Tar undervisningen i Itunes | Skole og utdanning

På universitetsnivå har NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger levert undervisningsmateriale til iTunes U siden 2009, men Telemark fylkeskommune er først ute med innhold for videregående skole. Prosjektleder Rune Mathisen er stolt over at Telemark fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet med et slikt tilbud.- Jeg er overbevist om at bruk av videoer har en plass i fremtidens skole. Ikke som en erstatning av læreren, men et tilegg. Det er lettere med tilpasset undervisning, og her kan elevene kjøre i sitt eget tempo. De kan ta pauser og spole tilbake, det er ikke mulig i klasserommet, sier Mathisen i en pressemelding fra Fylkeskommunen.

via Tar undervisningen i Itunes | Skole og utdanning.

Spenstig tiltak, og eg er overtydd om at elevane er fornøyde med å kunne sjå timar om igjen når det passar dei. Prosjektet har og valt å ikkje låsa seg til ein plattform, alle videoar ligg på youtube i tillegg.

EMU Om e-læringsmodulerne

Ministeriet for Børn og Undervisning har igangsat udviklingen af e-læringsmoduler som et initiativ, der skal fremme integrationen af it i grundskolen:”En række korte e-læringsmoduler skal understøtte lærernes fagdidaktiske brug af it. De skal opdatere deres viden og give dem mulighed for at arbejde med konkrete eksempler på, hvordan it kan integreres i fagene.Modulerne tager afsæt i Nye Fælles Mål for elevernes it- og mediekompetencer og kan frit hentes på internettet til selvstudie. Modulerne kan også benyttes af kommuner og andre som led i interne workshops og andre former for efteruddannelse af lærere.”

via EMU Om e-læringsmodulerne.

Her ligg det mykje potensielt nyttig! Skulle me ha laga noko slikt i Noreg og?

Læringsplattformene møter motstand | Skole og utdanning

– Læringsportalene fungerer mer som en organisatorisk enhet for meg. Jeg legger ut oppgaver, gir elektroniske prøver og vurderinger, den benyttes altså mest som et dokumentasjonsgrunnlag. Utover dette benyttes Facebook til den daglige kommunikasjonen mellom lærere og elever.

via Læringsplattformene møter motstand | Skole og utdanning.

Eg har vore med og uttalt meg om læringsplattformar, eller læraradministrasjonssystem som eg kallar dei.

Les gjerne heile artikkelen hos computerworld og kom gjerne med innspel her etterpå:

  1. Kva funksjonar og verktøy inneheld ditt draumeverktøy for undervising?
  2. Kva funksjonar og verktøy inneheld ditt draumeverktøy for læring?
  3. Finst det system/verktøy som har potensial?
  4. Kva må gjerast?
  5. Kva saknar du i dei verktøya du har tilgjengeleg?
  6. Kva fungerer godt i dei verktøya du har tilgjengeleg?
  7. Kva meiner elevane om fronter/itslearning/pedit/blir.no/skolearena og andre system dei må bruka?

Kommentarfeltet er opent.

Skole-pc – er den et hinder for læring? – adressa.no

Kan lærerne erstattes av en datamaskin? Skole-pc kan være et flott verktøy, i form av nesten uendelig informasjon og interaktive oppgaver som kan hjelpe med og komme igjennom vanskelige tema på en lettere måte. Men dette utnytter ikke Sør-Trøndelag fylkeskommune. Skole-pc er hovedsakelig brukt til et skriveverktøy på skrivedager en gang i måneden, akkurat som pc-ene ble brukt til før, når de sto på et eget rom.

via Skole-pc – er den et hinder for læring? – adressa.no.

Passar ganske bra med dette biletet:

snappa opp hos @meulengracht

Teksten nederst på biletet stemmer kanskje ikkje like bra i Noreg? Er det utstyr eller noko anna som stopper oss?

Kva gjer me med IKT-pedagogikken/metodikken/didaktikken?

Frontertips: Læringsspel i LMS?

Eg likar å strukturera læringsressursane for elevane, dette inkluderer eventuelle spel ein kan læra noko av. Ein del spel kan ein med enkle grep leggje inn i itslearning, fronter og andre LMS eller i bloggen sin.

Kan setjast inn som melding, i eit fronterdokument, i ein læringssti eller artikkel.

Framgangsmåte:
Finn ei nettside med gode læringsrike spel (t.d. http://www.physicsgames.net) , sjå om du finn embed-kode. Kopier koden og lim den inn i HTML/kjeldemodus i eit redigeringsfelt i ditt LMS, eller blogg.

Det kan henda du finn fleire i bokmerka mine

Frontertips: Brøk og matematikk i prøvar

Ein kan bruka brøk og matematiske symbol i prøvar i fronter. Om det er smart er eg ikkje så sikker på, men det er i alle fall mogleg med litt kreativ bruk.

Finnmark_videregende_skoler-3

Framgangsmåte:
1. Opprett ein ny prøve
2. Opprett første spørsmål, i dette tilfellet bruker eg radioknappar som svaralternativ
3. Klikk i tekstfeltet under spørsmålet.
4. Klikk funksjonsknappen skriv inn t.d. spm, alt1, alt2 og plasser matematikken under desse:
Finnmark_videregende_skoler

5. No er alt eg treng generert, og eg skal flytta alt1 og alt2 til svaralternativa
6. Klikk HTML/Kjelde og lokaliser alt1. Kopier det du ser under alt1 frå og med
Finnmark_videregende_skoler-1

7. Lim inn koden på svaralternativ 1
8. Gjenta punkt 6-7 for alle svaralternativa
9. Klikk på Kjelde/HTML for å sjå vanleg tekst
10. Fjern svaralternativa frå redigeringsfeltet
Finnmark_videregende_skoler-2

Hugs å angi kva alternativ som er rett og kor mange poeng ein skal få om ein vel rett alternativ.

Elevane ser dette når dei tek prøven:

Finnmark_videregende_skoler-4

Ein anna måte er å bruka WolframAlpha for å generera bileta, det går kanskje endå raskare?
2_1_4_-_wolframalpha

Skolen i digital utvikling – oppsummering (Oppdatert)

To dagar til ende har det handla om skulen digital utvikling.

Ser me noko til denne utviklinga?

Ser me bare på det nære og dei grunnleggjande kunnskapane?

Referatet finn ein her: http://samskrive.ndla.no/sdu11

For å oppsummera twittermeldingar gjennom dei siste tre åra:


#SDU09 http://hashtags.no/t/?tag=sdu09#alltid

30 kvitrarar, 115 kvitringar om

Digital Utvikling Referat Kristin Halvorsen Oljefondet Verktøy Kildekritikk Åndsverkloven Personvern Kunnskap Senter Bruk Innlegg Monitor Trondheim Elever Eirik Undervisning Medier VISA Informasjon Eleven Nett Drammen Åskollen VERA Verê Sesjon LYST Kult


#SDU10 http://hashtags.no/t/?tag=sdu10#alltid

53 kvitrarar, 432 kvitringar om:

Digital Utvikling Personvern Falsk Facebook Thon Ring Læring Kompetanse Mappevurdering Teknologi Bruk Eksamen Refleksjon Kunnskap Nettverk Eleven Hjelpemiddel Verktøy Twitter SesjonNett Internett Danmark Steen Danskene Elever Blogg Det norske Medier


#SDU11 http://hashtags.no/t/?tag=sdu11#alltid

74 kvitrarar, 327 kvitringar om:

Lillestrøm Digital Utvikling I morgen Stand Bruk Elever Matematikk Iphone Digital kompetanse Krav Lærere Kompetanse Takk Flott Tankekart Nett Ring Ungar Elisabeth Susanne Drammenskolen Drammen Lund Andrea Design Validitet Eksamen Sikt Hallelujah


Spørsmåla eg sit igjen med:

Kvar er den langsiktige og strategiske utviklinga?

Kven skal stå for den?

Kvar er udir/kdep, rådmenna, opplæringssjefane og rektorane?

Det nyttar ikkje å skunda seg langsamt alltid. Me løfta augene frå skjermen og det grunnleggjande og sjå lengre enn det!

Kva er vurdering?

Kva er læring?

Kva er eigentleg målet?

Korleis bør me bruka IKT for å støtta læring og vurdering?

Kven kan modellera dette?

Kva kan du gjera?

Kva kan eg gjera?

Kan me gjera noko saman?

rIKT liv: Lærernes faglige kompetanse vs IKT kompetansen

Jeg undrer meg ofte over hvorfor er det så utrolig stor andel av skeptiske lærere? Av og til når jeg holder kurs så føler jeg at jeg er en slitsom og pågående kvakksalver som prøver å overbevise dem om at jeg har en vidunderkrem som kurerer det meste. Jeg er ingen kvakksalver og har heller ikke noen vidunderkrem. Datamaskinen skal ikke brukes til alt alltid! Vi tok ikke sertifikatet og kjøpte bil i den tro at vi skulle bruke bilen til all transport (selv om lange køer og økt forurensing kanskje vitner om det.) Vi går tross alt til naboen over veien og mange sykler til jobben, ja vi går tur og løper også, det gir variasjon i hverdagen. Akkurat som databruk i undervisningen. Datamaskinen gjør ikke alle elever supermotiverte og dyktige! Men ved strukturert og planlagt bruk av gode programmer/ressurser så gir det en tilleggsverdi, det bør være udiskutabelt.
via gotaas.blogspot.com

Posted via email from ghveem

Eigen kommentar:
Det er mest nyttig å bruka eit skrujern når du skal skru inn eller ut ein skrue. Ikkje når du skal låsa opp ei dør… IKT er ikkje best til alt, det er innan nokre område det kan vere lurt å bruka IKT.

NKUL 2011: Felles referat

Kollektivt referat frå NKUL 2011, tusen takk til Hilde, Elin, Ole, Jakob og alle andre som har bidratt!

 

=============================================
NKUL 2011
Skriv akkurat der du vil. Ta gjerne ansvar for sesjonen du er på. 
Flott om du får med sesjonskode/Namn på sesjon

Dere som ikke er på NKUL kan følge live stream. Lenke til livestream onsdag http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Viewer/?peid=1df1a6b9968f4a71a6c51f63d4a5fb9c1d. Hvis du har problemer med denne streamen, kan du gå via denne siden http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/NKUL11.aspx.
Rask oversikt over kven som skriv på twitter, lenker og anna: http://hashtags.no/NKUL

Hald fram med å lese «NKUL 2011: Felles referat»