Liveblogging frå #NKUL

9:44:03 AM: «Liveblogging frå #NKUL» les meir: http://guttorm.hveem.no/blogg/2009/05/

9:47:19 AM: #nkul: første økt: Rektor Torbjørn Digernes, NTNU, Digital kompetanse i de grunnleggende ferdigheteneKunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

10:06:14 AM: #nkul: Åpning: Digernes. bruk av IKT i læring. Oppfatninga har gått frå IKT som erstatting av lærar til IKT som verktøy for læring

10:07:22 AM: #nkul: Digernes: Me har eit betydlig handicap dersom me ikkje meistrar IKT

10:10:53 AM: #nkul: Digernes: NTNU har 25 000 brukarar på its-learning. Distribusjon av læringsmiddel.

10:11:11 AM: #nkul: Digernes: Aukande bruk av streaming, i eksamensperioden: ca 800 videovisningar kvar dag.

10:13:27 AM: RT @oysteinj: NKUL streames via http://bit.ly/CKDQR

10:18:51 AM: #nkul RT @oysteinj: Statsråden viser videoklipp fra 1967, shopping from home, se http://bit.ly/vOGfD

10:21:15 AM: #nkul Solhjell: IKT kjem ikkje til å handla om teknikk, men mellommenneskelege forhold og sosiale relasjonar

10:23:00 AM: #nkul Solhjell: IKT i skulen: utvide perspektivet, ikkje berre verktøy, men og digital danning

10:24:33 AM: #nkul Solhjell: dig.verktøy kan få skulen til å vera meir virkelighetsnær

10:25:24 AM: #nkul: Solhjell: Musikk: LP-> Singel, CD -> unge forholder seg til tilgjengelighet. (youtube, spotify, wimp..)

10:26:15 AM: #nkul Solhjell: frå ein til mange, til mange til mange. Potensiale for auka deltaking og deling. Produsere innhald, forbetra innhald.

10:27:02 AM: #nkul Solhjell: handsopprekking: #delogbruk over halvparten i salen kjenner til og er medlemmer…

10:28:18 AM: #nkul Solhjell: Me skal ikkje berre læra verktøy, men samfunnsnyttig bruk. Breiare forståing og bruksevne.

10:32:22 AM: #nkul Solhjell: Det er godt med utstyr i bhg, men bruken er sporadisk. Kompetanse og utvikling må løftast

10:34:03 AM: #nkul Solhjell: Lærarane er avgjerande, og på IKT i skulen…

10:36:56 AM: #nkul Solhjell: Me har eit enormt potensiale til å bli mykje bedre på deling i skulen. (#delogbruk kan vere eit verktøy)

10:38:35 AM: #nkul Solhjell: Natteravn-reklame: Vi var der da det ikke skjedde. (NB ikkje regjeringa sitt slagord). Dette gjeld og skulen, tidleg innsats

10:39:45 AM: #nkul Solhjell: Bruk IKT til å henta inn verda utanfor i skulen. Unge kjem til å ha enorm kompetanse på IKT, men er bruken god nok?

10:40:31 AM: #nkul Solhjell: Becta: ungdom bruker nettet til underhaldning, lite eiga skaping. Det er ikkje automatikk i at ein brukar kompetansen

10:41:24 AM: #nkul Solhjell: Noreg er eit av få land med IKT i læreplan. Lærar-komp må opp. IKT vert integrert i ny lærarutdanning

10:41:33 AM: RT @oysteinj: #nkul Solhjell referer til Becta-rapport om web 2 i skolen, http://bit.ly/Lzcv3

10:42:20 AM: #nkul Solhjell: Ser på muligheten for å utvikla ein nasjonal prøve i digitale ferdigheter

10:46:33 AM: #nkul Solhjell: Viser NRK Skole_ http://www.nrk.no/kanal/undervisning/skole/733314.html

10:48:45 AM: RT @geirdahlberg: også jeg blogger fra #Nkul; http://hovsweblog.blogspot.com/

10:51:34 AM: #nkul Solhjell: refererer til: http://is.gd/zqBp . Framhevar at han sjølv kunne gjera noko med det. Deltaking og deling spelar ei rolle

10:52:02 AM: #nkul Solhjell: oppsummering: tidleg innsats, lærarkompetanse må opp.

Dei gode døma

Ein kan følgje konferansen dei gode dømahttp://media.hfk.no – under live .
Opptaka av fellessesjonane skal etter planen dukka opp her etter kvart, men det kan sjå ut som om det er eit teknisk problem som gjer at ein ikkje klarar å spela av videoane (Finner ikke filen). Lenkene under verkar i videolan/vlc.

Torsdag:

Fredag

Oppfordring bruk #deigoded som stikkord/hashtag når du skriv frå konferansen, både på twitter og på blogg…

Her kan du sjå kva folk kvitrar om under konferansen:
[iframe http://search.twitter.com/search?q=deigoded 600 800]

Alternativt: http://search.twitter.com/search?q=deigoded

Kort oppskrift på å bruka podcasting med iTunes

Laga ein gong ein liten snutt om dette her

Det finst mange gratis språkressursar elevane kan bruka for å øva seg.

Ved hjelp av podcasting (forklaring av konseptet her: http://www.commoncraft.com/podcasting, meir info her http://no.wikipedia.org/wiki/Podkast)

Podcast steg for steg:

1. http://www.apple.com/no/itunes/download/

2. installer programmet itunes (ein kan bruka andre program og)

3. Start programmet itunes

4. I programmet vel du "Podcaster" og så podcastoversikt på venstre side

5. No får du eit utval av podcastar. Nokre er gratis og nokre koster nokre kroner. Finn fram til ein du likar og klikk "Abonner"

6. Etter at du har installert iTunes kan du klikka her for å gå til oversikta over språk-kurs.

Dersom du klikker abonner på noko så vil du få nye episodar til pcen automatisk. Vidare kan ein stilla inn slik at desse automatisk vert kopiert over til ein mediaspelar slik at ein kan høyra det på bussen, båten, flyet eller medan ein trener…

Nokre døme for språkopplæring:

Learn French
French for beginners
Elles er det fleire innan engelsk, italiensk, spansk, japansk, tysk og faktisk norsk.

Sjølv har eg vel hatt mest nytte av photoshop user tv. Tipser elles om Experiment of the week. Eller så kan ein jo sjå korleis Jamie Oliver lagar mat…

Nrk og TVNorge har forresten mykje eigenprodusert materiale gratis tilgjengeleg på itunes. ItunesU kan du utforska og…

Leksjonar i mindmanager

I am going to discuss three scenarios in which you might commonly use MindManager for: lectures, essay writing, big projects (especially group projects). If there is a map in my example maps or a scenario that I have not covered that you would like addressed, drop me a comment and I’ll do my best.

Leksjon 1
Leksjon 2

Leksjonar i mindmanager

I am going to discuss three scenarios in which you might commonly use MindManager for: lectures, essay writing, big projects (especially group projects). If there is a map in my example maps or a scenario that I have not covered that you would like addressed, drop me a comment and I’ll do my best.

Leksjon 2

Leksjon 2