ITUMonitor 2009

ITU har i dag publisert ITUMonitor 2009 der dei går gjennom trendar og tilstand i skulen.

ITU har lagt ut video frå pressekonferansen, ein finn igjen pressemeldinga hos Computerworld, NRK, VG og Teknisk Ukeblad.

Kunnskapsdepartementet svarar og fortel kva dei ynskjer å satsa på her.

Øystein Johannesen har oppsummert hovudfunn her.

Eva har skrive referat og oppsummert spørjerunden til slutt. Hans Christian bloggar her. Marian har nokre refleksjonar som kanskje ikkje er direkte samanheng med lanseringa.

Oppdatert: Marcel (i Aschehoug) har og skrive sine tankar her. Tommy Engen her.

Heile rapporten kan ein lesa hos ITU i tillegg kan ein finna ein del på twitter med søkeord #itumonitor.

Og for moro skuld kan du sjå om du og klarar elleve rette på testen til NRK.no

Eg vil tru at vidaregåande kjem til å ha endå høgare bruk og sannsynlegvis meir kompetanse etter kvart som dei vert vane med NDLA og stadig fleire digitale læremiddel. Men me kan ikkje berre satsa på å bruka IKT til lesing og skriving. Prosjektstyring, simulering, animasjon, samansette tekstar er nokre stikkord ein kan ha i bakhovudet. Men for å få til slikt må ein ha kompetente lærarar, og for å få til ei satsing på IKT i læring må dei som styrer og legg premissane og vera kompetente. Eg er spent på kva det nasjonale senteret for IKT i utdanning kan leggje til rette for.

Det dukkar heilt sikkert opp ein del i bloggane og på http://delogbruk.no snart.

Alt saman skal lesast og fordøyast, men nokre av oss har ferie litt til…

Post nummer 400 forresten!

Oppdatert: Tilbake frå ITU: sosial web og læring

Noko nytt og ein del gamalt for å oppsummera det heile… Det kjem litt stikkord frå notata i løpet av kort tid. Men søker ein etter tag sosialweb08 så skal ein kunne finna noko…

– Solhjell sin opningstale kan ein sjå her.
Danah Boyd holdt ein god presentasjon med godt innhald.
Andreas Lund kom med ein god del praktiske tips når det gjeld bruk av wiki.
Neil Selwyn kom med ein del interessante tankar om web 2.0, men kanskje den einaste med kritiske tankar om temaet..
Morten Søbye uttalte etterpå noko til slutt om at "dei" (ITU?) kanskje hadde vore litt blenda av web 2.0 hypen. Eg hadde fryktelig lyst til å visa denne nettsida på storskjemen…

Hadde elles gleda av å treffa igjen kjente som Anne Kristin, Pernille og Marianne, helsa på nye som t.d. Ingunn og Anne Cathrine.

Ingunn har skrive et referat frå konferansen her og her, samt tipsa meg om ressursen med heile det periodiske system i videoformat, takk!

Til gjengjeld tipsa eg om "Experiment of the week" med Robert Krampf. Eg brukar Miro for å sjå desse.

På mandag og tirsdag skal eg vera med på gjennomføringa av OilSimvidaregåande, det vert spanande.

Oppdatering:

Det vart snakka om å la elevane få laga profilar med kjente historiske personar på facebook. Kva vegg-til-vegg meldingar ville Einstein hatt? Kva bilete ville Leonardo da Vinci lagt ut? Kven ville vore på vennelista til Michelangelo eller Platon? Denne ideen har eg gått og grubla litt på. Eg vil nødig gjera slikt på facebook eller andre eksterne system, ein kan jo risikera følgjer… Men så finst det jo ein heil del sosial programvare ein fakisk kan bruka, gjerne på eigen server. Makeuseof.com har lagt ut nokre tips om sosiale system ein kan bruka her. I joomla har ein jo community builder, det vurderer eg om eg skal leggje inn på skulen sine nettsider.

Er det nokon som vil vera med og laga opplegg?

ITU-konferansen, 16. oktober.

Påmelding til ITU-konferansen er ordna. Det er nokre år sidan eg deltok med innlegg (http://www.itu.no/itukonf2003/prog/dag2/1056460241.63) og som deltakar.


Sosial web og læring
For ungdom har nettsamfunn som Facebook, MySpace eller Urørt, stor betydning som sosiale møtesteder, og hele tre av fire ungdom bruker sosiale nettsteder. Hva kan dette bety for skole og utdanning, og kan skolen lære noe av ungdoms bruk av sosiale nettsteder? ITU har invitert ledende forskere på området til konferansen «Sosial web og læring», 16. oktober på Universitetet i Oslo.

Program
10:00: Åpning ved Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell
10:30: danah boyd, University of California, Berkeley
11:30: Nye nettfenomener, Vibeke Kløvstad, ITU
12:15: Lunsj
12:45: Hvilken type nettsamfunnbruker er du?, Petter Bae Brandtzæg, Sintef
13:30: Veni, Vidi, Wiki, Andreas Lund, InterMedia, UiO
14:15: Social networking and education – a critical perspective, Neil Selwyn, London Knowledge Lab

Treffest me kanskje?

Under opninga på itu-konferansen

merka eg meg at Morten Søby, leiar av ITU, sa dette:

«Vi trenger en digital agenda som … gir digital kompetanse, kvalitet i læringsutbytte og gode læringsstrategier»

«Det ville vært fantastisk dersom de nye læreplanene hadde vært laget som et emnekart»