eXe: programvare for å laga digitale læringsressursar

For ei tid tilbake kom eg over eXe-learning, programvare for å utvikla læringsressursar.

Frå eXe si nettside:

The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.

Ei oversikt kan ein sjå her:

eXe: Oversikt

Eksport til SCORM, IMS, vevside, tekstfiler og ipod-notat.

Det er rimeleg enkelt å setja saman ein læringsressurs i dette programmet. Ein kan henta inn artiklar og nettsider gjennom i-frame. Ein kan laga quizzar, refleksjonsspørsmål, setja inn java-applets og mykje meir.

I tillegg kan ein arbeida direkte i HTML-koden (embed, script m.m.). Det er kanskje ein fordel  å kunna litt om html, men ikkje naudsynt.

Eit døme på korleis det kan bli kan du sjå her.

Utdanning – Digital kopiering lov i skolen

Nå kan skolene kopiere digitalt. Fra høsten 2008 har skolene rett til ”alle typer vederlagspliktig digital eksemplarfremstilling og bruk som Kopinor kan samtykke til”.
Dette innebærer blant annet rett til

elektronisk lagring av kopier av digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett
digitalisering av trykt materiale (f.eks. ved innskanning) og senere elektronisk lagring av dette
fremføring på elektronisk tavle, projisering på skjerm/lerret o.l.
tilgjengeliggjøring i virksomhetens/skolens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, e-post til ansatte, intranett, arkiv mm.)
utskrift til papir av digitale eksemplar
Avtalen gir rett til digital kopiering av de samme stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som omfattes av den tidligere kopieringsavtalen. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.

Nedenfor står en nærmere presisering av hvordan gjeldende kopieringsavtale nå skal forstås.

OBS:
Det er fortsatt et vilkår at bruk av kopier skal være et supplement til bruk av forlagsprodukter o.l. Det forutsettes at brukeren forholder seg til avtalte lisensvilkår ved anskaffelse av digitale produkter.

Digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider, heller ikke om nettsiden drives som ledd i lisenstakers virksomhet. Slik publisering anses å ha et forlagsmessig preg.

Kilde: http://www.kopinor.no/avtaler/avtaleomraader/grunn_og_videregaaende_skoler/digital_bruk

Til verktøykassa: Nokre praktiske nettstadar

YoFrankie er ei virtuell verd utvikla med Blender, gratis og tilgjengeleg på win/nix/mac.

BibMe er ei teneste for å halda styr på referansar.

Lecturefox har ei rimeleg grei oversikt over gratis førlesingar frå forskjellige institusjonar.

TurnItIn kan ein sjekka plagiat, det kan du og gjera på Copyscape, og så kan ein jo læra meir om temaet her.

Filedestructor kan ein faktisk sabotera filene (les: oppgåvene) før ein sender dei/leverer dei. Og på den måten kjøpa seg litt ekstra tid… Eller som dei seier sjølv:

Want to play games on your Playstation but got a deadline for an exam or report that didn’t match your gaming ambitions?
Then you have come to the right place.
Send trashed files and blame your faulty computer, instead of confessing that you are a lazy bum who just wants to play videogames.

Mesteparten dukka opp på makeuseof.

Universitetsmuseene legger ut 120 000 bilder på Internett

I november lanserer universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø sin felles fotoportal, med mer enn 120 000 bilder med tema fra arkeologi, kulturhistorie og etnografi

Sida er laga i flash og bilete er merka med Copyright + vannmerka. Skulle ønska at denne hadde vore lagt ut med ein annan lisens, t.d. CC-BY-NC-SA eller ccLearn.

Dei 120 000 bileta kan du finna her: http://www.unimus.no/foto/

(via: http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=48985&del=infousit)

Lektion.se – din kollega på nettet.

Den svenske nettsida lektion.se er kanskje den største nettsida for svenske lærarar og andre som arbeider i skulevesenet. Det finst fleire tusen tips og idear ein sjølv kan dra nytta av. Akkurat no er det 164 430 medlemmer på sidan, meg inkludert.
Det norske alternativet har over 5700 digitale læremiddel.
Veit du om fleire slike gode ressursar så legg igjen ein kommentar.

Lektion.se är ett internetbaserat läromedel producerat av lärare
för lärare. Grunden är en idébank, en databas där
du snabbt och enkelt kan skicka in, söka och hämta lektionsmaterial.

På lektion.se finns ett Forum där du kan kommunicera med kollegor
över hela landet och en länksamling med bra länkar som medlemmarna
själva lagt in. Förutom det kollegiala utbytet finns också
ett Leverantörsarkiv där du enkelt söker bland 1000-tals skolleverantörer
och ett Jobbarkiv, där du hittar alla lediga lärarjobb – i hela
Sverige.

Vår ambition är att göra lektion.se till den bästa tjänsten
för lärare på Internet. (lektion.se)

Scrapbook – tillegg til Firefox

Eit verktøy mange studentar og lærarar kan ha nytte av er Scrapbook. Dette er eit tillegg til nettlesaren Firefox. Leif Harboe har laga ein instruksjonsfilm ein kan sjå her.

Eit anna program eg vil tipsa om innan same kategori er Ript. Dette kan du og bruka for å henta tekst/bilete frå maskinen du har for å setta det saman. Krev .Net 3.0

Demo Ript:

Wikimindmap – Wikipedia som tankekart!

Via ihodet.no kom eg over wikimindmap.com som har ein interessant funksjon. Du skriv inn søkeord og så hentar nettsida ut informasjon frå wikipedia og presenterer resultatet som eit tankekart.
Naturlig nok sjekka eg «mind map» først og det såg lovande ut. Elles kan ein jo søka opp «Norway» og nokre stikkord om kva wikipedia inneheld der.
Og sjølv om ein ikkje kan velja den norske versjonen av wikipedia i menyen på wikimindmap.com kan ein jo sjølvsagt manipulera linken slik at ein får ut resultat på norsk…
Denne lenka gir det resulat frå den norske versjonen av wikipedia når ein søkjer på NRK: http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=no.wikipedia.org&topic=NRK

Og då har eg bytta ut wiki=en.wikipedia.org med wiki=no.wikipedia.org i adressefeltet.

Praktisk måte å få ut viktige stikkord eller struktur frå wikipedia! Prøv sjølv!