du leggje inn lenker i rommet ditt i fronter på ein enkel og rask måte ved å klikka “kopier lenke” bak søkeresultata.

 

 

 

Leggje inn læringsressursen i eit rom?
Klikk “Kopier lenke” bak læringsressursen du vil bruka. Deretter vel du kvar du vil lagra lenke.

 

Dette kan forenkla planlegginga og bruken av fronter for å strukturera læringa.
749e05ba-aee1-4f1e-ae96-618c55

 

Og då blir det sjåande ut slik som dette i rommet/mappa:
D56043a5-a799-4b4e-9178-582499

 

Leggje til funksjonen “Eksternt søk” i fronter:

 

Klikk på rom
– oppe til høgre – vel endre verktøylisten
– nytt verktøy
– merk av for “Eksternt søk”
– Klikk lagre

 

8efbdc29-ab47-4501-9588-140618

 

Nyttig?
Sparar litt tid?

 

Korleis organiserer og strukturerer du?